Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προτεραιότητα για τις εταιρείες μετά τον COVID-19

Έρευνες - Μελέτες

04 Ιουνίου 2020

Υποστήριξη για την υλοποίηση διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού ζητούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, μετά από την πανδημία του COVID-19. Απαντώντας στην ερώτηση σε ποιους τομείς θα χρειαστούν βοήθεια στη φάση της επανεκκίνησης, μία στις τρεις οι εταιρείες στην Ελλάδα (33%) αναφέρει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

To 33% των επιχειρήσεων απαντά ότι θα χρειαστεί βοήθεια σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού κατά την επανεκκίνηση μετά την πανδημίαΣυνολικά οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση, με σειρά προτεραιότητας, είναι: η στρατηγική και ο σχεδιασμός, η κατανόηση της αλλαγής συμπεριφοράς των καταναλωτών, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η μείωση των εξόδων, η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας.

Τις παραπάνω απαντήσεις δίνουν οι ελληνικές εταιρείες στο πλαίσιο έρευνας της Endeavor Greece, η οποία αποτυπώνει τις επιπτώσεις του δίμηνου lockdown και περιγράφει το τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τις επιχειρήσεις. Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 25-27 Μαΐου, συμμετείχαν 100 στελέχη ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2019, από 15 διαφορετικούς κλάδους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η κρίση έχει φέρει πολλές επιχειρήσεις στα όρια των αντοχών τους και μόλις ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 15% είναι ασφαλές οικονομικά σε περίπτωση ενός δεύτερου lockdown, καθώς έχει εξασφαλισμένη ρευστότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Ήδη έξι στις δέκα επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, με ταμειακά διαθέσιμα που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να λειτουργούν για διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, ενώ οι μισές εξ αυτών (3/10) δηλώνουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα. 

Διακοπή δραστηριότητας
Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, οι μισές εταιρείες -σύμφωνα με την έρευνα- διέκοψαν εντελώς ή τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας στο διάστημα των τελευταίων δύο μηνών. Μάλιστα, το 13% διέκοψε εντελώς την εμπορική του δράση.

Όσον αφορά στα έσοδα περίπου έξι στις δέκα εταιρείες (57%) είδαν μείωση των ετήσιων εσόδων τους. Η μείωση αυτή για το 17% των εταιρειών ήταν της τάξης του 60-100%. Στον αντίποδα, σχεδόν μία στις τέσσερις εταιρείες (24%) σημείωσε ανάπτυξη κατά την ίδια περίοδο έστω και σε ποσοστό μικρότερο του 5%, ενώ το 19% δεν είδε καμία μεταβολή στα έσοδα.

Προσαρμογή
Όσον αφορά την επόμενη ημέρα και τη νέα πραγματικότητα μετά από την πανδημία, το 70% των εταιρειών δηλώνει ικανοποιημένο με το υφιστάμενο επίπεδο αυτοματοποίησης των λειτουργιών τους. Επιπλέον, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του  60% απαντά ότι σκοπεύει να συνεχίσει ή να ξεκινήσει να προσφέρει τη δυνατότητα της τηλεργασίας και μετά το πέρας της κρίσης. Όσον αφορά στη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, μόνο 2/10 σκοπεύουν να επαναδιαπραγματευτούν το επαγγελματικό τους ενοίκιο ή να μειώσουν τα κόστη των γραφείων τους. 

Απολύσεις περικοπές
Σύμφωνα με την έρευνα, οι μισές εταιρείες έχουν θέσει μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους σε αναστολή. Επιπλέον, ήδη το 10% έχει προχωρήσει σε απολύσεις και περικοπές, ενώ το 30% απαντά ότι σκέφτεται να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών και προσωπικού σε ποσοστό έως και 20% μέχρι τα τέλη του 2020.

Η έρευνα εξετάζει και το πώς οι επιχειρήσεις αξιοποίησαν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το 51% δηλώνει πως έχει προχωρήσει σε αναστολή εργασίας σημαντικού τμήματος του προσωπικού τους, ενώ 35% έχει λάβει την έκπτωση του 40% του επαγγελματικού ενοικίου.

Στο μεταξύ, ένα ποσοστό 46% των εταιρειών απαντά ότι έχει προχωρήσει σε αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ το 55% έχει ακολουθήσει μέτρα διεύρυνσης της χρηματοδότησής, τη στιγμή που ένα 20% δεν έχει αξιοποιήσει κανένα μέτρο στήριξης. 

Βάθος της κρίσης
Όσον αφορά το εκτιμώμενο βάθος της κρίσης, περισσότερες από τις μισές εταιρείες (53%) λειτουργούν με το σενάριο ότι η ύφεση θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη του 2020. Ένα ποσοστό 10% των επιχειρήσεων είναι πιο απαισιόδοξο και βλέπει την κρίση να διαρκεί μέχρι τα τέλη του 2021, ενώ το 3% εκτιμά ότι ο ορίζοντας αυτός εκτείνεται μέχρι το 2022. Πάντως, περισσότερες από μία στις τρεις εταιρείες (34%) λειτουργεί με το σενάριο επιστροφής στην ανάπτυξη ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι 2020.

Όσον αφορά το διάστημα που θα χρειαστεί ο κλάδος τους να ανακάμψει, το 27% πιστεύει πως θα βρίσκεται στα επίπεδα του 2019 στο τέλος του 2020, το 46% εκτιμά ότι κάτι τέτοιο θα γίνει μέσα στο 2021, ενώ το 17% δεν αναμένει επιστροφή στην κανονικότητα πριν το 2022.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ