Η τηλε-εργασία εκτόξευσε τις πωλήσεις υπολογιστών στη Δυτική Ευρώπη

Έρευνες - Μελέτες

15 Μαΐου 2020

Ευεργετικά επέδρασε στην αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών το lockdown, που επιβλήθηκε στην Ευρώπη για τον περιορισμό  της διασποράς του νέου κορωνοϊού. Η υγειονομική κρίση του COVID-19 εκτόξευσε τις πωλήσεις υπολογιστών στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, όπου ο μεγάλος όγκος των εργαζομένων μπήκε σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας από το σπίτι.

Οι πωλήσεις υπολογιστών στη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 17,5% το 1ο τρίμηνο του 2020Οι πωλήσεις υπολογιστών, μέσω των μεγαλύτερων διανομέων της Δυτικής Ευρώπης, αυξήθηκαν σε όγκο κατά 17,5% σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση της ζήτησης εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της εξ αποστάσεως εργασίας παρατηρήθηκε, κυρίως, τον τελευταίο μήνα του τριμήνου, τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία CONTEXT.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξήθηκαν κατά 7,6% τον Ιανουάριο, κατά 13,2% τον Φεβρουάριο και κατά 31,8% τον Μάρτιο, όταν επιβλήθηκαν σε όλη την Ευρώπη αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, οδηγώντας σε κατακόρυφη αύξηση της εξ αποστάσεως εργασίας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας, στη διάρκεια του τριμήνου, η αύξηση ήταν μεγαλύτερη για προϊόντα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών για επαγγελματική χρήση αυξήθηκαν κατά 22,8% από έτος σε έτος τους τρεις πρώτους μήνες του 2020. Το ίδιο διάστημα η αύξηση των πωλήσεων PCs για χρήση από καταναλωτές ήταν της τάξης του 9,4%. 

Κατηγορίες σε άνοδο
Οι πιο περιζήτητες συσκευές ήταν οι φορητοί υπολογιστές, όπου καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά 18,4%. Οι πωλήσεις φορητών υπολογιστών για επαγγελματική χρήση ενισχύθηκαν - σε όγκο - το εξεταζόμενο διάστημα κατά 23,6%, ενώ στις συσκευές, που απευθύνονται σε καταναλωτές, η άνοδος ήταν της τάξης του 12,3%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι πωλήσεις επιτραπέζιων υπολογιστών αυξήθηκαν κατά 15,3% τους τρεις πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η βελτίωση των πωλήσεων ήταν της τάξης του 22,7% για τις συσκευές που απευθύνονται προς επιχειρήσεις, τάση που αντιστάθμισε την πτώση κατά 2,7% στις πωλήσεις συσκευών για χρήση από καταναλωτές, που σημειώθηκε την εξεταζόμενη περίοδο στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ανάλυση της CONTEXT, η απροσδόκητη αύξηση της ζήτησης για συσκευές κατάλληλες για οικιακή εργασία τον Μάρτιο οδήγησε σε σημαντική μείωση του αποθέματος φορητών υπολογιστών στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. “Με την προσφορά να διακόπτεται από τα προβλήματα κατασκευής αλλά και τα ζητήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι διανομείς χρησιμοποιούν υπάρχοντα - και συχνά ακόμη και γηράσκοντα - αποθέματα για την εκπλήρωση παραγγελιών, αναφέροντας όλο και πιο συχνά καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των παραγγελιών. Κατά συνέπεια, ενώ η αύξηση της ζήτησης είναι πιθανό να υποχωρήσει, οι πωλήσεις κατά τη διάρκεια του Απριλίου αναμένεται να παραμείνουν υγιείς, καθώς το κανάλι εργάζεται για τη μείωση αυτής της καθυστέρησης”, σημειώνουν οι αναλυτές. 

Το μέλλον
Ο αντίκτυπος της κρίσης στη ζήτηση για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στο σύνολο της χρήσης του 2020, θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια των μέτρων της καραντίνας, καθώς και από την επίδρασή τους στις ευρωπαϊκές οικονομίες. “Μακροπρόθεσμα, η κρίση είναι πιθανό να επιταχύνει τις προσπάθειες ψηφιοποίησης σε διάφορους τομείς, τώρα πια που για πολλούς οργανισμούς η ικανότητα παροχής ασφαλούς υποδομής για απομακρυσμένη εργασία είναι πλέον οικονομική ανάγκη”, καταλήγουν οι αναλυτές της CONTEXT.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021