Οι δαπάνες για Blockchain στην Ευρώπη επιβραδύνονται λόγω κορωνοϊού

Έρευνες - Μελέτες

07 Μαΐου 2020

Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 δείχνει να είναι καταστροφικός, τόσο για την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όσο και για την ευρύτερη οικονομία. Ενώ σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί, το αποτέλεσμα ήταν ποικίλο, με τον αντίκτυπο σε κάθε κλάδο της οικονομίας να είναι διαφορετικός. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Διεθνούς Έρευνας Αγοραστών Πληροφορικής της International Data Corporation (IDC), οι εταιρείες αναμένουν να μειώσουν τις δαπάνες Πληροφορικής λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Επιβράδυνση της ευρωπαϊκής αγοράς λύσεων blockchain, με δαπάνες περίπου 8% χαμηλότερες το 2020 έναντι του 2019“Η πανδημία και το επακόλουθο lockdown είχαν αρνητικό αντίκτυπο σε πολλές βιομηχανίες και πλέον αναμένουμε σημαντική επιβράδυνση των δαπανών τεχνολογίας, λόγω παύσης των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις και λόγω της νέας ιεράρχησης των αναγκών τους”, σχολιάζει η IDC.

Η μείωση της ζήτησης από πλευράς πελατών, οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και την εκτεταμένη απομακρυσμένη εργασία αναγκάζουν πολλές εταιρείες να αναβάλλουν καινοτόμα έργα, συμπεριλαμβανομένων αυτών στον τομέα του blockchain, έως ότου υπάρξει λιγότερη αβεβαιότητα για το μέλλον.  

Πριν από την πανδημία, η IDC είχε προβλέψει ότι οι ευρωπαϊκές δαπάνες blockchain θα ανέρχονταν σε $1,4 δισ. το 2020, πετυχαίνοντας μια υγιή ανάπτυξη με μέσο ετήσιο ρυθμό 58%, έως το 2023. Πλέον, οι αναλυτές αναμένουν αλλαγές στην πορεία των δαπανών για λύσεις blockchain στην Ευρώπη. Ειδικότερα, οι σχετικές δαπάνες αναμένεται, πλέον, το 2020 να επιβραδυνθούν κατά 8% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

“Λαμβάνοντας, πάντως, υπόψη τα οφέλη που μπορεί να έχει το blockchain, οι σχετικές επενδύσεις αναμένεται να έχουν μόνο μια προσωρινή επιβράδυνση το 2020 και να ανακάμψουν σύντομα, μετά από την πάροδο της πανδημίας”, αναφέρει η μελέτη. 

Φωτεινά σημεία
Ωστόσο, οι αναλυτές εντοπίζουν και μερικά φωτεινά σημεία, όσον αφορά το blockchain και τη χρήση του για την καταπολέμηση των επιπτώσεων του COVID-19. Αυτές οι καινοτόμες περιπτώσεις χρήσης, μπορούν να αποδείξουν τα οφέλη του blockchain για ένα ευρύτερο κοινό. “Ενώ η πανδημία του COVID-19 αυξάνει τις προκλήσεις για τη βιομηχανία blockchain, μπορεί επίσης να ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες, που απαντούν στα τρέχοντα προβλήματα σε πολλές βιομηχανίες”, τονίζουν οι αναλυτές της IDC. Για παράδειγμα, η κρίση του νέου κορωνοϊού προκάλεσε μεγάλες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Το Blockchain θα μπορούσε να παρέχει διαφάνεια και διορθώσει κάποιες απ’ αυτές τις ασυνέχειες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο τρόπος συλλογής των πληροφοριών σχετικά με την εξάπλωση του ιού, με ταυτόχρονο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Το Blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων ασθενών και για την παρακολούθηση των κινήσεων τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική απόσταση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται η ταυτότητά τους.

Στο μεταξύ, πολιτικές διαδικασίες, όπως οι εκλογές και οι ψηφοφορίες, είναι ένας άλλος τομέας που έχει διαταραχθεί από την πανδημία. Η παραδοσιακή διαδικασία θέτει σε κίνδυνο τους πολιτικούς, τους ψηφοφόρους και όλους εκείνους που εμπλέκονται. Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί μέσω μιας ασφαλούς εφαρμογής για κινητές συσκευές ψηφοφορίας blockchain.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ