Επανεξετάζει την ψηφιακή στρατηγική της, 1 στις 2 ελληνικές εταιρείες λόγω COVID-19

Έρευνες - Μελέτες

29 Απριλίου 2020

Η επόμενη μέρα από την κρίση του COVID-19 θα βρει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Ωστόσο, παράλληλα με τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης, όπως η μείωση εσόδων (61%) και η έλλειψη ρευστότητας (47%), τα στελέχη στην Ελλάδα διαβλέπουν και ευκαιρίες, όπως η διερεύνηση νέων δραστηριοτήτων (60%), η αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου και στρατηγικής (56%) και η επανεξέταση της ψηφιακής στρατηγικής (46%).

Μια πιθανή παγκόσμια ύφεση, καθώς και τα προβλήματα ρευστότητας, είναι οι βασικές ανησυχίες των στελεχών για την επόμενη μέραΑυτό προκύπτει από ενημερωτικό webcast, που πραγματοποίησαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η EY Ελλάδος, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

“Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας - από τη χρηματοδότηση, τη στρατηγική και το ανθρώπινο δυναμικό έως τη χρηματοοικονομική διαχείριση, αλλά και την τεχνολογία - γίνονται πιο απαραίτητες από ποτέ, καθώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επισπεύσουν τον μετασχηματισμό τους, αλλάζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο τους και αναπροσαρμόζοντας την κατανομή των κεφαλαίων τους”, αναφέρθηκε στη διάρκεια του webcast.

Κατά το webcast, ως προς τις  κύριες ανησυχίες, που προκαλεί η εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ελλάδα, η έρευνα έδειξε ότι από τους συμμετέχοντες, ποσοστό 69% ανέφερε την πιθανή παγκόσμια ύφεση και 62% τα προβλήματα ρευστότητας και κεφαλαιακών πόρων. Στο μεταξύ, από 34% συγκέντρωσαν η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και ο δημοσιονομικός αντίκτυπος της κρίσης, αντίστοιχα. 

Μείωση εσόδων
Αρνητικές, στο μεταξύ, είναι οι εκτιμήσεις των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία των οικονομικών τους, την επόμενη ημέρα της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, αν και δεν λείπουν και οι περιπτώσεις εταιρειών, οι οποίες αναμένουν αύξηση των εσόδων τους. Συνολικά, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα συμμετέχοντες (82,5%) στην έρευνα εκτίμησαν ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας στα έσοδα της επιχείρησης τους θα είναι αισθητός, επιφέροντας μείωση των εσόδων, με το 18% εξ αυτών να προβλέπουν κάμψη μεγαλύτερη του 30%.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, το γεγονός ότι υπάρχει και ένα ποσοστό 17,5% των στελεχών, το οποίο εκτιμά ότι η πανδημία θα επιφέρει αύξηση στα έσοδα της επιχείρησης τους. 

Προκλήσεις
Τα στελέχη εκτιμούν ότι η παρούσα κρίση καθιστά την ανάγκη μετασχηματισμού των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πιο επιτακτική από ποτέ. Κι αυτό γιατί θα κληθούν να ανταποκριθούν στις διάφορες προκλήσεις, που δημιουργούνται σε επτά κυρίως τομείς: στη χρηματοδότηση, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην κυβερνοασφάλεια, στη στρατηγική, στη χρηματοοικονομική και λογιστική πληροφόρηση και στο ανθρώπινο δυναμικό. Σε σχέση με το τελευταίο ζήτημα, που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό, μείζονος σημασίας θέμα ειδικά για τις μικρές και μεσαίες εταιρείες θα είναι ενεργοποίηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος τηλεργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να επιτελούν επιτυχώς το έργο τους εν μέσω της κρίσης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ