9 τους 10 Έλληνες δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εξ αποστάσεως εργασία

Έρευνες - Μελέτες

27 Απριλίου 2020

Ικανοποιημένοι από την εξ αποστάσεως απασχόληση δηλώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι, ενώ ειδικά οι νεότερες γενιές εμφανίζονται έτοιμες να περάσουν σε ένα νέο μοντέλο εργασίας με μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Σχεδόν 9 τους 10 Έλληνες (88%), που δουλεύουν από το σπίτι, αξιολογούν ως ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική την εξ αποστάσεως εργασία.

Οι νεότερες γενιές εμφανίζονται έτοιμες να περάσουν σε ένα νέο μοντέλο εργασίας με μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίαςΜάλιστα, το 67% σχολιάζει ότι έχει θετική ή πολύ θετική στάση σε πιθανή καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας ως παροχή εταιρείας ή επιλογή μορφής εργασίας. Η θετική αποδοχή φτάνει το 76% στις μικρότερες ηλικίες εργαζομένων έως 30 ετών, ενώ προοδευτικά μειώνεται έως το 56% για τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών.

Στο μεταξύ, συγκρίνοντας τα διάφορα επίπεδα θέσεων των εργαζομένων, οι ιδιοκτήτες και οι Γενικοί Διευθυντές των εταιρειών διατηρούν μια πιο συντηρητική θετική στάση (62%) ενώ τα μη διοικητικά στελέχη την πιο θετική (75%).

Σύμφωνα με το “Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του COVID-19” της KPMG, ένα μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 81%, έχει ήδη προσαρμοστεί στις συνθήκες της τηλε-εργασίας, ενώ μόλις ένα 6% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτήν τη μορφή εργασίας.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αξιολογούν θετικά τα μέτρα που έλαβαν οι επιχειρήσεις τους, για να τους στηρίξουν στο νέο αυτό μοντέλο εργασίας. Το 92% των εργαζομένων, που έλαβαν μεγάλη ή πολύ μεγάλη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, δηλώνει ότι η εικόνα για την εταιρεία τους επηρεάστηκε θετικά. 


Προβληματισμοί
Εννοείται, φυσικά, ότι η νέα εργασιακή συνθήκη της εξ αποστάσεως εργασίας έχει και τις δυσκολίες της. Η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης (59%) και η έλλειψη αλλαγής παραστάσεων (57%) είναι αυτά που δυσκολεύουν περισσότερο τους εργαζόμενους στην εξ αποστάσεως εργασία.

Στο μεταξύ, το 57% των μη διευθυντικών στελεχών προβληματίζεται για την αλλαγή στην οικονομική του κατάσταση και το βιοτικό του επίπεδο, ενώ τον ίδιο προβληματισμό έχει μόνο το 48% των κατόχων μη διοικητικών θέσεων. Επίσης, το 72% των κατόχων διευθυντικών θέσεων προβληματίζεται για την παγκόσμια οικονομία, ενώ στους εργαζόμενους, που δεν έχουν διοικητικές ευθύνες, το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 61%.

Ο ρόλος της τεχνολογίας, σύμφωνα με την έρευνα, είναι κομβικός στο νέο μοντέλο απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται έτοιμοι να περάσουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο εργασίας με μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Είναι έτοιμοι να συνεργάζονται ηλεκτρονικά το ίδιο αποτελεσματικά όπως και δια ζώσης, η μέτρηση του αποτελέσματος και η εξασφάλιση του ιδίου επιπέδου παραγωγικότητας, θα είναι μία από τις προκλήσεις για τις εταιρείες και τις διοικήσεις αυτών. 

Η έρευνα
Η πανελλαδική έρευνα της KPMG πραγματοποιήθηκε το διάστημα 30/3/2020-5/4/2020 σε δείγμα 1.051 ατόμων, εκ των οποίων το 54% είναι άντρες και το 46% γυναίκες. Από 21-30 ετών είναι το 11% του δείγματος, 31-40 ετών το 23%, 41-50 το 37%, 51-60 το 23%, ενώ τέλος άνω των 60 το 6%. Το διοικητικό επίπεδο θέσης διαμορφώνεται ως εξής : 12% Γενικοί Διευθυντές/ Ιδιοκτήτες, 29% Επικεφαλής τομέα/ τμήματος, 24% Μεσαία Διοικητικά Στελέχη, 12% Μη Διοικητικά Στελέχη, 9% Προϊστάμενοι, 13% Υπάλληλοι Γραφείου. Τέλος, το 21% των συμμετεχόντων εργάζεται σε εταιρείες που απασχολούν έως 50 εργαζομένους, το 15% σε εταιρείες με εργαζόμενους από 51-100, το 30% αυτών απασχολούν από 101-500, το 19% από 501-1500 και το 15% απασχολούν πάνω από 1 500 εργαζομένους. 


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ