Μείωση των παγκόσμιων δαπανών Πληροφορικής το 2020 φέρνει η πανδημία

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

23 Απριλίου 2020

Ορατές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, θα είναι οι συνέπειες της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Οι επιχειρήσεις σε κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, ήδη, εξετάζουν πλάνα περικοπής του κόστους λειτουργίας, με τις δαπάνες Πληροφορικής να είναι ένας από τους τομείς, που θα υποστούν τις παράπλευρες απώλειες της υγειονομικής κρίσης.

Οι παγκόσμιες δαπάνες Πληροφορικής θα μειωθούν κατά 2,7% το 2020 λόγω του COVID-19, αν και θα υπάρξουν κλάδοι με ανοδική πορείαΤο 2020, οι δαπάνες για το ΙΤ σχεδόν σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο αναμένεται να μειωθούν λόγω του COVID-19, αν και το εύρος των μειώσεων θα ποικίλει. Η International Data Corporation (IDC) προβλέπει ότι οι παγκόσμιες δαπάνες Πληροφορικής θα μειωθούν κατά 2,7% φέτος, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας νέου κορωνοϊού. Ενώ κάθε κλάδος θα επηρεαστεί από την παγκόσμια επιβράδυνση, ορισμένοι θα μειώσουν τις δαπάνες για το ΙΤ περισσότερο από άλλους. Για παράδειγμα, κάθε άλλο παρά προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η βιομηχανία του τουρισμού και της φιλοξενίας, οι μεταφορές και οι προσωπικές και καταναλωτικές υπηρεσίες, θα είναι οι τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο. Οι δαπάνες Πληροφορικής στους τρεις συγκεκριμένους κλάδους αναμένεται να μειωθούν κατά 5% ή και περισσότερο. Στο μεταξύ, στις κατασκευές και τη μεταποίηση η μείωση των δαπανών για ΙΤ το 2020 θα είναι της τάξης του 3% ή και μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, περισσότερες ανθεκτικές στην κρίση θα είναι οι δαπάνες Πληροφορικής σε κλάδους, όπως η δημόσια διοίκηση, όπου, μάλιστα, προβλέπεται η τάση να είναι ανοδική για το 2020. 

Τομείς σε άνοδο
Επίσης, οι παγκόσμιες δαπάνες Πληροφορικής στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των τηλεπικοινωνιών προβλέπεται επίσης να αυξηθούν ελαφρώς, καθώς οι τομείς αυτοί πρωτοστατούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας και της διασποράς της.

“Ενώ οι βιομηχανίες που προσφέρουν ψηφιακές ή κρίσιμες υπηρεσίες εκπέμπουν κάποια θετικά σήματα, εκείνες, που βασίζονται σε φυσικά προϊόντα ή στην προσωπική παρουσία ή παρέχουν πολυτελείς υπηρεσίες, θα δεχτούν πιέσεις”, σχολιάζουν οι αναλυτές. Όπως εξηγούν, όταν ξεκινήσει η επάνοδος στην κανονικότητα, οι βιομηχανίες, που έχουν υποστεί σημαντικές διακοπές λειτουργίας και απολύσεις, θα είναι εκείνες που θα επενδύσουν πιο αργά στην τεχνολογία από εκείνες που κατάφεραν να διατηρήσουν την κανονική ροή λειτουργίας. “Για να μετριάσουν τον κίνδυνο και την έκθεση στην οικονομική ύφεση, οι προμηθευτές τεχνολογίας πρέπει να ιεραρχήσουν και να επανεστιάσουν τις προσπάθειές τους προς τα πιο ανθεκτικά τμήματα της αγοράς”, αναφέρουν οι αναλυτές. 

Ανθεκτικές οι μεγάλες εταιρείες
Στο μεταξύ, όπως είναι αναμενόμενο, οι δαπάνες Πληροφορικής θα παραμείνουν πιο σταθερές στην περίπτωση των μεγαλύτερων σε μέγεθος εταιρειών. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, (λιγότεροι από 10 εργαζόμενοι) και οι μικρές επιχειρήσεις (10-99 εργαζόμενοι) θα σημειώσουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στις δαπάνες Πληροφορικής φέτος, με ποσοστά 4,9% και 2,7% αντίστοιχα. Ωστόσο, οι μεγάλες επιχειρήσεις (500-999 εργαζόμενοι) και οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι) αντιπροσωπεύουν μια πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία αγοράς. Και στα δύο τμήματα προβλέπεται ότι οι δαπάνες Πληροφορικής θα μειωθούν μεν, αλλά σε ποσοστά της τάξης του 1%. 

Μείωση δαπανών σε hardware
Από τεχνολογικής σκοπιάς, το hardware θα είναι ο τομέας που θα δει τη μεγαλύτερη μείωση δαπανών, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει το 5% το 2020. Οι υπηρεσίες Πληροφορικής και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες θα δουν μια πιο μέτρια μείωση των δαπανών, καθώς οι εταιρείες επικεντρώνονται στο να διατηρήσουν τις υφιστάμενες λειτουργίες και τα κρίσιμα έργα τους σε εξέλιξη.

Ο τομέας του λογισμικού θα αποτελέσει μια φωτεινή εξαίρεση, με την αξία της αγοράς να διευρύνεται κατά 2% το τρέχον έτος.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ