Τα ευρωπαϊκά δίκτυα σταθερής και κινητής αντέχουν στην πίεση του COVID-19

Έρευνες - Μελέτες

21 Απριλίου 2020

Ανθεκτικά στην αυξημένη χρήση, που προέκυψε από τα μέτρα κοινωνικής απόστασης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, αποδείχτηκαν τα ευρωπαϊκά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Γενικά, αν και η συνολική επισκεψιμότητα σε σταθερά και κινητά δίκτυα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, δεν προέκυψαν σημαντικά ζητήματα συμφόρησης. Οι περισσότερες εθνικές ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) της Ευρώπης αναφέρουν σταθεροποίηση στη συνολική κίνηση, παρ’ όλο που παρατηρήθηκε αύξηση στη χρήση δεδομένων και περιστασιακά προβλήματα για την ολοκλήρωση κλήσεων σε πολύ πυκνές περιοχές.

Η συνολική επισκεψιμότητα σε σταθερά και κινητά δίκτυα έχει αυξηθεί, αλλά δεν προκύπτουν σημαντικά ζητήματα συμφόρησηςΝα σημειωθεί ότι ήδη έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός αναφοράς για την τακτική παρακολούθηση της διαδικτυακής κίνησης σε κάθε κράτος-μέλος, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν γρήγορα τυχόν προβλήματα χωρητικότητας, αλλά και διαθεσιμότητας  στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

“Στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής απόστασης, που είναι σε ισχύ για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει αυξηθεί η ζήτηση για διαδικτυακή χωρητικότητα για σκοπούς τηλεργασίας, streaming, καθώς και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  και ψυχαγωγίας”, αναφέρει σε έκθεση του το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC). Η έκθεση συνοψίζει τα κύρια συμπεράσματα από 30 εθνικές ρυθμιστικές Αρχές, που κοινοποιούν τα στοιχεία τους σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής σε εβδομαδιαία - τουλάχιστον - βάση. 

Υπηρεσίες streaming
Προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση, αλλά και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο ανοιχτό Διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια στόματος του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, έχει απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις προς τις υπηρεσίες συνεχούς ροής (streaming). Οι πλατφόρμες συνεχούς ροής καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κανονική και όχι υψηλή ανάλυση και να συνεργαστούν ανά περίπτωση  με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ώστε να υπάρχει ενημέρωση των συνδρομητών για την κατά το δυνατόν ορθή χρήση στην κατανάλωση δεδομένων. Τα μέτρα αυτά αφορούν και τους μεγαλύτερους παρόχους περιεχομένου, όπως το Netflix, το YouTube, το Amazon Prime και το Facebook. 

Μέτρα για τους χρήστες
Όπως αναφέρει το BEREC, σε ορισμένα κράτη-μέλη, οι πάροχοι έχουν εφαρμόσει μέτρα φιλικά προς τον πελάτη, όπως αύξηση του ανώτατου ορίου χρήσης  των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στους συνδρομητές, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και χωρίς πρόσθετη χρέωση. Άλλο σχετικό μέτρο είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών, που αναφέρονται σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο και πλατφόρμες ή σε επίσημες ιστοσελίδες με πληροφορίες σχετικά με τον Covid-19 (zero-rated services). Επίσης, σε ορισμένα κράτη οι πάροχοι έχουν αυξήσει την ταχύτητα μεταφόρτωσης για τη διευκόλυνση της μελέτης και της εργασίας από το σπίτι και προχώρησαν στην προσφορά δωρεάν τηλεοπτικού περιεχομένου.

Επίσης, οι πάροχοι εφάρμοσαν τη διαδικτυακή  εξυπηρέτηση των συνδρομητών εξαιτίας των κλειστών καταστημάτων λιανικής πώλησης, αλλά και στην αποδοχή των διακανονισμών ηλεκτρονικών πληρωμών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ