Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που υιοθετούν mobile τεχνολογίες, αυξάνουν τα έσοδά τους δύο φορές ταχύτερα

Έρευνες - Μελέτες

20 Ιανουαρίου 2015

Μέγιστη προτεραιότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο αναδεικνύεται το οικοσύστημα, που σχετίζεται με τo mobile. Και όχι άδικα,  καθώς οι ΜμΕ εταιρείες που υιοθετούν mobile τεχνολογίες, αυξάνουν τα έσοδά τους δύο φορές ταχύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Επιπλέον, δημιουργούν θέσεις εργασίας κατά οκτώ φορές γρηγορότερα σε σχέση με όσες επιχειρήσεις δεν ενσωματώνουν τις mobile τεχνολογίες στις εταιρικές τους δομές.

Οι mobile τεχνολογίες παρήγαγαν το 2014 –σε διεθνές επίπεδο- έσοδα $3,3 τρις. δολ.Νέα μελέτη της Boston Consulting Group (BCG) ΗΠΑ σε δείγμα 3.500 ΜμΕ σε ΗΠΑ, Γερμανία, Νότιο Κορέα, Βραζιλία, Κίνα και Ινδία, διερεύνησε - εις βάθος - την επίδραση των τεχνολογιών που σχετίζονται με το mobile στην επιχειρηματική λειτουργία των εταιρειών.

Η έρευνα διαπιστώνει την ύπαρξη “ψηφιακού χάσματος” μεταξύ των επιχειρήσεων, που πρωτοπορούν στο mobile, και σε εκείνες, οι οποίες είναι ουραγοί στο συγκεκριμένο τομέα. Μάλιστα προβλέπουν ότι αυτό το χάσμα θα μεγεθυνθεί με μεγάλες συνέπειες για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Όπως εκτιμούν οι αναλυτές της BCG, η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πρωτοπόρων και των ουραγών των mobile τεχνολογιών στις έξι χώρες του δείγματος θα οδηγούσε σε 7 εκατ. νέες θέσεις εργασίας την προσεχή τριετία, ενώ θα αύξανε το ΑΕΠ τους κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι mobile τεχνολογίες συνεισφέρουν περισσότερα από $1,2 τρις. στο ΑΕΠ των έξι χωρών, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ (47%) του παγκόσμιου ΑΕΠ. Επίσης, ισοδυναμεί με το 2 έως 4 % του ΑΕΠ κάθε μίας από τις έξι χώρες (σ.σ. το 11% στην περίπτωση της Νοτίου Κορέας). Στις ΗΠΑ ένα “γενναίο” ποσοστό της τάξης του 3,2% του ΑΕΠ προέρχεται από το οικοσύστημα, που δημιουργούν οι τεχνολογίες του mobile σε κρίσιμους τομείς, όπως οι μεταφορές, η φιλοξενία, ο αγροτικός τομέας και η βιομηχανία της διασκέδασης.

Παγκόσμια έσοδα
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η βιομηχανία των mobile τεχνολογιών παρήγαγε το 2014  - σε διεθνές επίπεδο - έσοδα της τάξης των $3,3 τρις. δολ. Ήταν, δε, άμεσα υπεύθυνη για την παραγωγή 11 εκατ. θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο mobile επένδυσαν κεφάλαια περί το $1,8 τρις. σε R&D το διάστημα 2009 - 2013.

Η επενδυτική ατζέντα των εν λόγω επιχειρήσεων θα πρέπει να παραμείνει ευρεία, προκειμένου οι εταιρείες να διατηρήσουν το πλεονέκτημα καινοτομίας που διαθέτουν. Εκτίμηση είναι ότι έως το 2020 θα απαιτηθούν  - σε παγκόσμια βάση - επενδύσεις της τάξης των $4 τρις.

Οι συντάκτες της μελέτης προβλέπουν ότι οι mobile τεχνολογίες θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις οικονομίες των χωρών ανά τον πλανήτη. Με δεδομένες μάλιστα τις εκτιμήσεις για ταχεία διείσδυση του mobile, για παράδειγμα οι mobile ευρυζωνικές συνδέσεις εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 8 δις. έως το 2020, το μέλλον για το mobile προβλέπεται εξίσου λαμπρό με τη μέχρι σήμερα πορεία του.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021