Ο κορωνοϊός μειώνει τις δαπάνες για Πληροφορική κατά 2,7% το 2020

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

07 Απριλίου 2020

Βαριά σκιά στην παγκόσμια αγορά Πληροφορικής, ρίχνει η πανδημία του νέου κορωνοϊού. Οι δαπάνες για ΙΤ αναμένεται να είναι μία από τις παράπλευρες οικονομικές απώλειες του COVID-19. Η παγκόσμια δαπάνη Πληροφορικής εκτιμάται ότι θα μειωθεί το 2020 κατά 2,7% - σε σταθερούς όρους συναλλάγματος - καθώς ο κορωνοϊός επηρεάζει τη διεθνή οικονομία και αναγκάζει πολλές εταιρείες να ανταποκριθούν στον προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης και στις περικοπές δαπανών βραχυπρόθεσμα.

Συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών δαπανών, η συνολική αγορά ΤΠΕ αναμένεται να μειωθεί κατά 1,6% κάτω από $4,1 τρισ.Να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο η αντίστοιχη εκτίμηση ήταν για ανάπτυξη των δαπανών Πληροφορικής κατά 4,3%, ενώ τον Ιανουάριο η πρόβλεψη ήταν για άνοδο κατά 5,1%. Συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών δαπανών, η συνολική αγορά ΤΠΕ αναμένεται να μειωθεί κατά 1,6% κάτω από $4,1 τρισ. Αυτό συγκρίνεται με τη συνολική αύξηση των ΤΠΕ κατά 3,5% πέρυσι, όταν οι δαπάνες για ΤΠ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 5%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IDC, οι δαπάνες Πληροφορικής για το hardware, λογισμικό και υπηρεσίες ΙΤ ενδέχεται να μειωθούν περισσότερο από το συνολικό πραγματικό ΑΕΠ, καθώς οι επαγγελματίες πελάτες Πληροφορικής, αλλά και οι καταναλωτές εξωθούνται σε μεγάλες περικοπές στις κεφαλαιουχικές δαπάνες.

“Οι συνολικές δαπάνες πληροφορικής θα μειωθούν το 2020, παρά την αυξημένη ζήτηση και χρήση ορισμένων τεχνολογιών και υπηρεσιών από μεμονωμένες εταιρείες και καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις σε τομείς της οικονομίας, που πλήττονται περισσότερο κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, θα αντιδράσουν αρνητικά, καθυστερώντας ορισμένες αγορές και έργα. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις υιοθετούν μια εξαιρετικά προσεκτική προσέγγιση όσον αφορά προγραμματισμού έκτακτων δαπανών στο εγγύς μέλλον”, εξηγεί η IDC. 

Πωλήσεις συσκευών
Στο μεταξύ, μεγάλες μειώσεις δαπανών φέτος αναμένονται και στις πωλήσεις υπολογιστών, tablets, κινητών τηλεφώνων και περιφερειακών, με τις συνολικές δαπάνες για συσκευές να μειώνονται κατά 8,8% σε σταθερούς όρους συναλλάγματος. Η αγορά των υπολογιστών αναμένεται ήδη να μειωθεί, λόγω του ισχυρού κύκλου ανανέωσης που οδηγήθηκε από τα Windows το 2019. Ωστόσο, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, η κρίση θα διαταράξει σημαντικά την παγκόσμια αγορά smartphones.

Στο μεταξύ, οι δαπάνες για servers, αποθηκευτικούς χώρους και hardware δικτύων, επίσης θα μειωθούν συνολικά, παρά την έντονη ζήτηση για υπηρεσίες cloud, καθώς οι πελάτες των επιχειρήσεων καθυστερούν τις αγορές κατά την αρχική φάση ταχείας αντίδρασης της τρέχουσας κρίσης.

Οι συνολικές δαπάνες υποδομών (συμπεριλαμβανομένου του cloud) θα αυξηθούν μεν κατά 5,3% το 2020 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά αυτή η αύξηση θα προέλθει, κυρίως, από τις δαπάνες των επιχειρήσεων για την υποδομή ως υπηρεσία (IaaS) και τις δαπάνες των παρόχων σε cloud servers. Πάντως, οι συνολικές δαπάνες για servers και αποθήκευση θα μειωθούν κατά 3,3% και οι δαπάνες εξοπλισμού για επιχειρήσεις κατά 1,7%.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της IDC, οι δαπάνες για υπηρεσίες Πληροφορικής θα μειωθούν κατά 2% το 2020, με τις χειρότερες επιδόσεις να εντοπίζονται στους τομείς των μεγάλων έργων, καθώς οι οργανισμοί αναβάλλουν μεγάλα νέα έργα έως ότου βελτιωθεί η θέση των επιχειρήσεων.

Το λογισμικό θα παρουσιάσει θετική ανάπτυξη, αλλά σε ποσοστό κάτω από το 2% συνολικά, κυρίως λόγω των επενδύσεων στο cloud, σε συνδυασμό με μια ανθεκτική ζήτηση για συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες θα αποτελούν τμήμα των μέτρων αντιμετώπισης ή θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνεχιζόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ