Η Ε.Ε. αμφισβητεί τη νομιμότητα της φορολογικής συμφωνίας Λουξεμβούργου - Amazon

Έρευνες - Μελέτες

19 Ιανουαρίου 2015

Ενδείξεις ότι η φορολογική συμφωνία, μεταξύ του Λουξεμβούργου και της Amazon, συνιστά κρατική ενίσχυση, που παραβιάζει τους νόμους του Ανταγωνισμού, έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε προκαταρκτική έκθεση της, η Επιτροπή σχολιάζει ότι οι επίμαχες συμφωνίες εξασφάλισαν στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό μεγάλα φορολογικά οφέλη επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Η σχετική υπόθεση, που εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα με αντικείμενο το tax rulling, αφορά τον αμερικανικό κολοσσό της Amazon και τη φορολογική τακτική του στο Λουξεμβούργο.

Η έρευνα έχει ως αντικείμενο το κατά πόσο παραβιάζονται οι κανόνες περί παράνομων κρατικών ενισχύσεωνΣυγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά το κατά πόσο η συμφωνία του 2003 του Λουξεμβούργου με τη θυγατρική Amazon, Amazon EU Sarl, έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να καταβάλει, στη μητρική επιχείρηση, ποσό εκμετάλλευσης δικαιωμάτων, μειώνοντας έτσι σημαντικά τα φορολογήσιμα κέρδη. Σε ένα επεξηγητικό σημείωμα 23 σελίδων, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, μέσω της σχετικής συμφωνίας, οι Αρχές του Λουξεμβούργου παρείχαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην Amazon, το οποίο είναι ασύμβατο με τους κανόνες της Κοινής Αγοράς. Στο ίδιο σημείωμα, η Επιτροπή κάνει λόγο για ακατάλληλες φορολογικές μεθόδους, που στηρίζονται στη χρήση από την Amazon της θυγατρικής της στο Λουξεμβούργο ως μέσου για την αποφυγή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή διερωτάται εάν το Λουξεμβούργο είχε εξετάσει προσεκτικά τις προτάσεις μεταφοράς τιμολόγησης, οι οποίες αφορούσαν τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των επιμέρους θυγατρικών της Amazon.

Αν και οι σχετικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου εκτιμούν ότι, εφόσον η Επιτροπή στοιχειοθετήσει την κατηγορία περί παράνομων κρατικών ενισχύσεων, μπορεί να ζητήσει από το Λουξεμβούργο να ανακτήσει τους διαφυγόντες φόρους.

Το ιστορικό
Το θέμα των κρυφών συμφωνιών, που δίνουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση σε πολυεθνικές επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η χώρα έχει βρεθεί, από καιρό, στο στόχαστρο των Κοινοτικών Αρχών για τις φορολογικές συμφωνίες, που προσφέρθηκαν σε πολυεθνικές.

Η Επιτροπή διενεργεί ευρύτερη έρευνα σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες, που προσφέρθηκαν σε πολυεθνικές από την Ιρλανδία (Apple), την Ολλανδία (Starbucks) και το Λουξεμβούργο (Fiat Finance and Trade και Amazon).

Το όλο θέμα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον επικεφαλής της Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Jean-Claude Juncker, να παραδέχεται ότι οι πρακτικές της χώρας του, κατά το παρελθόν, αν και νόμιμες, δεν ανταποκρίνονται στους κώδικες της ηθικής και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει φορολογική εναρμόνιση στην Ευρώπη.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021