8 στις 10 ελληνικές εταιρείες στράφηκαν στην τηλεργασία λόγω κορωνοϊού

Έρευνες - Μελέτες

02 Απριλίου 2020

Ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού, με την τηλεργασία των εργαζομένων να είναι μία από τις πιο άμεσες. Ήδη, σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα απαντούν ότι έχουν κάνει στροφή στην τηλεργασία.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα έχει ήδη επηρεαστεί από τον Covid-19Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στην ερώτηση τι μέτρα προστασίας έχουν λάβει για τους εργαζόμενους έναντι του Covid-19, το 79,17% των ερωτηθέντων απαντά ότι εφάρμοσε το μοντέλο του home office. Επίσης, το 75,83% δηλώνει ότι μείωσε τα ταξίδια και τις μετακινήσεις, το 61,67% ότι προμηθεύτηκε φάρμακα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας και το 53,33% ότι προσάρμοσε στις νέες ανάγκες τις ροές εργασίας.

Στο μεταξύ, το 52,50% απαντά ότι ακύρωσε τη συμμετοχή σε διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις και διοργανώσεις, το 48,33% ότι χρησιμοποίησε ένα εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας και το 38,33% ότι εφάρμοσε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρούσματος στην εταιρεία.

Σε ό,τι αφορά το πώς ο Covid-19 επηρέασε τις λειτουργίες των εταιρειών, σύμφωνα με την έρευνα, το 77,50% δηλώνει ότι υπήρξαν γενικότερα θέματα με την καθημερινή λειτουργία, ενώ το 52,50% ανέφερε το marketing και τις πωλήσεις. Επίσης, το 31,67% απαντά ότι υπήρξαν θέματα στις μεταφορές και τα logistics, το 25% στην παραγωγή, ενώ άλλους λόγους επικαλέστηκε το 5,83% των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Συντριπτική πλειοψηφία
Συνολικά, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το 94,17%, απαντά ότι έχει ήδη επηρεαστεί από τον Covid-19. Μάλιστα, το 56,67% εξ αυτών αναμένει φέτος σημαντικά μειωμένο τζίρο, ενώ το 10% μικρές απώλειες. Επίσης, υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό 5,83%, που απαντά ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στα έσοδα, ενώ το 27,5% δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει η οποιαδήποτε εκτίμηση.

Σχετικά με τους λόγους, για τους οποίους θα υπάρξει πτώση των πωλήσεων κατά τις προσεχείς εβδομάδες, το 70% των εταιρειών ανέφερε τη μειωμένη ζήτηση των προϊόντων/υπηρεσιών, το 47,50% την αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές συνεργασίες ή/και επενδύσεις και το 34,17% τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Επιπλέον, το 33,33% απέδωσε την αναμενόμενη πτώση των πωλήσεων στην έλλειψη ρευστότητας, το 31,67% στην ακύρωση εκθέσεων και εκδηλώσεων διεθνώς, το 16,67% στις ελλείψεις αγαθών και υπηρεσιών, το 14,17% στις αναρρωτικές άδειες και το 11,67% στις αλλαγές που έχουν υπάρξει στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τέλος, στην ερώτηση κατά πόσο άλλαξαν οι ετήσιοι στόχοι των εταιρειών, το 37,50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει μειώσει αισθητά τους στόχους, ενώ το 21,67% ότι προέβη σε περιορισμένες αναπροσαρμογές. Επίσης, το 39,17% απάντησε ότι δεν προχώρησε σε καμία αναπροσαρμογή και το 1,5% ότι επαναπροσδιόρισε ανοδικά τους στόχους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ