Ο κορωνοϊός δοκιμάζει τα συστήματα κυβερνοασφάλειας των εταιρειών

Έρευνες - Μελέτες

20 Μαρτίου 2020

Τον πολύπλευρο αντίκτυπο του κορωνοϊού στις επιχειρήσεις, καθώς και τις σημαντικές - βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες - συνέπειές του σε μια σειρά από τομείς της οικονομίας επιχειρούν να αποτιμήσουν οι αναλυτές. Αν και ο αντίκτυπος των αναταράξεων στις επιχειρήσεις είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αυτήν τη στιγμή, ωστόσο, για όλους τους οργανισμούς, η οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στις εξωτερικές πιέσεις, που ασκεί η εξάπλωση του κορωνοϊού είναι ένα βασικό θέμα.

Η αυξημένη εξάρτηση από τις ψηφιακές τεχνολογίες και την τηλεργασία αποτελεί πεδίο δυνητικών απειλώνΌπως, μάλιστα, διαπιστώνει έρευνα της ΕΥ, η θωράκιση αυτή θα πρέπει να κινηθεί γύρω από οκτώ βασικούς άξονες, που ως στόχο έχουν την εξασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ένας από αυτούς τους άξονες, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η αξιολόγηση των συστημάτων κυβερνοασφάλειας και η διασφάλιση τoυ μέγιστου βαθμού θωράκισης έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η έμφαση πρέπει να δοθεί στους μηχανισμούς προστασίας δεδομένων, καθώς η αυξημένη εξάρτηση στις ψηφιακές τεχνολογίες και την τηλεργασία λόγω των συνθηκών, αποτελεί πεδίο δυνητικών απειλών. 


Άλλα πρώτα βήματα, στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις, είναι η θέσπιση μιας κεντρικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων, καθώς και η τακτική αναθεώρηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και η επιβεβαίωση του βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας και συνέχισης δραστηριοτήτων (business continuity).

Επίσης, σημαντική είναι η εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού συλλογής έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και η ενημέρωση όλων των τμημάτων της επιχείρησης, αλλά και εξασφάλιση της δυνατότητας για άμεση και δομημένη ανταπόκριση σε έκτακτα γεγονότα. Πάντως, σύμφωνα με τη μελέτη, το 79% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει μία απρόβλεπτη και ξαφνική κρίση. 

Ποιοι τομείς επηρεάζονται
Από την έρευνα προκύπτει, εξάλλου, ότι οι τομείς δραστηριότητας που πλήττονται άμεσα από τον κορωνοϊό είναι, μεταξύ άλλων, το διεθνές εμπόριο και οι εφοδιαστικές αλυσίδες, η διαχείριση εταιρικών κεφαλαίων και οι χρηματαγορές. Σημαντικές - όπως είναι αναμενόμενο - είναι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στην καταναλωτική ζήτηση. Ειδικά στο δεύτερο επίπεδο, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα θα επηρεάσει δραστικά και τις καταναλωτικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα ως προς τα κανάλια των αγορών. Ήδη, παρατηρείται σημαντικότατη αύξηση στις online αγορές, καθώς τα φυσικά εμπορικά καταστήματα αναγκάζονται να παύσουν τις δραστηριότητές τους, για άγνωστο μέχρι στιγμής διάστημα. 

Επίσης, ένας τομέας, που επηρεάζεται, είναι οι κυβερνητικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται με ευθύνη της Πολιτείας για την προστασία των πολιτών και του εθνικού συμφέροντος (περιορισμοί μετακινήσεων, κλείσιμο συνόρων, διακοπή λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων), θα είναι κρίσιμες για την πορεία της οικονομίας στους επόμενους μήνες, γενικότερα, και τις επιχειρήσεις ειδικότερα. Αναμένεται να αυξηθεί ο ρόλος του κράτους με στοχευμένες παρεμβάσεις και μέτρα στήριξης συγκεκριμένων κλάδων ή ομάδων επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ