Επιτακτικός ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ασφαλιστικών εταιρειών

Έρευνες - Μελέτες

30 Ιανουαρίου 2020

Αντιμέτωπες με νέες ευκαιρίες, αλλά και νέους κινδύνους, φέρνει τις ασφαλιστικές εταιρείες ανά τον κόσμο ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θεωρείται επιτακτικός για τον κλάδο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες συμφωνούν ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το «μυστικό συστατικό» για να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνολογία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα. Ωστόσο, καθώς ο κλάδος δυσκολεύεται να προσελκύσει ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες δεξιότητες, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει είτε να επανατοποθετηθούν ως εταιρείες τεχνολογίας, είτε να επικοινωνήσουν δυναμικότερα τη σημασία του κλάδου, την αξία που προσθέτει στην κοινωνία, καθώς και τα γενικότερα πλεονεκτήματα μιας καριέρας στον ασφαλιστικό κλάδο.

Οι προσδοκίες των πολιτών για ψηφιακές εμπειρίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες, αλλά και νέους κινδύνους για τις ασφαλιστικές επιχειρήσειςΗ έκθεση, EY Insurance Outlook 2020, αναδεικνύει τις προτεραιότητες που θέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για το 2020, ούτως ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Σύμφωνα με την έκθεση, επιπρόσθετες προτεραιότητες για τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι η επίτευξη λειτουργικής αριστείας και αποδοτικότητας κόστους, η διαχείριση των ρυθμιστικών πιέσεων, η ψηφιοποίηση της διανομής, η κατανόηση και εφαρμογή των αναδυόμενων και καινοτόμων τεχνολογιών και η διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που φέρνει η κλιματική αλλαγή.  Οι προοπτικές στην Ευρώπη. Συνολικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός του κλάδου ασφαλειών ζωής, θα πρέπει να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ φυσικής και ψηφιακής διανομής, να αντιμετωπίσουν το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον και να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής θα πρέπει να ενισχύσουν την οικονομική αποδοτικότητά τους, εξερευνώντας νέες επιλογές μέσω διασυνδεδεμένων συσκευών και παροχών οικονομικής ευεξίας (financialwellness), για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούν τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια. Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι βασικές προτεραιότητες για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες για το 2020, περιλαμβάνουν: τη διαχείριση των συνεχών ρυθμιστικών πιέσεων, την ψηφιοποίηση των πωλήσεων και της διανομής, και την επίτευξη της αποδοτικότητας κόστους. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες εκτός του κλάδου ασφαλειών ζωής, ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση ταλέντου αποτελεί την κύρια προτεραιότητα, σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, ο κλάδος ασφαλειών ζωής παραμένει εστιασμένος στα ζητήματα βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αξιοποίηση του Internet of Things (IoT). 

Η εικόνα στις ΗΠΑ
Οι κορυφαίες τάσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες της αμερικανικής ηπείρου για το 2020, είναι ευθυγραμμισμένες με ορισμένες από τις παγκόσμιες προτεραιότητες: η επιτυχία στην αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού, η επίτευξη λειτουργικής αριστείας και η αποδοτικότητα του κόστους. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες εκτός του κλάδου ασφαλειών ζωής, η ψηφιοποίηση της διανομής των προϊόντων και η ανάπτυξη των σωστών στρατηγικών για τη συνεργασία και τον ανταγωνισμό με τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο (Insurtechs, big techs), εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα. Τέλος, για την περιοχή της Ασίας–Ειρηνικού, ενώ τα θεμελιώδη μεγέθη του κλάδου εμφανίζονται ισχυρά, οι ρυθμιστικές και οικονομικές αβεβαιότητες και τα επιμέρους προβλήματα κάθε χώρας, θολώνουν το τοπίο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τη δυναμική που προσφέρει η ύπαρξη μιας σχετικά νεαρής και αναπτυσσόμενης μεσαίας τάξης, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες. Αυτό με τη σειρά του, θα μειώσει την κοστολογική τους βάση και θα εκσυγχρονίσει τη διανομή, ενισχύοντας τις προτάσεις που απευθύνονται κατευθείαν στον καταναλωτή (direct-to-consumer) και αξιοποιώντας τις ρυθμιστικές αλλαγές προς όφελος του εξορθολογισμού των λειτουργικών τους δραστηριοτήτων.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ