Ψηφιακές τεχνολογίες και digital κανάλια προτεραιότητα για τις αλυσίδες σουπερμάρκετ

Έρευνες - Μελέτες

29 Ιανουαρίου 2020

Αλλαγές στις προτεραιότητες των αλυσίδων σουπερμάρκετ, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, φέρνει η ψηφιακή τεχνολογία. Αν και η ενίσχυση των πωλήσεων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για τον κλάδο, με τις αλυσίδες να στοχεύουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, οι προτεραιοποίηση αλλάζει πλέον με την καινοτομία να αναδεικνύεται σε βασικό ζητούμενο.

Αλλαγές στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων του κλάδου στην Ελλάδα με στόχο την καινοτομία και την εξυπηρέτηση πελατώνΗ πλειοψηφία των προτεραιοτήτων του κλάδου σχετίζεται πλέον με την καινοτομία και τις επενδύσεις, που έχουν ως στόχο την παραγωγικότητα, την αύξηση των πωλήσεων και την εξυπηρέτηση των πελατών. Οι τρεις αυτοί στόχοι έχουν ανάγκη την καινοτομία, όπως νέες υπηρεσίες και προϊόντα, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, αναβάθμιση δικτύου και πολυκαναλική διάθεση προϊόντων, αξιοποίηση δεδομένων.

Αυτή την εικόνα επιβεβαιώνει η κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η οποία καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις. Στην ερώτηση της έρευνας για τις δέκα σημαντικότερες προτεραιότητες των επιχειρήσεων Λιανεμπορίου και FMCG, τα στελέχη του κλάδου τοποθετούν στην πρώτη θέση την ενίσχυση των πωλήσεων με ποσοστό 58%. Στη δεύτερη θέση κατατάσσουν την καινοτομία σε διαδικασίες, υπηρεσίες και προϊόντα (σε ποσοστό 42%), ενώ τρίτη πιο βασική προτεραιότητα είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας (40%). Η πολυκαναλική διάθεση των προϊόντων (37%), η εξυπηρέτηση των πελατών (31%), η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (26%), τα Data Analytics και η αξιοποίηση των δεδομένων (25%) ακολουθούν στις επόμενες θέσεις ως οι πιο βασικές προτεραιότητες για τον κλάδο. 

Προβλήματα
Την ίδια στιγμή οι νέες τεχνολογίες φαίνεται ότι προβληματίζουν σοβαρά τα στελέχη του κλάδου, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις σε ερώτηση σχετική με το ποια είναι βασικά προβλήματα των αλυσίδων σουπερμάρκετ και λιανεμπορίου. Με ποσοστό 30% τα στελέχη του κλάδου τοποθετούν την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πέμπτη θέση με τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ στην ένατη θέση με ποσοστό 26% βάζουν την εύρεση των κατάλληλων στελεχών.

Αύξηση πωλήσεων
Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου η έρευνα, για πρώτη φορά, καταγράφει τόσο μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν αυξητικά σε ποσοστά 68% έναντι 2% για μείωση, η οποία είναι η μεγαλύτερη η οποία έχει καταγραφεί την τελευταία 5ετία. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 1,95% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουάριος 2020-Ιούνιος 2020 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2019.

Η θετική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2019 παρουσιάζει βελτίωση σε αυτή τη μέτρηση. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά η πλειοψηφία σε ποσοστό 74% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε, το 1% ότι χειροτέρεψε και το 26% ότι έμεινε αμετάβλητη. Συγκριτικά με τις μετρήσεις του 2017 και 2018 η οικονομική κατάσταση πρόκειται για σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό ότι το οικονομικό κλίμα παρουσιάζει νέα βελτίωση (σχήμα 3), η οποία οφείλεται στην βελτίωση των οικονομικών συνθηκών της αγοράς, όσο και στις θετικές προσδοκίες των στελεχών για τις πωλήσεις. Αυτό το αποτέλεσμα αποδίδεται στις προσδοκίες για την κεφαλαιοποίηση σε πωλήσεις και κερδοφορία από τις πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις, αλλά και στο γενικότερα ευνοϊκό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην αγορά. 

Η έρευνα
Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα από 13 έως 21 Ιανουαρίου 2020 σε 162 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες σουπερμάρκετ και Προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων, Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορικής. Τα αποτελέσματα καταγράφουν τις προσδοκίες των στελεχών για το πρώτο εξάμηνο του 2020.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας