Νέα υποχώρηση για την παγκόσμια αγορά υποδομών Πληροφορικής για Cloud

Έρευνες - Μελέτες

20 Ιανουαρίου 2020

Πτωτική τροχιά ακολούθησε για ένα ακόμη τρίμηνο η παγκόσμια αγορά υποδομών Πληροφορικής για Cloud κατά το 3ο τρίμηνο του 2019. Οι πωλήσεις των προϊόντων, που σχετίζονται με την υποδομή IT για Cloud (server, enterprise storage και Ethernet switch), μειώθηκαν κατά 1,8%, ποσοστό πτώσης το οποίο, πάντως, ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με το αντίστοιχο, που καταγράφηκε το 2ο τρίμηνο της χρήσης του 2018.

Τα έσοδα της αγοράς υποδομών Πληροφορικής Cloud συνέχισαν να μειώνονται το 3ο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτεραΗ IDC τοποθετεί την αγορά των συνολικών δαπανών για την υποδομή Πληροφορικής του cloud στα $16,8 δισ. Μάλιστα, η εταιρεία αύξησε ελαφρώς την πρόβλεψή της για συνολικές δαπάνες για υποδομές πληροφορικής cloud το 2019 στα $65,4 δισ., γεγονός που αντιπροσωπεύει επίπεδη απόδοση σε σύγκριση με το περασμένο έτος, μετά από τις ισχυρές επιδόσεις της αγοράς κατά το 2018.

Η IDC τονίζει ότι η συνολική αγορά των υποδομών ΙΤ για το Cloud μειώθηκε συνολικά στη διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2019 εξαιτίας της απόδοσης των πωλήσεων για public Cloud, Η πτώση ήταν της τάξης του 3,7% με τη συγκεκριμένη κατηγορία να περιορίζεται στα $11,9 δισ. Αν και θα συνεχίσει να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για υποδομές Cloud, το μερίδιο της κατηγορίας εκτιμάται ότι πιέστηκε στο σύνολο της χρήσης του 2019 στα $44 δισ. 

Ιδιωτικές επενδύσεις
Καθώς η ζήτηση για ιδιωτικές υποδομές Πληροφορικής cloud εξακολουθεί να αυξάνεται, το μερίδιο των δημόσιων υποδομών θα συνεχίσει να μειώνεται ελαφρά και τα επόμενα χρόνια. Το 3ο τρίμηνο, τα έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων για ιδιωτικές υποδομές cloud αυξήθηκαν κατά 3,2%, φτάνοντας σχεδόν $5 δισ. Συνολικά, η IDC εκτιμά ότι οι δαπάνες σε αυτήν την προϊοντική κατηγορία αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση το 2019 σε $21,4 δισ. Αθροιστικά, οι δαπάνες για τις υποδομές Πληροφορικής του cloud ξεπέρασαν το 3ο τρίμηνο του 2019 τις δαπάνες για μη-cloud υποδομές ΙΤ, αντιπροσωπεύοντας το 53,4% των εσόδων των παρόχων. Ωστόσο, για το σύνολο της χρήσης του 2019 το μερίδιο της αγοράς υποδομών για cloud βρισκόταν κάτω από το ήμισυ της συνολικής αγοράς των υποδομών Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο 49,8%. Το 2020 αναμένεται να είναι το σημείο ανατροπής, με τις δαπάνες για υποδομές πληροφορικής cloud να ξεπερνούν σταθερά το 50%. 

Γεωγραφική βάση
Γεωγραφικά, ο τομέας του cloud IT Infrastructure είχε μεικτή απόδοση το 3ο τρίμηνο, ανά τον κόσμο. Οι σχετικές δαπάνες μειώθηκαν στις ΗΠΑ, τη Δυτική Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Στον αντίποδα, οι σχετικές δαπάνες αυξήθηκαν στην περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας), ενώ άλλες περιοχές του πλανήτη με ανάπτυξη ήταν ο Καναδάς (4,9%), η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (4,6%) και η Μέση Ανατολή και η Αφρική (18,1%).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ