Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων δυναμιτίζει την ανάπτυξη των ελληνικών εταιρειών

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

12 Δεκεμβρίου 2019

Δυσκολίες στην εξεύρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ψηφιακές δεξιότητες με σημαντικές αναντιστοιχίες ζήτησης - προσφοράς είναι εκείνες που σχετίζονται με την κινητή τηλεφωνία (mobility) και οι δεξιότητες, που σχετίζονται με το robotic process automation (RPA). Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι εταιρείες στην Ελλάδα στερούνται δεξιοτήτων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT).

Μόνο το 18,5% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι το προσωπικό του έχει τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητεςΩς αποτέλεσμα, οι ελληνικές εταιρείες αναμένεται, επίσης, να παρατηρήσουν σημαντικό έλλειμμα στις ψηφιακές δεξιότητες στο εγγύς μέλλον, ιδιαίτερα για δεξιότητες ασφάλειας, δεξιότητες αυτοματοποίησης και δεξιότητες που σχετίζονται με λύσεις mobility. Συνολικά, οι ελληνικές εταιρείες υπολείπονται των αντίστοιχων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ως προς την υιοθέτηση σύγχρονων λύσεων και τεχνολογιών, όπως AI, επαυξημένη/εικονική πραγματικότητα (AR/VR) και τρισδιάστατη εκτύπωση (3D).

Από την άλλη, είναι πρώτες στη λίστα μεταξύ των άλλων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στη χρήση blockchain και ιδίως στη χρήση εφαρμογών που αναπτύσσονται εσωτερικά (70,4%).

Δεν είναι τυχαίο ότι, σήμερα, μόνο το 18,5% των ελληνικών εταιρειών δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοί τους πληρούν πλήρως ή κατά πλειοψηφία τις απαιτήσεις που θέτουν για τις ψηφιακές δεξιότητες (ο μέσος όρος μεταξύ των χωρών που μετείχαν στην έρευνα είναι 32,2%). “Καθώς αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις για δεξιότητες, η ικανότητα αυτών των εταιρειών να εκτελούν αναπτυξιακά πλάνα ενδέχεται να κατασταλεί από το συνδυασμό μικρής αγοράς εργασίας και την επείγουσα ανάγκη πρόσληψης καταρτισμένου προσωπικού”, σημειώνει η IDC. 

Έλλειμμα δεξιοτήτων στο cloud
Το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας εντοπίζει έρευνα της IDC για λογαριασμό της Microsoft. Η έρευνα εξετάζει το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων από την πλευρά των εργοδοτών σε έξι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, δίνοντας έμφαση σε εργοδότες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργαζόμενοι στον τομέα της Πληροφορικής (προχωρημένοι χρήστες ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών) είναι πιθανό να είναι οι εργαζόμενοι με την υψηλότερη ζήτηση στο εγγύς μέλλον, υπερβαίνοντας τους δημιουργούς ψηφιακών λύσεων. Η ζήτηση για εργαζομένους στον τομέα της Πληροφορικής δηλώνεται, κυρίως, από εταιρείες που έχουν ήδη υλοποιήσει λύσεις cloud.

Στο μεταξύ, οι εταιρικοί τομείς στους οποίους οι ελληνικές εταιρείες κρίνουν την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στους εργαζομένους ως ιδιαίτερα κρίσιμη, είναι αυτός των λειτουργιών (56,8%). Ο συγκεκριμένος τομέας αναφέρεται συστηματικά, από τους οργανισμούς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που μετείχαν στην έρευνα, ως ο πιο προβληματικός. Οι τομείς του ανθρώπινου δυναμικού και των πωλήσεων είναι οι άλλοι τομείς, που επηρεάζονται περισσότερο από το κενό στις ψηφιακές δεξιότητες.

Αναβάθμιση
Η έρευνα διαπιστώνει, εξάλλου, ότι το 51,9% των ελληνικών εταιρειών εφαρμόζει προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων - ελαφρώς μικρότερο ποσοστό από το μέσο όρο (53,4%) των χωρών που μετείχαν στην έρευνα. Η αναβάθμιση εστιάζει, κυρίως, σε τεχνολογικές δεξιότητες.

Πάντως, οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν γενικά επίγνωση της σημασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού (DX), αλλά μόνο το 11,1% έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της στρατηγικής του ως προς το DX. Οι ελληνικές εταιρείες είναι γενικά πολύ θετικές σχετικά με τον αντίκτυπο του DX, με το 48,1% αυτών να θεωρεί ότι ως συνέπεια του ψηφιακού μετασχηματισμού θα δημιουργηθούν, παρά θα χαθούν θέσεις εργασίας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ