Η διαχείριση περιουσίας περνάει πλέον σε ψηφιακά κανάλια

Έρευνες - Μελέτες

29 Νοεμβρίου 2019

Ταχύτερη απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν εξελίσσεται είναι η ψηφιοποίηση του τομέα της διαχείρισης περιουσίας (Wealth Management). Σήμερα, ήδη το 41% των πελατών  επιλέγει τις εφαρμογές στο κινητό ως το κύριο κανάλι για τη διαχείριση της περιουσίας τους. Το 2016, μόνο το 20% των καταναλωτών προέβλεπαν ότι θα προτιμούσαν να χρησιμοποιούν εφαρμογές στο κινητό για δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας.

Το 41% των πελατών επιλέγει τις εφαρμογές στο κινητό ως το κύριο κανάλι για τη διαχείριση της περιουσίας τουςΤο disruption στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας ενσωματώνει μάλιστα και αναδυόμενες τάσεις της τεχνολογίας, όπως οι ψηφιακοί βοηθοί. Το 1,4% των ερωτηθέντων από την έρευνα της ΕΥ, “2019 Global Wealth Research” απαντά ότι προτιμά ως βασικό κανάλι διαχείρισης περιουσίας τους ψηφιακούς “βοηθούς” και βοηθούς που ενεργοποιούνται με τη φωνή, ενώ το 9% δηλώνει ότι θα προτιμούσε αυτά τα κανάλια στο εγγύς μέλλον.

“Η πορεία αυτή διαγράφει μια σημαντική διαφοροποίηση της δυναμικής της τεχνολογίας, ωστόσο ενδέχεται οι αριθμοί αυτοί να υποτιμούν σημαντικά την αναπτυξιακή δυναμική, ακριβώς όπως υποτιμήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης των εφαρμογών στο κινητό το 2016”, αναφέρει η σχετική έκθεση, η οποία βασίζεται σε λεπτομερή έρευνα μεταξύ 2.000 πελατών υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας σε 26 χώρες και συνεντεύξεις με 50 στελέχη εταιρειών διαχείρισης περιουσίας. 

Παραδοσιακά κανάλια
Βέβαια, παρά την τεράστια ζήτηση για ψηφιακές λύσεις, κάποιοι εκ των συμμετεχόντων εξακολουθούν να επιθυμούν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, το 25% των ερωτηθέντων απαντά ότι προτιμά την άμεση επαφή ή τις τηλεφωνικές κλήσεις, ως κύριο μέσο επικοινωνίας, ενώ σχεδόν οι μισοί (42%) επιλέγουν αυτές τις μεθόδους όταν λαμβάνουν χρηματοοικονομικές συμβουλές.

Στο μεταξύ, η έρευνα της ΕΥ προβλέπει ότι η συνεργασία με ανεξάρτητους συμβούλους και FinTech στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η συνεργασία πελατών υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας με ανεξάρτητους συμβούλους αναμένεται να αυξηθεί κατά 18% τα επόμενα τρία χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ευελιξία, ως προς τις προτεινόμενες λύσεις και τις αμοιβές που προσφέρονται, είναι πιο ελκυστική για τους πελάτες.

Ομοίως, το ποσοστό των ερωτηθέντων που εκτιμούν ότι θα χρησιμοποιήσουν FinTech θα αυξηθεί από 38% σήμερα, σε 45% την επόμενη τριετία. Αν και οι νεοεισερχόμενοι αυτοί παίκτες έχουν σχετικά χαμηλής αξίας περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (assets under management - AUM), η έρευνα δείχνει ότι ο αριθμός των ερωτηθέντων, που χρησιμοποιούν τις FinTech, είναι παρόμοιος με όσους χρησιμοποιούν παραδοσιακούς διαχειριστές περιουσίας. 

Μοντέλα τιμολόγησης
Η έρευνα δείχνει, τέλος, ότι σήμερα οι πελάτες αναζητούν εναλλακτικά μοντέλα τιμολόγησης. Συγκεκριμένα, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (46%) δεν είναι ικανοποιημένοι με τις αμοιβές που καταβάλλουν. Η δυσαρέσκεια, που παρατηρείται, είναι ιδιαίτερα υψηλή (66%) μεταξύ πελατών με πολύ μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (55%) θα ήθελαν οι διαχειριστές περιουσίας τους να χρησιμοποιούν μια μέθοδο πληρωμής, που να εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και βεβαιότητα. Σήμερα, η πιο κοινή μέθοδος τιμολόγησης είναι το ποσοστό επί της περιουσίας υπό διαχείριση. Ωστόσο, οι πελάτες προτιμούν περισσότερο μεθόδους σταθερής αμοιβής και ωριαίας υποστήριξης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ