Οι εργασιακοί ρόλοι με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αυξάνονται κατά 45%

Έρευνες - Μελέτες

06 Νοεμβρίου 2019

Οι αλλαγές στην Τεχνολογία και οι νέες θέσεις εργασίας έχουν αντίκτυπο στη βιομηχανία της Παραγωγής, επηρεάζοντας όλο το οικοσύστημα και φυσικά και τους εργασιακούς ρόλους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ρόλοι που απαιτούν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως η αυτοματοποίηση, η διαχείριση του εξοπλισμού παραγωγής και η ρομποτική, αυξάνονται κατά 45% ετησίως από το 2015. Τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν ήδη και θα συνεχίσουν να έχουν οι Τεχνικοί Εξοπλισμού Παραγωγής, οι Τεχνικοί Αυτοματισμών και οι Μηχανικοί Συντήρησης Εξοπλισμών. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι όλο και περισσότερες εταιρείες αποφασίζουν να επενδύσουν στους τομείς του αυτοματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης, με  αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ρόλων και αναγκών.

Έρευνα της ManpowerGroup για το μέλλον του κλάδου της Παραγωγής: νέες δεξιότητες και εργασιακούς ρόλους φέρνει η ψηφιοποίησηΣυνολικά, λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού, σχεδόν το 1/2 του συνόλου των ρόλων στον τομέα της Παραγωγής (49%) θα χρειαστεί να αλλάξουν μέσα στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Μέσα από σχετική ανάλυσή της, η ManpowerGroup προσδιορίζει 165 νέους ρόλους σε επτά επιμέρους τομείς τεχνικής εξειδίκευσης. Οι συγκεκριμένοι εργασιακοί ρόλοι θα αποτελέσουν τη "γέφυρα" μεταξύ του σημερινού και του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού. 

Δεσπόζουσα θέση στην κατάταξη αυτή κατέχει ο ρόλος του "Πολύ-Μηχανικού", ο οποίος συνδέεται με πάνω από 12 ρόλους, όπως ο Μηχανικός Διαδικασίας Παραγωγής, Μηχανικός Αυτοματισμών, Εργοστασίων, Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ολοκληρωμένης Τεχνολογίας, Συστημάτων - Παραγωγής - Πληροφοριακών Συστημάτων, Διευθυντής Προγράμματος Ψηφιακής Παραγωγής, Μηχανικός Δεδομένων Ποιότητας Δικτύων Εφοδιασμού. 

Generation Three
Σύμφωνα με την έρευνα των ManpowerGroup και MxD (πρώην Ινστιτούτο Ψηφιακής Βιομηχανίας και Σχεδιασμού Καινοτομίας), το 2020 η “Generation Three”, η οποία θα επικεντρωθεί στα ευφυή συστήματα, θα αποτελέσει την “καρδιά” του εργασιακού δυναμικού στον τομέα της Παραγωγής. Η τεχνολογία θα γίνει σύντομα ευρύτερα διαθέσιμη και οι μηχανές θα καταστούν πιο “έξυπνες”, διαμορφώνοντας έτσι μια νέα γενιά ρόλων για να διαχειριστούν τα νέα “έξυπνα” βιομηχανικά συστήματα.

Η έρευνα δείχνει ότι πέντε δεξιότητες που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στον κλάδο της Παραγωγής τα επόμενα τρία χρόνια: Πιστοποίηση μεθοδολογίας SixSigma (ποσοτική προσέγγιση που συνδυάζει συστήματα και διαδικασίες για τη βελτίωση των μετρήσεων στη βιομηχανία και τις οικονομικές διαδικασίες), Ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές (μηχανές ελέγχου CNC), Γεωμετρική Διαστασιολόγηση και ανοχές διαστάσεων, Αυτοματισμοί κεντρικού πύργου ελέγχου (τερματικού σταθμού ελέγχου ραντάρ αεροδρομίου), Συστήματα PLC (προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών). 

Αύξηση μισθών
Οι επενδύσεις σε ταλέντα και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υπαρχόντων εργαζομένων είναι κρίσιμης σημασίας πρώτον για τη διακράτηση και αλληλεπίδραση των εργαζομένων και δεύτερον ώστε οι οργανισμοί να μπορέσουν να εξισορροπήσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Όλη αυτή η ανάγκη για εύρεση των κατάλληλων ταλέντων, μεταφράζεται και σε μισθολογική αύξηση η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αγγίξει το 5,2% στον κλάδο της Παραγωγής τα τελευταία τρία χρόνια.

Να σημειωθεί ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα της Παραγωγής, της Λειτουργίας και της Εφοδιαστικής αλυσίδας αντιπροσωπεύουν το 14% των διαθέσιμων θέσεων εργασίας παγκοσμίως, με 900.000 ανοικτές θέσεις διαθέσιμες σήμερα στην παραγωγή.

Η Κίνα, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία φιλοξενούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής στον κόσμο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτές οι χώρες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για εργαζόμενους που διαθέτουν ψηφιακά ανεπτυγμένες δεξιότητες για θέσεις όπως Μηχανικοί αυτοματισμών και Τεχνικοί αυτοματισμών - δύο ολοένα και συχνότεροι ρόλοι σε οργανισμούς που επενδύουν περισσότερο στον αυτοματισμό και τη ρομποτική.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ