Βραδεία η ψηφιακή ωρίμανση των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων

Έρευνες - Μελέτες

04 Οκτωβρίου 2019

Βραδεία και περιορισμένη είναι η ψηφιακή προσαρμογή των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν το 99,6% των εγχώριων εταιρειών. Η ψηφιακή ωρίμανση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ίδια κεφάλαια, με τις επενδύσεις να είναι ιδιαίτερα χαμηλής κλίμακας.

Το κόστος και η έλλειψη ρευστότητας, τα σημαντικότερα εμπόδια για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεωνΒασικότερα εμπόδια ως προς την ενσωμάτωση τεχνολογικού εξοπλισμού ή υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων και εργαλείων, αναδεικνύονται οι παράγοντες του κόστους και της έλλειψης χρηματοδότησης. Η περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα δυσχεραίνει τη σύγκλιση με την αναδυόμενη διεθνή τεχνολογική και παραγωγική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας μεσοπρόθεσμα τον κίνδυνο της τεχνολογικής υστέρησης.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η εξαμηνιαία έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οποία διερευνά την επενδυτική δραστηριότητα των μικρών επιχειρήσεων - με προσωπικό από 0 έως 49 άτομα - με έμφαση τις επενδύσεις, που συνδέονται με την τεχνολογική και ψηφιακή ωρίμανση. Η έρευνα διαπιστώνει ότι συνολικά, το 1ο εξάμηνο του έτους, το 14,9% των μικρών εταιρειών στην Ελλάδα αύξησαν την επενδυτική τους δραστηριότητα. Εντούτοις, παρά την αύξηση, η δραστηριότητα αυτή κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Ως προς το είδος της επένδυσης, από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις, το 37,2% πραγματοποίησε επενδύσεις για τεχνολογικό - ψηφιακό εξοπλισμό, το 37,2% για μηχανολογικό εξοπλισμό και το 25,6% για κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι επιχειρήσεις, που πραγματοποίησαν τις περισσότερες επενδύσεις, ήταν οι μεγαλύτερες με βάση τον τζίρο (61,2%) και τον αριθμό εργαζομένων (63,8%).

Χρηματοδότηση
Σύμφωνα με την έρευνα, οι 9 στις 10 επιχειρήσεις (88,5%) χρηματοδότησαν τις επενδύσεις τους με ίδια κεφάλαια, ενώ μόλις το 4,1% μέσω τραπεζικού δανεισμού. Μάλιστα, οι εταιρείες, που χρηματοδότησαν τις επενδύσεις τους μέσω τραπεζικού δανεισμού, είναι λιγότερες από εκείνες που βρήκαν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ (4,1% και 5,4% αντίστοιχα).

“Από τα ευρήματα φαίνεται ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καταβάλλουν προσπάθειες προσαρμογής στα νέα δεδομένα, που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, το κόστος και η έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης θεωρούνται ως τα σημαντικότερα εμπόδια, ως προς την ενσωμάτωση τεχνολογικού εξοπλισμού ή την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων και εργαλείων”, αναφέρει η έρευνα.

Ως προς τις επενδυτικές προβλέψεις για το επόμενο εξάμηνο, η έρευνα καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό πρόθεσης αύξησης των επενδύσεων - σε σχέση με όλες τις προηγούμενες εκθέσεις. Συγκεκριμένα, το 15,4% των επιχειρήσεων δηλώνει πως θα πραγματοποιήσει επενδύσεις το επόμενο διάστημα. Να σημειωθεί ότι την τελευταία τριετία σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (36,6%) πραγματοποίησαν κάποια μορφής επένδυση, δηλαδή το 63%, δήλωσε πως δεν πραγματοποίησε καμία επένδυση τα τελευταία τρία χρόνια.

Η έρευνα
Η μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία MARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 806 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό) στο διάστημα 15-23 Ιουλίου 2019.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας