Μόλις οι μισές τράπεζες διεθνώς είναι σήμερα “digital focused”

Έρευνες - Μελέτες

24 Ιουνίου 2019

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος έχει αναπτύξει, παγκοσμίως, υψηλά ψηφιακά αντανακλαστικά, επενδύοντας σταθερά τα τελευταία χρόνια στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, μόλις οι μισές τράπεζες παγκοσμίως θεωρούνται πλήρως προσηλωμένος στο digital κομμάτι, έχοντας υψηλό βαθμό ψηφιακής “ωριμότητας”. Έρευνα της Accenture (Caterpillars, Butterflies, and Unicorns: Does Digital Leadership in Banking Really Matter?) κατατάσσει τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως σε τρεις κατηγορίες: “Digital Focused”, “Digital Active” και οι υπόλοιπες.

Το υπόλοιπο 50% των τραπεζών, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμόΣτην πρώτη κατηγορία ανήκει μόλις το 12% των τραπεζών, το οποίο είναι πλήρως αφοσιωμένο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και επενδύει στη μετεξέλιξή του σε μία “ψηφιακή τράπεζα”. Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσεται το 38% των τραπεζών, οι οποίες βρίσκονται μεν τη φάση του μετασχηματισμού, αλλά δεν έχουν υλοποιούν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού . Το υπόλοιπο 50% των τραπεζών, σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της έρευνας, δεν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Να σημειωθεί ότι η Accenture στο πλαίσιο της έρευνας της, ανέλυσε περισσότερες από 160 από τις μεγαλύτερες τράπεζες σε 21 χώρες του κόσμου, αξιολογώντας το επίπεδο της ψηφιακής τους ωριμότητάς. Παράλληλα, η έρευνα εξέτασε το κατά πόσο η ψηφιακή υπεροχή οδηγεί τις τράπεζες σε καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης της αγοράς, της κερδοφορίας, της αύξησης των εσόδων και της αποτελεσματικότητας.

Υψηλότερη κερδοφορία
Οι ψηφιακά “ώριμες“ τράπεζες, στις οποίες ανήκει περίπου το 50% του συνόλου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, επιτυγχάνουν υψηλότερη κερδοφορία και απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, λόγω της μεγαλύτερης λειτουργικής μόχλευσης. Επίσης, η ψηφιακή ωριμότητα συνδέεται με υψηλές αποτιμήσεις και καλύτερη απόδοση κεφαλαίου για αυτές τις τράπεζες. Σύμφωνα με τη μελέτη, που ανέλυσε την εξέλιξη των τραπεζών στην κλίμακα ψηφιακής ωριμότητας, εξετάζοντας διάφορους παράγοντες, η πραγματική αλλαγή που φέρνουν οι ψηφιακές επενδύσεις είναι η αποδοτικότητα ως προς το κόστος παρά η αύξηση των εσόδων.

Ενώ οι τράπεζες “Digital Focused” τράπεζες είναι οι πιο κερδοφόρες και ιδιαίτερα αξιόπιστες, επιτυγχάνουν αυτήν την υψηλότερη κερδοφορία μέσω της καλύτερης λειτουργικής μόχλευσης. Η θετική λειτουργική μόχλευση συνδέεται στενά με την ψηφιακή ωριμότητα για τις ψηφιακά εστιασμένες τράπεζες. Ωστόσο, αυτές οι τράπεζες έχουν πιο αργή αύξηση των εσόδων, αν και περιορίζουν σημαντικά την αύξηση του κόστους.

“Οι τράπεζες με ψηφιακή εστίαση έχουν κάνει το πρώτο βήμα στην οικοδόμηση μιας digital τράπεζας. Πρέπει τώρα να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη και στην προσπάθεια να κλείσουν το “χάσμα καινοτομίας” με τις εταιρείες Fintech”, αναφέρει η Accenture στην ανάλυσή της για την ψηφιακή ωριμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και πώς αυτό επηρεάζει την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ