Οι παγκόσμιες δαπάνες για το cloud συνεχίζουν να αυξάνονται

Έρευνες - Μελέτες

24 Ιουνίου 2019

Ανοδική τροχιά, με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, συνεχίζει να καταγράφει η παγκόσμια αγορά υποδομών Πληροφορικής Cloud. Το 1ο τρίμηνο του 2019, τα έσοδα από τις πωλήσεις υποδομών Πληροφορικής για Cloud (servers, enterprise storage και ethernet switch) αυξήθηκαν κατά 11,4%. Σύμφωνα με την IDC (Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker), σε απόλυτα μεγέθη, τα έσοδα από τις πωλήσεις υποδομών για περιβάλλοντα cloud διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο σε $14,5 δις. Για το σύνολο του έτους, η εταιρεία βάζει τον πήχη στα $66,9 δις, που μεταφράζεται, ωστόσο, σε ανάπτυξη κατά μόλις 1,6%.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις υποδομών Πληροφορικής για Cloud αυξήθηκαν κατά 11,4% το 1ο τρίμηνο του 2019Όσον αφορά τα επιμέρους τμήματα της αγοράς, τα έσοδα των προμηθευτών από πωλήσεις υποδομών hardware σε περιβάλλον cloud μειώθηκαν το 1ο τρίμηνο του έτους κατά 13,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (4Q18), αλλά αυξήθηκαν κατά 8,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα $9,8 δις.

Στο μεταξύ, οι αναλυτές εκτιμούν ότι, μετά από μια ισχυρή απόδοση το 2018, οι πωλήσεις για υποδομές για public cloud θα υποχωρήσουν το 2019, με τα έσοδα των παρόχων να μειώνονται στα $44,5 δις, μείωση 2,2% έναντι του 2018. Αν και θα συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για τις υποδομές Πληροφορικής σε περιβάλλον cloud, το μερίδιο των δαπανών για δημόσια περιβάλλοντα cloud θα μειωθεί από 69,1% το 2018 σε 66,5% το 2019.

Public vs private cloud
Αντίθετα, οι δαπάνες για ιδιωτικές υποδομή πληροφορικής για το cloud συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Το 1ο τρίμηνο του 2019, τα έσοδα προμηθευτών για υποδομές σε ιδιωτικά περιβάλλοντα cloud αυξήθηκαν 16,9%, φθάνοντας τα $4,7 δις. Η IDC αναμένει ότι οι δαπάνες σε αυτόν τον τομέα θα αυξηθούν κατά 10,1% σε ετήσια βάση το 2019. Συνολικά, η βιομηχανία υποδομών πληροφορικής βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, όσον αφορά τις πωλήσεις προϊόντων cloud σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα Πληροφορικής.

Το 3ο τρίμηνο του 2018, τα έσοδα των παρόχων από πωλήσεις υποδομών για το cloud αναρριχήθηκαν για πρώτη φορά πάνω από το 50% της συνολικής αγοράς υποδομών για το ΙΤ. Ωστόσο, έκτοτε υποχώρησαν σε σχέση με την παραδοσιακή αγορά και το 1ο τρίμηνο του 2019 αντιπροσώπευαν το 48,8% των συνολικών εσόδων της αγοράς υποδομών Πληροφορικής. Για δε το σύνολο του 2019, θα παραμείνουν οριακά κάτω από το 50% της αγοράς, στο 49,4%.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η IDC αναμένει ότι οι δαπάνες για την υποδομή πληροφορικής σε cloud θα αυξηθούν σταθερά και θα υπερβούν το επίπεδο των δαπανών για τις παραδοσιακές υποδομές από το 2020 και μετά. Να σημειωθεί ότι για ολόκληρο το 2019, οι παγκόσμιες δαπάνες για τις παραδοσιακές υποδομές Πληροφορικής αναμένεται να μειωθούν κατά 3,5%.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ