Οι δαπάνες για ΙοΤ θα σπάσουν το φράγμα το 1 τρις δολ. το 2022

Έρευνες - Μελέτες

20 Ιουνίου 2019

Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζει να διευρύνεται το ψηφιακό μας σύμπαν. Σε ελάχιστα χρόνια από σήμερα, το 2025, το οικοσύστημα του Internet of Things (IoT) θα μετρά περισσότερα από 41,6 δις συνδεδεμένες συσκευές και αντικείμενα. Οι δε δαπάνες για το IoT αναμένεται να ξεπεράσουν το φράγμα του $ 1 τρις δολ. ήδη από το 2022, για να αυξηθούν στο 1,1 τρις δολ. in 2023, καταγράφοντας μέση ετήσια αύξηση κατά 12,6%. Σύμφωνα με την IDC (Worldwide Semiannual Spending Guide), για το τρέχον έτος οι συνολικές δαπάνες για το IoT θα κινηθούν στα επίπεδα των 726 δισ. δολ. Τρεις κλάδοι θα είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο θα πραγματοποιήσουν τις μεγαλύτερες δαπάνες σε συστήματα Internet of Things: η διακριτή παραγωγή, η μεταποίηση και οι μεταφορές, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών παγκοσμίως για το 2019. “Οι δαπάνες για την ανάπτυξη του IoT συνεχίζονται να επιδεικνύουν ικανοποιητική δυναμική. Ενώ εταιρείες και οργανισμοί επενδύουν σε hardware, software και υπηρεσίες, για να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες IoT, η επόμενη πρόκληση που αντιμετωπίζουν είναι να εντοπίσουν τις λύσεις εκείνες που θα τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται, να επεξεργάζονται και να αναλύουν τα δεδομένα, τα οποία παράγονται από όλες αυτές τις συνδεδεμένες συσκευές και τα αντικείμενα” σχολιάζουν οι αναλυτές της IDC. Σε γεωγραφικό επίπεδο η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού είναι αυτή που αναμένεται να πραγματοποιήσει τις περισσότερες δαπάνες στο ΙοΤ, περίπου το 36,9% του συνόλου, με τις ΗΠΑ να ακολουθούν και τη Δυτική Ευρώπη να έπεται.

79,4 zettabytes δεδομένων το 2025
Με ορίζοντα το 2025 οι συνδεδεμένες συσκευές και τα αντικείμενα θα ανέρχονται σε 41,6 διςΚαι καθώς ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών και αντικειμένων, που απαρτίζουν το οικοσύστημα του IoT, αυξάνεται, η ποσότητα των δεδομένων που παράγονται από αυτές τις συσκευές διογκώνεται επίσης. Η IDC εκτιμά ότι τα δεδομένα που δημιουργούνται από αυτές τις συνδεδεμένες συσκευές IoT θα αυξάνονται έως το 2025 με μέσο ετήσιο ρυθμό 28,7%. Τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα παράγονται από εφαρμογές παρακολούθησης βίντεο, αλλά και από άλλες κατηγορίες χρήσης, όπως η βιομηχανία και η ιατρική, που παράγουν όλο και περισσότερα δεδομένα με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IDC, τα 41,6 δισ. συνδεδεμένες συσκευές και αντικείμενα θα παράγουν το 2025 79,4 zettabytes δεδομένων. “Καθώς η αγορά του IoT συνεχίζει να ωριμάζει, τα δεδομένα καθίστανται ο κοινός παρονομαστής για τη δημιουργία αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το Κράτος. Η κατανόηση και περαιτέρω αξιοποίηση του όγκου των δεδομένων, που δημιουργήθηκαν από τις συνδεδεμένες συσκευές, δημιουργεί για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας μια σημαντική πρόκληση” αναφέρουν οι αναλυτές της IDC.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ