Η τεχνολογία δημιουργεί ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά ακινήτων

Έρευνες - Μελέτες

14 Μαΐου 2019

Ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις, στην παγκόσμια αγορά ακινήτων δημιουργεί η ραγδαία και συνεχόμενη εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία αναδιατάσσει τη βιομηχανία ακινήτων με πολλαπλούς τρόπους. Για παράδειγμα, η δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας μεγάλων όγκων δεδομένων θα έχει καταλυτική επίδραση στον κλάδο, αφενός βελτιώνοντας τις επιδόσεις των επιχειρήσεων και την αύξηση της κερδοφορίας τους, αφετέρου ενισχύοντας την ποιότητα της εμπειρίας του πελάτη, μέσω της διεύρυνσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ευνοεί την αγορά των αποθηκευτικών χώρων και των βιομηχανικών ακινήτωνΔεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, η αγορά ακινήτων μπορεί, πλέον, να εκμεταλλευτεί τον τεράστιο όγκο πληροφοριών, που παράγεται από τα κτήρια. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών μπορεί να παρέχει στους εμπλεκόμενους (επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές ακινήτων και ενοικιαστές) ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη υπηρεσιών, που εστιάζουν σε συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών, των ιδιοκτητών ή του ίδιου του ακινήτου.

Σύμφωνα με το “Real Estate Report” της Deloitte, μία από τις άμεσες συνέπειες της τεχνολογίας είναι η ψηφιοποίηση της πληροφορίας. Η ευρεία ανάπτυξη των “έξυπνων κτηρίων” αναμένεται να ωθήσει τις εταιρείες ακινήτων να ψηφιοποιήσουν τα φυσικά περιουσιακά τους στοιχεία. Τα πιθανά πλεονεκτήματα αυτής της εξέλιξης αφορούν, μεταξύ άλλων, την ικανότητα κεντρικής διαχείρισης κτηρίων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, την απόκτηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη δημιουργία επιπλέον υπηρεσιών και ευνοϊκών συνθηκών, που θα βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη.

Προκλήσεις
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, που - όπως φαίνεται - αναμένεται να ανασχηματίσει το επιχειρηματικό μοντέλο της αγοράς εμπορικών ακινήτων, εγκυμονεί και κινδύνους και αναδεικνύει προκλήσεις που σχετίζονται - για παράδειγμα - με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης ακινήτων καλούνται να αντιμετωπίσουν τις νέες μορφές προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας πληροφοριών στον κυβερνοχώρο και των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, με τα σύγχρονα κτίρια να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και να γίνονται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένα εγείρονται διάφορα ερωτήματα σε σχέση με την ασφάλεια, που έχουν απέναντι στους κινδύνους του κυβερνοχώρου.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο για την αγορά ακινήτων είναι η προετοιμασία για τη χρήση της τεχνολογίας blockchain. Όπως αναφέρει η έκθεση, για να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία στην αγορά ακινήτων με βιώσιμο τρόπο, είναι απαραίτητο οι ειδικοί να αναζητήσουν λύσεις σε ό,τι αφορά την προστασία και την ανταλλαγή δεδομένων, με βάση τις καθορισμένες διεθνείς προδιαγραφές. Στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος, σύμφωνα με την Deloitte, είναι και η διαχείριση εκ μέρους του κλάδου, της - σχετικά πρόσφατης – εμφάνισης νέων εταιρειών τεχνολογίας ακινήτων, γνωστών ως «proptechs».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ