Σημαντική αύξηση των επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες το 2019

Έρευνες - Μελέτες

08 Μαΐου 2019

Σημαντική αύξηση των οικογενειακών επιχειρήσεων, που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, καταγράφεται στην Ευρώπη, με τις εταιρείες να υιοθετούν όλο και περισσότερο την καινοτομία. Στο Δείκτη Οικογενειακών Επιχειρήσεων της ΕΥ για το 2019 εκπροσωπούνται 68 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των “έξυπνων” υποδομών (έναντι μόλις 35 εταιρειών το 2017). Επίσης, 122 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον Δείκτη δραστηριοποιούνται στον κλάδο της προηγμένης μεταποίησης και “έξυπνης” κινητικότητας (έναντι 103 εταιρειών το 2017). Αντίθετα, ο αριθμός των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μειώθηκε κατά 34% (από τις 61 επιχειρήσεις το 2017, στις 40), ενώ μειώθηκε κατά 22% και ο αριθμός των επιχειρήσεων καταναλωτικών αγαθών και λιανικού εμπορίου. Παρ’ όλα αυτά, ο κλάδος καταναλωτικών προϊόντων και λιανικού εμπορίου παραμένει ο κυρίαρχος κλάδος δραστηριοποίησης για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, εκπροσωπώντας σχεδόν το ένα τρίτο (31%) του συνόλου των επιχειρήσεων του Δείκτη.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις εστιάζουν περισσότερο στην τεχνολογία, ωστόσο υστερούν στη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ΔΣΣύμφωνα με τον τρίτο διετή Παγκόσμιο Δείκτη Οικογενειακών Επιχειρήσεων, που συντάσσουν η ΕΥ και το Πανεπιστήμιο του St. Gallen της Ελβετίας, κατατάσσει τις 500 μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις στον κόσμο, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο γενιές στη διοίκηση της επιχείρησης, με βάση τα έσοδα τους. Για πρώτη φορά, ο Δείκτης αναφέρεται στη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων και το προφίλ των Διευθυνόντων Συμβούλων (CEO), παρέχοντας εικόνα για την εταιρική διακυβέρνηση, την επιρροή από άτομα εκτός οικογένειας στην επιχειρηματική στρατηγική και τη διαφορετικότητα σε επίπεδο διοίκησης.

Συμμετοχή των γυναικών
Ο Δείκτης αναδεικνύει την αναδυόμενη τάση για συμμετοχή μελών εκτός οικογένειας στα ΔΣ, με το 78% των νεοεισερχομένων μελών στα ΔΣ να είναι στελέχη εκτός του οικογενειακού κύκλου. Ωστόσο, η διαφοροποίηση του ΔΣ, ως προς την εκπροσώπηση και των γυναικών, εξακολουθεί να υστερεί. Τα μέλη της οικογένειας που βρίσκονται στα ΔΣ των επιχειρήσεων, είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους άνδρες, με το 23% των ΔΣ να αποτελείται από άνδρες μέλη της οικογένειας, έναντι 5% των γυναικών μελών της οικογένειας. Σύμφωνα με τον Δείκτη, οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις τείνουν να είναι νεότερες, μικρότερες σε μέγεθος και θεωρείται πιθανότερο να μπουν στο χρηματιστήριο.

Την ίδια ώρα, η μέση ηλικία των επιχειρήσεων μειώθηκε από τα 80,38 έτη το 2017, στα 79,92 έτη το 2019, ενώ τα μέσα έσοδα των 500 μεγαλύτερων οικογενειακών επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί στα $14,96 δις, από $13,62 δις το 2017.

Στο μεταξύ, με βάση γεωγραφικά κριτήρια, η Ευρώπη ηγείται, καθώς το 46% των μεγαλύτερων οικογενειακών επιχειρήσεων παγκοσμίως συγκεντρώνεται εκεί, ενώ ακολουθεί η Βόρεια Αμερική με 30% των οικογενειακών επιχειρήσεων. Ο αριθμός των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο Δείκτη αυξήθηκε από 224 το 2017 σε 230 το 2019, ενισχυμένος ιδιαίτερα από την παρουσία νέων γερμανικών επιχειρήσεων, ενώ ο αριθμός των οικογενειακών επιχειρήσεων από τη Βόρεια Αμερική μειώθηκε οριακά από 154 το 2017, σε 150 φέτος.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ