Θετικό πρόσημο στα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων ΤΠΕ το 2018

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

07 Μαΐου 2019

Βελτιωμένη εικόνα εμφάνισαν τη χρήση του 2018 τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με το θετικό πρόσημο να κυριαρχεί στους βασικούς οικονομικούς δείκτες. Τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αλλά και σε επίπεδο καθαρών κερδών (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας), οι εισηγμένες επιχειρήσεις του κλάδου κατάφεραν να αποκομίσουν οφέλη στη διάρκεια της περασμένης χρήσης, βελτιώνοντας - έστω και με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά - την οικονομική τους εικόνα.

Με βελτιωμένο κύκλο εργασιών, EBITDA και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ολοκλήρωσαν το 2018 οι εισηγμένες επιχειρήσεις ΤΠΕΣύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η BΕΤΑ Χρηματιστηριακή και επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, αν και η εικόνα είναι σε ένα βαθμό ανομοιογενής, το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου ΤΠΕ εμφάνισε κύκλο εργασιών €6,561 δις το 2018, αυξημένο οριακά κατά 0,7% σε σχέση με τα €6,514 δις του 2017. Στο πεδίο με τα θετικά πρόσημα βρέθηκαν και τα EBITDA, με τις εισηγμένες επιχειρήσεις να ενισχύουν τα αποτελέσματά τους κατά 2,6% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Σε απόλυτα μεγέθη, τα EBITDA ανήλθαν σε €1,581 δις το 2018, από €1,541 δις ένα χρόνο νωρίτερα. Τέλος, σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, το αποτέλεσμα ήταν θετικό το 2018 κατά €221 εκατ. έναντι €85,879 εκατ. το 2017, που μεταφράζεται σε ποσοστιαία βελτίωση 157,4%.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2018, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 5/2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Από τους επιμέρους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ, οι επιχειρήσεις του τομέα της Πληροφορικής είδαν τον κύκλο εργασιών τους να περιορίζεται το 2018 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και να διαμορφώνεται σε €1,071 δις από €1,115 δις το 2017, που συνιστά μείωση κατά 4%. Στο μεταξύ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν επίσης μειωμένα το περασμένο έτος, καθώς κινήθηκαν στα επίπεδα των €140,6 εκατ. έναντι €173,9 εκατ., ήτοι υπέστησαν μείωση κατά 19,1%.

Πάντως, οι εισηγμένες εταιρείες του τομέα της Πληροφορικής κατάφεραν να περιορίσουν τις ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, οι οποίες κατήλθαν σε €27,2 εκατ. από €50,2 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Από τις εννέα επιχειρήσεις του κλάδου της Πληροφορικής, που είναι εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο, οι έξι κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους το 2018 και οι πέντε βελτίωσαν τα EBITDA τους το εξεταζόμενο διάστημα.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μικτή ήταν η εικόνα των βασικών οικονομικών δεικτών του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών, τον οποίο εκπροσωπούν, πλέον, δύο εισηγμένες επιχειρήσεις. Οι δύο εταιρείες (OTE και Forthnet) είδαν - συνδυαστικά - μειωμένο κύκλο εργασιών κατά 1,7% το 2018 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, με το συνολικό τζίρο να μειώνεται στα €4,080 δις από €4,151 δις ένα χρόνο νωρίτερα.

Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα της κερδοφορίας EBITDA, όπου το πρόσημο ήταν βελτιωμένο κατά 6%, με τα συνολικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να ανέρχονται σε €1,359 δις έναντι €1,283 δις το σύνολο της χρήσης του 2017, ενώ και τα καθαρά κέρδη ήταν βελτιωμένα, κυρίως λόγω της καλής επίδοσης του ΟΤΕ.

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μικτή ήταν η εικόνα των οικονομικών μεγεθών και για τις εισηγμένες επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται στην κατηγορία “Είδη - Λύσεις Πληροφορικής”. Οι επιχειρήσεις του τομέα βελτίωσαν μεν το 2018 τον κύκλο εργασιών τους, ωστόσο και η πορεία των EBITDA και των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ήταν αρνητική. Συγκεκριμένα, οι εισηγμένες πέτυχαν συνολικό τζίρο €336,558 εκατ. από €321,799 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα, αυξημένο κατά 4,6%. Ωστόσο, η κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 10,7% στα €9,499 εκατ. το 2018 από €10,636 εκατ. τη χρήση του 2017.

Όσον αφορά τις εταιρείες Συμμετοχών και Παροχής Συμβουλών, το πρόσημο ήταν επίσης θετικό σε επίπεδο κύκλου εργασιών, με τα EBITDA να ακολουθούν αρνητική πορεία. Συγκεκριμένα, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 15,4% το 2018, διαμορφούμενος στα €989,392 εκατ. έναντι €857,565 εκατ. το 2017, ενώ, στον αντίποδα, η κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 5,3% από το 2017 στο 2018, κλείνοντας στα €65,751 εκατ.

Τέλος, η συνολική εικόνα των πέντε επιχειρήσεων, που είναι εισηγμένες στην εναλλακτική αγορά, ήταν θετική το 2018, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 29,8% έναντι του 2017 και να φτάνει τα €59,347 εκατ. και τα EBITDA να βελτιώνονται κατά 56,4% φθάνοντας στα €8,030 εκατ.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Χρονιά συγκέντρωσης με περισσότερη έμφαση στη ρευστότητα χαρακτηρίζει το 2018 για τον ΟΤΕ, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή. Όπως αναφέρει, εξαιρετικούς ισολογισμούς είχε από το μεσαίο χώρο η Quest, ενώ στη μικρή κεφαλαιοποίηση ικανοποιητικά αποτελέσματα εμφάνισε η MLS, με τη Χρηματιστηριακή να χαρακτηρίζει ως “νέα υποσχόμενη προσθήκη” την Profile. “Μετά από αρκετά χρόνια αδιάφορων μεγεθών αρχίζουν να ξεχωρίζουν εταιρείες της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως οι Entersoft, E-Net και Performance, χτίζοντας υποδομή για μια μελλοντική μετάταξη στην μεγάλη κατηγορία”, αναφέρει στην ανάλυσή της η Χρηματιστηριακή.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πολλαπλών αναγνώσεων χρήζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του συνόλου των εισηγμένων εταιρειών, κατά τη χρήση του 2018. Και αυτό γιατί - όπως εξηγεί η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή - όσοι μείνουν στην ανάγνωση της επικεφαλίδας, θα χάσουν την μεγάλη εικόνα, η οποία κάθε άλλο παρά απαισιόδοξη ήταν για την μεγάλη πλειοψηφία των εισηγμένων.

Σύμφωνα με την ανάλυση της, από τις 180 επιχειρήσεις που δημοσίευσαν μεγέθη, οι 30 κατέγραψαν την υψηλότερη επίδοση κερδών στην ιστορία τους ως εισηγμένες. Ωστόσο, οι ζημιές απομείωσης της ΔΕΗ και των κατασκευαστικών εταιριών (ΕλΤΕΧ, ΑΒΑΞ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ) έβαλαν φρένο στην αύξηση της κερδοφορίας, η οποία μειώθηκε κατά 5,9% και 6,2% στα λειτουργικά και στα καθαρά κέρδη αντίστοιχα. Οι εισηγμένες πέτυχαν καθαρό αποτέλεσμα €2,83 δις και μέχρι στιγμής θα μοιράσουν μερίσματα, που αντιστοιχούν πάνω από το 50% αυτής της επίδοσης. Οι εταιρείες, που θα μοιράσουν μερίσματα, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 50, το οποίο αποτελεί μια ακόμα θετική μέτρηση για την χρονιά που πέρασε.

Όπως εξηγεί η ΒΕΤΑ, αν εξαιρεθούν οι φορείς των έκτακτων διακυμάνσεων, τότε τα λειτουργικά κέρδη είναι αυξημένα κατά 1,6% και η καθαρή κερδοφορία κατά 13,3%. Σε επίπεδο τζίρου, αυτός επανήλθε σε επίπεδα πάνω από τα €70 δις. Επισημαίνεται ότι το πλήθος των εταιρειών, που πέτυχαν την υψηλότερη επίδοση τζίρου στην ιστορία τους, είναι ακόμα μεγαλύτερο από όσες εμφανίζουν ρεκόρ κερδών.

Στο μεταξύ, η καθαρή θέση των εισηγμένων στο τέλος του 2018 ήταν μειωμένη κατά €7 δις, κυρίως λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 στις τράπεζες στην έναρξη της χρήσης, αλλά και από τις συντριπτικές ζημιές της ΔΕΗ, οι οποίες είχαν αθροιστικό αντίκτυπο €1,6 δις. Η απόδοση των ίδιων κεφαλαίων αυξήθηκε από 4,5% σε 4,8%, ενώ και ο καθαρός δανεισμός ήταν αυξημένος κατά 2,5%, αφενός λόγω της αδυναμίας ζωηρότερης χρηματοδότησης της οικονομίας από τον τραπεζικό κλάδο, αφετέρου λόγω της μείωσης των μετρητών, που παρατηρήθηκε στο τέλος της χρονιάς στα ταμεία των εισηγμένων.



Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2018, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 5/2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021