Η τεχνολογία, εργαλείο στη μάχη κατά της εταιρικής απάτης

Έρευνες - Μελέτες

05 Απριλίου 2019

Ως εργαλείο για την πρόληψη των φαινομένων εταιρικής απάτης, μπορεί να λειτουργήσει η τεχνολογία. Η ενεργοποίηση της τεχνολογίας στη μάχη κατά της απάτης και των ατασθαλιών μέσα σε μια επιχείρηση, αποκτά στις μέρες μας μείζονα σημασία. Με τόσες περιπτώσεις εταιρικής απάτης, αυτό που απασχολεί σήμερα τις επιχειρήσεις  δεν είναι τόσο το πώς θα τις αντιμετωπίσουν αφού εμφανιστούν, αλλά πώς θα τις προλάβουν. Το κόστος για τις ίδιες τις εταιρείες από τη μη πρόληψη των αντίστοιχων φαινομένων, είναι βαρύ.

Στα $250.000 η μέση απώλεια για οργανισμούς που δεν εφαρμόζουν κάποιου είδους προληπτικό έλεγχο στις λειτουργίες τουςΣύμφωνα με την έρευνα Report to the nations: 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse του ACFE, η μέση απώλεια για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν κάποιου είδους έλεγχο στις λειτουργίες τους, αγγίζει τα $250.00.

Όπως τόνισαν οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση της ΕΥ και του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (Association of Certified Fraud Examiners - ACFE Greek Chapter), τα Forensic Data Analytics (FDA) μπορούν να λειτουργήσουν ως όπλο κατά της εταιρικής απάτης. Ο όρος “Forensic Data Analytics” αφορά τη συλλογή και ανάλυση όλων των τύπων δεδομένων, με στόχο τη διαχείριση μιας σειράς κινδύνων, όπως νομικών, κανονιστικής συμμόρφωσης και απάτης. “Όταν τα FDA συνδυάζονται με την ανθρώπινη ευφυΐα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη παρακολούθηση, πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα και αποτροπή ανωμαλιών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές”, αναφέρει η ΕΥ. 

Χρήση των FDA
Αρκετές επιχειρήσεις, παγκοσμίως, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα FDA για να διαχειριστούν τις απάτες στις χρηματοοικονομικές δηλώσεις και τους κινδύνους ξεπλύματος χρημάτων. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ, το 88% των ερωτηθέντων ανέφερε τις βελτιωμένες αξιολογήσεις κινδύνου ως το κορυφαίο όφελος από τη χρήση FDA. Ακολουθούν, όπως προκύπτει από την ίδια μελέτη (EY Global FDA Survey 2018), η δυνατότητα να ανιχνεύουν τον κίνδυνο σε μεγάλο όγκο δεδομένων (87%), τα ταχύτερα αποτελέσματα σε έρευνες (81%) και τις περισσότερο σχετικές διορθωτικές δράσεις ή εκπαιδεύσεις (80%). Όσον αφορά στο ποιές FDA τεχνολογίες χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν κινδύνους νομικούς, κανονιστικής συμμόρφωσης και απάτης, το 90% των ερωτηθέντων δήλωσε τα υπολογιστικά φύλλα και τη σχεσιακή βάση δεδομένων, το 63% το data warehouse, και το 55% τα εσωτερικά σχεδιασμένα εργαλεία.

“Αν και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ότι έχει αναδείξει σε ικανοποιητικό βαθμό το θέμα της ακεραιότητας, υιοθετώντας κώδικα δεοντολογίας, πολιτικές και καλές πρακτικές, ενσωματώνοντας την ακεραιότητα στον σκοπό και τις αξίες της, αλλά και μέσω επικοινωνιών από την ηγεσία, φαίνεται πως υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των προθέσεων και των πράξεων”, διαπιστώνει η ΕΥ.

Όπως προσθέτουν, ωστόσο, οι αναλυτές, για να μπορέσει η ακεραιότητα να εφαρμοστεί και στην πράξη, θα πρέπει να υιοθετηθούν απ’ όλους τους εργαζόμενους αρχές και πρότυπα συμπεριφοράς, ενώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα δεδομένα για τη συμπεριφορά των εργαζομένων και την οργανωτική κουλτούρα της επιχείρησης, καθώς και σχετικά μετρήσιμα δεδομένα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ