Οι εταιρείες ΜΜΕ και ψυχαγωγίας στον δρόμο της ψηφιακής τεχνολογίας

Έρευνες - Μελέτες

22 Μαρτίου 2019

Ψηφιακό προσανατολισμό αποκτούν σταδιακά οι επιχειρήσεις του κλάδου ΜΜΕ & ψυχαγωγίας, οι οποίες επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου, ώστε να ανταγωνιστούν -σε επίπεδο τεχνολογίας τις ψηφιακά προηγμένες εταιρείες. «Οι εταιρείες ΜΜΕ & ψυχαγωγίας θα πρέπει να υιοθετήσουν μια στρατηγική, η οποία θα αφορά πολλές γενιές, και να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα για τις συμπεριφορές των μεγαλύτερων γενεών, διαφορετικά, κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης». Αυτό διαπιστώνει μελέτη της ΕΥ, Ten opportunities and threats for media and entertainment companies 2019, η οποία καταγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η «εμμονή με τον πελάτη» αποτελεί ένα από τα κορυφαία 10 θέματα του κλάδου για το 2019. Ενώ οι εταιρείες ΜΜΕ συνεχίζουν να δημιουργούν νέα προϊόντα για να ανταγωνιστούν τις ψηφιακά προηγμένες εταιρείες, η πολυπλοκότητα δημιουργεί ασυνέπεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια κακή εμπειρία για τον πελάτη. Συγκεκριμένα, πολλές εταιρείες δεν διαθέτουν τις υποδομές για να συγκεντρώσουν χρήσιμες πληροφορίες από πολλαπλά κανάλια και να τις ανατροφοδοτήσουν στο δικό τους οικοσύστημα. Για να μετριαστεί αυτό το πρόβλημα, η έκθεση υποδεικνύει ότι οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία περισσότερο όπως κάνουν οι ψηφιακά προηγμένες εταιρείες, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες εμπειρίες για τους πελάτες τους. 

Ο παράγων κυβερνοασφάλεια
Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνεται στις 10 μεγαλύτερες ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει ο κλάδοςΜε τόσο ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και με τις εταιρείες ΜΜΕ να συγκεντρώνουν τεράστιους όγκους προσωπικών δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί έναν εξίσου κρίσιμο κίνδυνο για τον κλάδο. Η έκθεση υπογραμμίζει πώς το Internet of Things και ένας αυξανόμενος αριθμός διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων έχουν πολλαπλασιάσει το επίπεδο απειλών τα τελευταία χρόνια. Οι εταιρείες θα πρέπει να αντιδράσουν, προχωρώντας στην εκπόνηση μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία εκείνα που συνδέονται με τo brand τους. «Οι επιχειρήσεις ΜΜΕ θα πρέπει να χτίσουν ψηφιακές φορολογικές λειτουργίες, οι οποίες να είναι αρκετά ευέλικτες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην υφιστάμενη κατάσταση» τονίζει η μελέτη. Άλλες ευκαιρίες, αλλά και κίνδυνοι, που αναφέρονται στην έκθεση, συμπεριλαμβάνουν την έξυπνη αυτοματοποίηση, η οποία μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να επιτύχουν χειροπιαστά αποτελέσματα, τόσο ως προς τις πωλήσεις, όσο και την κερδοφορία. 

Δημογραφικά στοιχεία
Σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις του κλάδου αποτελούν και οι αλλαγές σε δημογραφικό επίπεδο. Οι εταιρείες του κλάδου, τα τελευταία χρόνια, έχουν τοποθετήσει τις νεότερες γενιές στο επίκεντρο της στρατηγικής τους, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και στα κανάλια επικοινωνίας. Ωστόσο, ενώ η Γενιά Z (Gen Z) και οι millennials θεωρούνται ως οι πιο εξοικειωμένες γενιές με την ψηφιακή τεχνολογία, οι baby boomers (όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1946-1964), έχουν, συνήθως, μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στη διάθεσή τους και εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με την τεχνολογία και την κατανάλωση περιεχομένου. Η έρευνα δείχνει ότι οι baby boomers είναι πιο αφοσιωμένοι από τις νεότερες γενιές, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι άνθρωποι άνω των 65 θα υπερβαίνουν τον αριθμό των παιδιών κάτω των 5 ετών μέχρι το 2020 , αυτή η δημογραφική εξέλιξη δημιουργεί μια αναδυόμενη, τεράστια ευκαιρία. Η έκθεση σημειώνει ότι οι εταιρείες πρέπει πλέον να κάνουν τα κατάλληλα βήματα για να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των baby boomers.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ