Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για το κυβερνοέγκλημα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

21 Μαρτίου 2019

Πιο υποψιασμένοι και πιο ανήσυχοι για τους κινδύνους που εγκυμονεί το Διαδίκτυο γίνονται σταδιακά οι Ευρωπαίοι. Σήμερα οκτώ στους δέκα χρήστες στην Ευρώπη (το 79%) δηλώνουν ότι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το κυβερνοέγκλημα, καθώς θεωρούν ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα σε σύγκριση με το παρελθόν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έκθεσης του Ευρωβαρόμετρου για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, που δημοσίευσε χθες η Επιτροπή, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (43%) ανησυχούν για το ενδεχόμενο να γίνει κατάχρηση των προσωπικών τους δεδομένων από τρίτους. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μικρότερο (-2 ποσοστιαίες μονάδες) από το 2017, αλλά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο την περίοδο Μάιος-Ιούνιος 2013 (+6 μονάδες βάσης). Το ίδιο ποσοστό (43%) ανησυχεί για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών, ποσοστό που παρέμεινε σταθερό στις τρεις τελευταίες έρευνες (2015-2017), αλλά αυξήθηκε κατά οκτώ μονάδες σε σύγκριση με το 2013. Η έκθεση διαπιστώνει, εξάλλου, ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έχουν αλλάξει την ηλεκτρονική συμπεριφορά τους με έναν ή περισσότερους τρόπους τα τελευταία τρία χρόνια. Έτσι, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες έχουν εγκαταστήσει λογισμικό προστασίας από ιούς και δεν ανοίγουν πλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άτομα που δεν γνωρίζουν. Επίσης, περισσότερο από το ένα τρίτο των χρηστών (το 37%) απαντά ότι είναι λιγότερο πιθανό να δώσει προσωπικές πληροφορίες σε ιστότοπους. 


Κωδικοί πρόσβασης
Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι έχουν εγκαταστήσει λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή και τις φορητές συσκευές τουςΩς δείγμα επιφυλακτικότητας των χρηστών έναντι των κινδύνων του Διαδικτύου εκλαμβάνεται και το εύρημα της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν σήμερα διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης σε διαφορετικούς ιστότοπους (29%) ή χρησιμοποιούν πιο σύνθετους κωδικούς πρόσβασης από ό, τι στο παρελθόν (27%). Επίσης, περίπου το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων αλλάζει τακτικά τους κωδικούς τους (21%). Συγκεκριμένα, οι χρήστες του Διαδικτύου απαντούν ότι έχουν αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής τους για τουλάχιστον μία online υπηρεσία τους τελευταίους 12 μήνες. Για την ακρίβεια, σχεδόν έξι στους δέκα (58%) έχουν αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής τους για τουλάχιστον μία ηλεκτρονική υπηρεσία τους τελευταίους 12 μήνες. Ο κωδικός πρόσβασης που αλλάζουν πιο συχνά οι χρήστες είναι αυτός που χρησιμοποιείται για λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πάντως, μόλις το ένα τρίτο (34%) αναφέρει ότι έχει αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης για ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές το τελευταίο έτος, ενώ μόνο το ένα τέταρτο (24%) το έχει κάνει για λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων.Περί ενημέρωσης
Οι μισοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, αλλά αυτό διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Πάνω από το 50% πιστεύει ότι είναι «καλά ενημερωμένοι», ενώ ένας στους δέκα (10%) αισθάνεται «πολύ καλά ενημερωμένος» και λίγο περισσότερο από τέσσερις στους δέκα (41%) θεωρούν ότι είναι «αρκετά καλά ενημερωμένοι». Σχεδόν το ήμισυ (46%) των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είναι καλά ενημερωμένοι για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ενώ σχεδόν το ένα πέμπτο (18%) θεωρεί ότι είναι εντελώς ανενημέρωτος. Σε 14 από τα 28 κράτη μέλη, οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι «καλά πληροφορημένοι» σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Τα ποσοστά κυμαίνονται από πάνω από τα τρία τέταρτα (76%) στη Δανία και τη Σουηδία έως λίγο περισσότερο από το ήμισυ (52%) στη Γαλλία και την Εσθονία. Στη Δανία, τρεις στους δέκα (30%) αισθάνονται «πολύ καλά ενημερωμένοι». Στο άλλο άκρο του φάσματος, περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων στη Βουλγαρία (65%) και στη Ρουμανία (66%) αισθάνονται ότι δεν είναι καλά ενημερωμένοι.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021