Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στον τομέα της έρευνας στην Ευρώπη

Έρευνες - Μελέτες

08 Μαρτίου 2019

Αντιμέτωπες με το φαινόμενο της “γυάλινης οροφής”, που δεν επιτρέπει στις γυναίκες να αναρριχηθούν σε ηγετικές θέσεις στον τομέα δραστηριοποίησής τους, βρίσκεται σήμερα το γυναικείο εργατικό δυναμικό, που απασχολείται στην έρευνα. Η έκθεση “She Figures”, η οποία παρακολουθεί το επίπεδο προόδου προς την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ε.Ε., είναι ενδεικτική. Η έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός των γυναικών με σταδιοδρομία στην έρευνα αυξάνεται με βραδείς ρυθμούς στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, οι γυναίκες στον χώρο της έρευνας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Επιτροπή, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά, ενώ σήμερα το δυναμικό τους δεν αναγνωρίζεται και δεν αποτιμάται πλήρως.

Ο αριθμός των γυναικών με σταδιοδρομία στην έρευνα αυξάνεται με βραδείς ρυθμούς στην ΕυρώπηΣυνολικά στην Ευρώπη, η “γυάλινη οροφή” εξακολουθεί να αποτελεί πραγματικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, με μόνο το 6,3% των θέσεων διευθύνοντος συμβούλου σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες στην Ε.Ε. να καταλαμβάνονται από γυναίκες. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Επιτροπή, με την ευκαιρία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, δείχνει κάποια πρόοδο στην ισότητα των φύλων, αλλά οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισότητες σε πολλούς τομείς. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ε.Ε. έφτασε στο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο του 66,4% το 2017, αλλά η κατάσταση διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Το περασμένο έτος, οκτώ κράτη-μέλη έλαβαν συστάσεις στο πλαίσιο για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία και Σλοβακία). 

Μισθολογικά
Οι γυναίκες - σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής - διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, με μισθούς κατά μέσο όρο 16% χαμηλότερους από τους αντίστοιχους των ανδρών. Αυτό μεταφράζεται στο συνταξιοδοτικό χάσμα, το οποίο ανήλθε σε 35,7% το 2017. Σε ορισμένες χώρες, άνω του 10% των ηλικιωμένων γυναικών δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες της απαραίτητης ιατρικής μέριμνας. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις. Μόνο 6 από τα 28 εθνικά κοινοβούλια σε όλη την Ε.Ε. έχουν επικεφαλής γυναίκες και επτά στα δέκα μέλη εθνικών κοινοβουλίων στην Ε.Ε. είναι άνδρες. Ενώ το σημερινό επίπεδο - 30,5% - γυναικών σε θέσεις ανώτερων υπουργών είναι το υψηλότερο από το 2004, έτος κατά το οποίο έγιναν για πρώτη φορά διαθέσιμα δεδομένα για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία, που δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να λαμβάνουν χαρτοφυλάκια, που θεωρείται ότι έχουν χαμηλότερη πολιτική προτεραιότητα.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Νοέμβριο του 2018, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 36,4% των μελών του. Η Φινλανδία ξεχωρίζει, με το 76,9% των ευρωβουλευτών να είναι γυναίκες. Επτά κράτη-μέλη εκπροσωπούνται από τουλάχιστον το 40% κάθε φύλου (Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Λετονία, Μάλτα και Σουηδία), ενώ πάνω από το 80% των ευρωβουλευτών σε Βουλγαρία, Εσθονία, Κύπρο, Λιθουανία και Ουγγαρία είναι άνδρες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας