Το 82% των νέων εκτιμά ότι η τεχνολογία φέρνει θετικές αλλαγές στην εργασία

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

04 Μαρτίου 2019

Θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας θα έχει η ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό εκτιμά η πλειοψηφία των νέων στην Ευρώπη, οι οποίοι κάθε άλλο παρά τεχνοφοβικοί αποδεικνύονται, όσον αφορά το μέλλον της εργασίας. Για την ακρίβεια, η τεχνολογική πρόοδος (π.χ. εργαλεία που τροφοδοτούνται από την τεχνολογία της πνευματικής ιδιοκτησίας) είναι αυτό που τροφοδοτεί την αισιοδοξία των νέων για το μέλλον της εργασίας: το 82% των ερωτηθέντων στο πλαίσιο έρευνας της Ipsos (Preparing the New Generation for the Future of Work), τη θεωρεί θετικό παράγοντα. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν τέσσερις στους πέντε νέους Ευρωπαίους είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της εργασίας (78%). Οι Γερμανοί είναι οι πιο ενθουσιώδεις (81%), ενώ στον αντίποδα, οι Γάλλοι είναι οι λιγότερο αισιόδοξοι για το εργασιακό τους μέλλον (72%). Πάντως, λιγότεροι από τους μισούς νέους στην Ευρώπη θεωρούν ότι είναι καλά προετοιμασμένοι να εισέλθουν στην αγορά εργασίας (48%).

Οι νέοι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι τα digital skills θα είναι οι σημαντικότερες δεξιότητες για την εργασία την επόμενη 10ετίαΈνα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι οι νέοι Ευρωπαίοι θεωρούν πως οι ψηφιακές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής κώδικα και της ικανότητας αλληλεπίδρασης με την Τεχνητή Νοημοσύνη-AI) θα είναι οι σημαντικότερες δεξιότητες για την εργασία τα επόμενα 10 χρόνια. Το 44% τις χαρακτηρίζει ως τις πιο σημαντικές δεξιότητες για την επαγγελματική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι νέοι στην Ευρώπη θεωρούν ότι η επιστήμη της Πληροφορικής είναι το πιο σημαντικό αντικείμενο διδασκαλίας στο σχολείο τα επόμενα χρόνια. 

Εκπαιδευτικό σύστημα
Οι νέοι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 88%, απαντούν ότι θα ήθελαν να υποστηριχθούν καλύτερα στις αποφάσεις τους, που καθορίζουν τις επαγγελματικές τους επιλογές. Μάλιστα, οι νέοι της Ευρώπης καταλογίζουν ευθύνες στο εκπαιδευτικό σύστημα για την ελλιπή υποστήριξη που λαμβάνουν. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι στη Γαλλία είναι οι πιο επικριτικοί για το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς μόνο το 37% πιστεύει ότι τους προετοιμάζει επαρκώς, ώστε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Ακολουθούν οι Βρετανοί (43%) και οι Ισπανοί (44%).

Οι φορείς της εκπαίδευσης αμφισβητούν, επίσης, την απόδοση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών συστημάτων τους: σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι οι φοιτητές δεν  προετοιμάζονται επαρκώς, ώστε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Οι εργοδότες τείνουν να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με αυτήν την ιδέα: το 77% πιστεύει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους δεν προετοιμάζει τους νέους για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία δε (90%) θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συμβολή στο πώς οι φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προετοιμάζουν τους μαθητές για το μέλλον της εργασίας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021