Λιγότερο από το 50% των έργων καινοτομίας καταφέρνουν να βγουν στην αγορά

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

18 Φεβρουαρίου 2019

Σε ένα δύσκολο γρίφο εξελίσσεται για τις επιχειρήσεις, παγκόσμια, ο παράγων “καινοτομία”, ο οποίος -ταυτόχρονα- αποκτά ρόλο “διαβατηρίου” για την επιβίωση και την ανάπτυξη. Η σύνδεση ανάμεσα στην καινοτομία και την ανάπτυξη θεωρείται δεδομένη στον επιχειρηματικό κόσμο. Σήμερα, το 85% των εταιρειών, που βιώνουν ισχυρή έως σημαντική ανάπτυξη, είναι εταιρείες που επενδύουν στην καινοτομία. Η καινοτομία, ωστόσο, δεν είναι μια αυτονόητη διαδικασία με αποτέλεσμα μεταξύ των επιχειρήσεων παγκοσμίως να υπάρχει ένα χάσμα καινοτομίας. Σύμφωνα με έκθεση της Oracle, οι επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να υλοποιήσουν περισσότερες από τις μισές καινοτομίες που προτείνουν, με αποτέλεσμα λιγότερα από τα μισά έργα καινοτομίας καταφέρνουν να βγουν στην αγορά. Η δέσμευση σε υπερβολικό αριθμό έργων, η έλλειψη ηγεσίας και η απουσία διαδικασιών, είναι παράγοντες που οδηγούν σε χάσμα καινοτομίας. Σημαντική είναι η διαπίστωση της έκθεσης ότι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στην καινοτομία.

Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στην καινοτομίαΤι είναι, όμως, αυτό που φρενάρει την καινοτομία; Η έκθεση (Having a successful innovation agenda) δείχνει ότι το 1/3 των εταιρειών καταβάλλεται από τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό των έργων καινοτομίας. Παράλληλα, το 21% δηλώνει ότι η έλλειψη δέσμευσης από την πλευρά της επιχείρησης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την καινοτομία. 22% απαντά ότι η απουσία διαδικασιών εμποδίζει τις προσπάθειές για καινοτομία και επίσης 22% ότι φταίει η έλλειψη οράματος, ενώ ένα ίδιο ποσοστό (22%) δηλώνει ότι οι ανεπαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία παρεμποδίζουν την εξέλιξη του προγράμματος καινοτομιών.
 

Έλλειμμα καινοτομίας
Συνολικά, όπως σχολιάζουν οι ερευνητές της εταιρείας, παρά τη σαφή σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και καινοτομίας, η πορεία των οργανισμών ανακόπτεται λόγω των ανεπαρκών διαδικασιών και της έλλειψης εστίασης. Η έκθεση κατέδειξε ότι τα εμπόδια για την καινοτομία ήταν ιδιαίτερα έντονα μεταξύ των μεγάλων εταιρειών, καθώς και σε εταιρείες που σημειώνουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η δέσμευση των εταιρειών σε υπερβολικό αριθμό πρωτοβουλιών καινοτομίας εμποδίζει την υλοποίησή τους, με το ένα τρίτο των εταιρειών να παραδέχονται ότι καταβάλλονται από το μεγάλο αριθμό έργων. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα πρόδηλο στις εταιρείες με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, με το 38% αυτών να αναφέρει μεγάλο αριθμό παράλληλων πρωτοβουλιών. Παρά τη φιλοδοξία ενσωμάτωσης διαδικασιών που ενθαρρύνουν την καινοτομία, το 22% των οργανισμών ανέφερε ότι δεν είχαν ακόμα εφαρμοστεί σωστά οι ιδανικές ροές εργασίας. Εν τω μεταξύ, σε ποσοστό 19% οι εταιρείες ανέφεραν ότι ανακόπτονται λόγω της έλλειψης κατάλληλης τεχνολογίας.

Η ανεπαρκής δέσμευση από την επιχείρηση, σε συνδυασμό με την έλλειψη συγκεκριμένων αρμόδιων προσώπων, ήταν οι παράγοντες που αναδείχτηκαν ως κύρια εμπόδια για την επιτυχία μιας εταιρείας όσον αφορά στην καινοτομία. Ως συνήθεις αρμόδιοι για τα θέματα καινοτομίας αναφέρθηκαν τα διοικητικά στελέχη (48%) και τα στελέχη του IT (46%), αλλά με σχεδόν ίδια ποσοστά αναφέρθηκαν και οι υπεύθυνοι και άλλων τομέων (35-41%).

Η έρευνα
Η έρευνα βασίστηκε στη συμμετοχή πλέον των 5.000 υψηλόβαθμων στελεχών των τομέων λογισμικού και λύσεων cloud. Οι ερωτηθέντες εκπροσωπούσαν εταιρείες από 24 χώρες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ