Τα data analytics προτεραιότητα για τα στελέχη HR και χρηματοοικονομικών

Έρευνες - Μελέτες

11 Φεβρουαρίου 2019

Σε πιο στέρεες βάσεις μπορεί να θέσει η τεχνολογία τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR) και χρηματοοικονομικών. Παραδοσιακά, τα δύο αυτά τμήματα δε συνεργάζονταν στενά μεταξύ τους, καθώς διαθέτουν διαφορετικές - αν και συμπληρωματικές - δεξιότητες. Αυτή η έλλειψη συνεργασίας στερεί από τις επιχειρήσεις, παγκοσμίως, τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη εξελισσόμενη αγορά. Το “όχημα” για να ξεπεραστούν τα παραδοσιακά εμπόδια και να συνεργαστούν οι ομάδες του HR και των χρηματοοικονομικών είναι η τεχνολογία. Το γεγονός αυτό, άλλωστε, έχουν εντοπίσει και τα ίδια τα στελέχη των δύο τμημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 95% των επαγγελματιών HR και χρηματοοικονομικών, θέτει τη μεταξύ τους συνεργασία με βάση τα δεδομένα ως προτεραιότητα για το 2019.

Το 95% των επαγγελματιών HR και χρηματοοικονομικών θέτει τη συνεργασία με βάση τα δεδομένα ως προτεραιότητα για το 2019Μελέτη της Oracle δείχνει ότι, για να αποκομίσουν αξία από τα δεδομένα, οι ομάδες HR πρέπει να αναθεωρήσουν τις τεχνολογίες των εργαλείων ανάλυσης, ώστε να βελτιώσουν τη συνεργασία με το τμήμα χρηματοοικονομικών και να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τη μελέτη, που διενεργήθηκε σε 1.510 επαγγελματίες του HR και των χρηματοοικονομικών, για την ουσιαστική αξιοποίηση των δεδομένων τα δύο τμήματα πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Η έρευνα εντόπισε ότι το 49% δεν μπορεί, επί του παρόντος, να χρησιμοποιήσει εργαλεία ανάλυσης για την πρόβλεψη αποτελεσμάτων και το 81% δεν μπορεί να καθορίσει μελλοντικές ενέργειες με βάση τα δεδομένα προβλέψεων. 

Εμπόδια
Το σημαντικότερο εμπόδιο για τη συνεργασία μεταξύ HR και χρηματοοικονομικών είναι η λογική του βραχυπρόθεσμου, με το 71% να δηλώνει ότι οι ομάδες εστιάζουν στα τρίμηνα και όχι στη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση. Οι αντικρουόμενες κουλτούρες των τμημάτων είναι μια ακόμα σημαντική πρόκληση, με σχεδόν το ένα τρίτο (29%) να κατατάσσει τις, παραδοσιακά ξεχωριστές, συνήθειες ως το μεγαλύτερο εμπόδιο. Άλλα εμπόδια που αναφέρθηκαν ήταν η ασυμφωνία των συνόλων δεξιοτήτων (27%) και οι απομονωμένοι, αυτόνομοι τομείς του οργανισμού (17%). Οι ομάδες HR, επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, δεν διαθέτουν τις δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν σε ενέργειες βάσει των δεδομένων και να επιλύσουν προβλήματα (70%), να εξελίξουν την ποσοτική ανάλυση και αιτιολόγηση (67%) και να προβλέψουν τις ανάγκες του προσωπικού αξιοποιώντας εργαλεία ανάλυσης (55%).

Σε ποσοστό 88%, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η συνεργασία μεταξύ HR και χρηματοοικονομικών θα βελτιώσει τις επιχειρηματικές επιδόσεις, ενώ σε ποσοστό 76% πιστεύουν ότι θα βελτιώσει την ευελιξία του οργανισμού. Στο μεταξύ, κατά το επόμενο έτος, σε ποσοστό 71% οι συμμετέχοντες στην έρευνα σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την AI για να εντοπίσουν, ήδη κατά τη στελέχωση, υποψηφίους με κορυφαία απόδοση και ιδανικούς υποψηφίους με ανάλυση βιογραφικών (70%).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας