Με θετικό πρόσημο 4% η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ έως το 2022

Έρευνες - Μελέτες

05 Φεβρουαρίου 2019

Μπορεί οι παγκόσμιοι εμπορικοί πόλεμοι και η επιβραδυνόμενη οικονομία να δοκιμάζουν γερά την παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ωστόσο, η επιτακτική ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό υπερισχύει, ωθώντας τις δαπάνες για ΤΠΕ προς τα πάνω. Η βιομηχανία των ΤΠΕ, παγκοσμίως, αναμένεται να ανέλθει στα $4,6 τρις μέχρι το 2022, ποσό που αντιστοιχεί σε μέση ετήσια αύξηση κατά 4% ετησίως. Οι δαπάνες των επιχειρήσεων θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 63,5% των συνολικών δαπανών μέχρι το 2022 ($2,9 τρις), ενώ οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να αντιπροσωπεύουν το 36,5% ($1,7 τρις).

Οι δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα αγγίξουν $4,6 τρις εντός της προσεχούς τριετίαςΣύμφωνα με την IDC, η αγορά των ΤΠΕ - ειδικά αυτό το τμήμα της, που προορίζεται για επαγγελματική χρήση - θα διέλθει από τεράστιες αλλαγές την επόμενη τριετία, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας καθίσταται κάτι παραπάνω από απαραίτητος. “Με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, να εξαρτάται όλο και πιο έντονα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την ανάλυση δεδομένων θα αρχίσουν να αυξάνονται σταδιακά”, αναφέρουν οι αναλυτές της IDC. Στο μεταξύ, η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών για ΤΠΕ αναμένεται να παρουσιάσει μικρή υστέρηση σε σχέση με την επαγγελματική αγορά, λόγω του αυξανόμενου κορεσμού στις κατηγορίες των smartphones και των tablets. 

Αγορές σε άνοδο
Σε κλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη άνοδο των δαπανών για ΤΠΕ θα σημειώσει ο κλάδος των επαγγελματικών υπηρεσιών (7%), εμώ σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης αναμένουν και τα μέσα ενημέρωσης (+ 6%), οι τράπεζες (+ 5%), οι λιανικές πωλήσεις (+ 5%) και η βιομηχανία (+ 5%). Σε γεωγραφικό επίπεδο, η ανάπτυξη της αγοράς των ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη θα παρουσιάσει ελαφρά υστέρηση σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές στην Ασία και τον Ειρηνικό κατά την περίοδο των προβλέψεων. Αντίθετα, η αγορά των ΗΠΑ αναμένεται να καταγράψει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης, παρά τον σημαντικό βαθμό ωριμότητας. Για την πολλά υποσχόμενη περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού, ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας λειτουργεί ως δίκοπο μαχαίρι, προσφέροντας προκλήσεις και ευκαιρίες. Πολλές επιχειρήσεις εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την αγορά της Κίνας για την τόνωση των εσόδων τους και αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να απομακρύνονται από τις ΗΠΑ σε επίπεδο εμπορικών σχέσεων.

Από την άλλη, η σύγκρουση αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για αύξηση των εξαγωγών στην αγορά των ΗΠΑ. Ο εμπορικός πόλεμος αναμφισβήτητα παρουσιάζει ευκαιρίες για περιοχή της Ινδίας, για παράδειγμα, καθώς πολλές επιχειρήσεις στην Ασία θα αναγκαστούν να εξισορροπήσουν τη σχέση τους τόσο με τις ΗΠΑ, όσο και με την Κίνα, αναζητώντας νέες αγορές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι εκείνος που οδηγεί σε άνοδο την αγορά των ΤΠΕ στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις - κυρίως στη Δυτική Ευρώπη - επιθυμούν να αποκτήσουν παγκόσμιο προβάδισμα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως η AI και η ρομποτική, για να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε κλάδους, όπως το λιανεμπόριο, οι τράπεζες, οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ