Πάνω από 95.000 καταγγελίες για παραβίαση του GDPR υποβλήθηκαν πανευρωπαϊκά

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

28 Ιανουαρίου 2019

Περισσότερες από 95.000 καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι θεωρούν ότι παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν λάβει οι αρμόδιες εθνικές Αρχές, πανευρωπαϊκά, από την έναρξη εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Οι καταγγελίες βαίνουν αυξανόμενες, αφού τα στοιχεία αυτά αφορούν υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2019. Το αντίστοιχο μέγεθος το Δεκέμβριο του 2018 ήταν 60.000, ενώ το Νοέμβριο ανερχόταν σε 30.000. Οι καταγγελίες, που έχουν υποβληθεί από την έναρξη εφαρμογής του GDPR το Μάιο του 2018, αφορούν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες Telemarketing, προωθητικά e-mails και υπηρεσίες παρακολούθησης video.

Οι καταγγελίες αφορούν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες Telemarketing, προωθητικά e-mails και υπηρεσίες παρακολούθησης videoΣύμφωνα με στοιχεία, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρκετές υποθέσεις υψηλού επιπέδου βρίσκονται σε στάδιο διερεύνησης αυτήν τη στιγμή. Κάποιες από αυτές είναι σοβαρές και θα μπορούσαν να καταλήξουν στην επιβολή προστίμων, που αντιστοιχούν μέχρι και στο 4% του ετήσιου τζίρου των εταιρειών που παραβιάζουν τον GDPR. Μάλιστα ήδη μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, έχουν καταλογιστεί τρία πρόστιμα. Ένα ύψους €20.000 σε διαχειριστή κοινωνικού δικτύου για την αποτυχία της διασφάλισης των δεδομένων των χρηστών, ένα ύψους €5.280 σε sports betting café αθλητικό για παράνομη παρακολούθηση μέσω βίντεο και ένα στην Google, ύψους €50.000 για έλλειψη συγκατάθεσης στην παρακολούθηση διαφημίσεων. 

Προστασία δεδομένων
Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιοποίησε η Επιτροπή με την ευκαιρία της ημέρας προστασίας των δεδομένων, που έχει ανακηρυχθεί η 28η Ιανουαρίου. Σε κοινή τους δήλωση οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Tίμερμανς και Άνσιπ και οι Επίτροποι Γιούροβα και Γκαμπριέλ, σχολίασαν: “Η υπόθεση Facebook/Cambridge Analytica και οι πρόσφατες παραβιάσεις δεδομένων κατέδειξαν ότι πράττουμε το σωστό. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η προστασία της ιδιωτικής μας ζωής, αλλά και η προστασία των δημοκρατιών μας και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικονομιών μας, που βασίζονται στα δεδομένα”. Όπως αναφέρουν στην κοινή τους δήλωση: “Έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα των νέων κανόνων. Οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο τη σημασία της προστασίας των δεδομένων και των δικαιωμάτων τους. Και ασκούν πλέον τα δικαιώματα αυτά, όπως διαπιστώνουν οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων στην καθημερινή τους εργασία”. Στην ίδια δήλωση οι ανώτατοι Ευρωπαίοι Αξιωματούχοι σχολιάζουν ότι η πρακτική εφαρμογή του GDPR από τα κράτη-μέλη έχει προχωρήσει αρκετά: “Ωστόσο, αναμένουμε τα πέντε εναπομένοντα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα νομικά τους πλαίσια στους νέους κανόνες ενωσιακής κλίμακας το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τη διαδικασία αυτή για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες ελλείψεις και για να βοηθήσει στην πλήρη κάλυψη της Ε.Ε. από τους κανόνες για την προστασία δεδομένων το συντομότερο δυνατό”. 

Ημέρα προστασίας δεδομένων
Το 2006 το Συμβούλιο της Ευρώπης εγκαινίασε την ημέρα προστασίας των δεδομένων, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιανουαρίου. Τον Ιανουάριο του 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολυνθεί η ομαλή εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ε.Ε. από την 25η Μαΐου. Η Επιτροπή εγκαινίασε, επίσης, ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο για την ενημέρωση των οργανισμών και των πολιτών σχετικά με τους νέους κανόνες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021