Η Ευρώπη θέλει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά των αυτόνομων οχημάτων

Έρευνες - Μελέτες

16 Ιανουαρίου 2019

Με το ορόσημο του 2020, οπότε αναμένεται να διατεθούν τα αυτόνομα οχήματα στην ευρωπαϊκή αγορά, να πλησιάζει η Ένωση προσπαθεί να επιταχύνει τις ενέργειες που θα της εξασφαλίσουν προβάδισμα στη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότηταΦιλοδοξία της Ένωσης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους να κυκλοφορούν ασφαλέστερα και να χρησιμοποιούν λιγότερο ρυπογόνα οχήματα και πιο προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, υποστηρίζοντας, ταυτόχρονα, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ε.Ε. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, κατέληξε χθες σε ψήφισμα, με το οποίο ζητά η Ε.Ε. να ανταποκριθεί ταχύτερα στις εξελίξεις στην αυτοματοποιημένη κινητικότητα.

Οι ευρωβουλευτές επικροτούν την αυτοματοποιημένη κινητικότητα, αλλά ζητούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και η υποστήριξη της βιομηχανίας της Ε.Ε. Ζητούν, επίσης, τη θέσπιση κανόνων ασφαλείας και ευθύνης για αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, καθώς και περισσότερη χρηματοδότηση για τους κανόνες έρευνας, ασφάλειας και ευθύνης. “Η Ευρώπη πρέπει να είναι καινοτόμος και πρέπει να είναι η ταχύτερη. Η Κίνα και οι ΗΠΑ δεν περιμένουν”, δήλωσε ο εισηγητής Wim Van de Camp. Όπως είπε ο ίδιος, “πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο κινούνται ταχέως προς το λανσάρισμα τόσο της συνδεδεμένης, όσο και της αυτοματοποιημένης κινητικότητας στην αγορά. Η Ε.Ε. πρέπει να ανταποκριθεί πολύ πιο γρήγορα στις εξελίξεις του κλάδου”. 

Κινητικότητα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για τη στήριξη του τομέα και ότι υπάρχουν κατάλληλοι κανόνες ασφάλειας και ευθύνης. Επίσης, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και τις χώρες της Ε.Ε. να εργαστούν για να διατηρήσουν ηγετικό ρόλο στη διεθνή τεχνική εναρμόνιση των αυτοματοποιημένων οχημάτων στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και της Σύμβασης της Βιέννης.

“Πρέπει να αναπτυχθούν συστήματα διασφάλισης, που να επιτρέπουν στα αυτοματοποιημένα οχήματα και τα οχήματα που δεν είναι ούτε συνδεδεμένα, ούτε αυτοματοποιημένα να συνυπάρχουν”, αναφέρουν. Εξάλλου, προτείνουν κανόνες αυτοματοποίησης και για άλλους τρόπους μεταφοράς. Έτσι, ζητούν από την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερείς κανόνες για τα αυτοματοποιημένα αεροσκάφη και να καθορίσει τα επίπεδα αυτοματοποίησης τόσο για τη χερσαία, όσο και για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, αλλά και στην περίπτωση των ελαφρών σιδηροδρομικών μεταφορών.

“Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια κοινή επιχείρηση, παρόμοια με αυτήν του Shift2Rail για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και της CleanSky για την αεροναυπηγική βιομηχανία, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βιομηχανική στρατηγική πρωτοβουλία για τις αυτόνομες μεταφορές”, αναφέρει το Κοινοβούλιο. 

Λόγοι ασφαλείας
Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, τα νέα μοντέλα οχημάτων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και συστήματα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας για τα αυτοκίνητα ή συστήματα ανίχνευσης πεζών και ποδηλατών για τα φορτηγά. Επιπλέον, η Επιτροπή βοηθά τα κράτη-μέλη να εντοπίζουν συστηματικά επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου και να πραγματοποιούν πιο στοχευμένες επενδύσεις. Με τα δύο αυτά μέτρα θα μπορούσαν να σωθούν έως και 10.500 ζωές και να αποφευχθούν σχεδόν 60.000 σοβαροί τραυματισμοί κατά την περίοδο 2020-2030, μια σημαντική συμβολή στον μακροπρόθεσμο στόχο της Ε.Ε. να προσεγγίσει τους μηδέν θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς έως το 2050.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας