Οι οικογενειακές εταιρείες αξιοποιούν τα big data και τη ρομποτική

Έρευνες - Μελέτες

17 Οκτωβρίου 2018

Σωστά τοποθετημένες, ώστε να πρωταγωνιστήσουν στο μετασχηματισμό της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων υιοθετεί τις νέες τεχνολογίες. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις συμβαδίζουν με τις εξελίξεις, καθώς 68% χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 65% αξιοποιεί τα big data και το 50% την αυτοματοποίηση ρομποτικών διαδικασιών. Μάλιστα οι τομείς, όπου επικεντρώνουν τα επενδυτικά τους σχέδια οι οικογενειακές επιχειρήσεις για τα επόμενα τρία χρόνια είναι νέα προϊόντα και υπηρεσίες (59%), συστήματα πληροφορικής και ελέγχου (57%), ανθρώπινο κεφάλαιο (53%), και παραγωγική ικανότητα (48%).

Το 68% χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 65% αξιοποιεί big data και το 50% ρομποτικές διαδικασίεςΤα παραπάνω ευρήματα προκύπτουν από την τελευταία έκδοση της τακτικής έρευνας της ΕΥ, “Family Business Survey”, η οποία κατέγραψε τις απόψεις στελεχών από 589 οικογενειακές επιχειρήσεις σε 23 μεγάλες διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την έρευνα, παρά το γεγονός ότι μόνο το 12% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις του ως παράγοντες μετασχηματισμού της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας (disruptors), οι επιλογές τους, στην πράξη, επιβεβαιώνουν το αντίθετο. Το 68% θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις του διακρίνονται από επιχειρηματικό πνεύμα, 67% ότι αγκαλιάζουν την ευελιξία και τις αλλαγές, ενώ 61% ότι αποδέχονται την αποτυχία στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης. Με τον τρόπο αυτό, οι μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να αναπτύξουν μια προσαρμοστική και ευέλικτη εταιρική κουλτούρα, να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ευελιξία, και να ανταμείβουν την καινοτομία.

Ίδια κεφάλαια
Η έρευνα διαπιστώνει ότι η ευελιξία και προσαρμοστικότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων ενισχύεται από την κεφαλαιακή τους διάρθρωση και τη μειωμένη εξάρτηση από ξένα κεφάλαια. Δύο στις τρεις αναφέρουν ότι αναπτύσσονται και καινοτομούν επενδύοντας αποκλειστικά δικά τους κεφάλαια. Μάλιστα, το 62% δηλώνει ότι δεν προχώρησε ποτέ στην έκδοση νέων μετοχών σε τρίτους, για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι προχώρησαν σε αυτό το βήμα μόνο για μικρό χρονικό διάστημα διάρκειας τεσσάρων έως έξι ετών κατά μέσο όρο. Ο έλεγχος αυτός των κεφαλαιακών τους αναγκών τούς επιτρέπει να αντιδρούν άμεσα, όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο ότι, σε μια περίοδο όπου το ΔΝΤ προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά μόλις 3,6%, οι οικογενειακές επιχειρήσεις που μετείχαν στην έρευνα στοχεύουν σε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 9,1%, επίδοση που πλησιάζει τις εταιρείες της λίστας S&P 500 (10%).

Ανθρώπινο δυναμικό
Τα στελέχη, που συμμετείχαν στην έρευνα, αναγνωρίζουν το ρόλο της επόμενης γενιάς στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των προκλήσεων του μετασχηματισμού. Το 45% απαντά ότι αξιοποιεί τις νεότερες γενιές της οικογένειας προς αυτήν την κατεύθυνση σε μεγάλο βαθμό ή αρκετά. Ωστόσο, με βάση τις απαντήσεις του υπόλοιπου 55%, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω αξιοποίησης των νεότερων μελών της οικογένειας, για τα οποία οι δυνάμεις που σήμερα μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό πεδίο, όπως για παράδειγμα η ψηφιακή τεχνολογία, είναι πολύ πιο εύκολα κατανοητές. Η συστηματικότερη αξιοποίηση της γενιάς αυτής θα συνέβαλε στην ταχύτερη προώθηση της μετασχηματιστικής ατζέντας των επιχειρήσεων, ενώ, παράλληλα, θα έφερνε τα νεότερα μέλη της οικογένειας πιο κοντά στην επιχείρηση.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται εξίσου τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάγκη να προσελκύσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τα ικανότερα στελέχη. Περίπου το 50% σκοπεύει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας φέτος, ενώ το 10% προβλέπει αύξηση μεγαλύτερη του 5%. Οι εκτιμήσεις για αύξηση του απασχολούμενου προσωπικού βασίζονται στην αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία, καθώς σχεδόν 59% προβλέπει ανάπτυξη στις τοπικές τους οικονομίες και μόλις 7% προβλέπει συρρίκνωση.

Ψηφιακές δεξιότητες
Η επόμενη γενιά στις οικογενειακές επιχειρήσεις θα είναι η πρώτη πραγματικά ψηφιακή γενιά. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τεράστιο πλεονέκτημα, καθώς η επιχείρηση προσαρμόζεται και υιοθετεί τις νέες τεχνολογίες. Η εξοικείωση των νεότερων γενεών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο αποτελεί ένα πλεονέκτημα που θα τους βοηθήσει στη μετάβαση από το ρόλο του καλού ιδιοκτήτη σε αυτόν του καλού ηγέτη.

Η δυναμική μόρφωση της νέας γενιάς, που θα βελτιώσει τις ψηφιακές της δεξιότητες, θα ενισχύσει το πλεονέκτημα της επιχείρησης. Παράλληλα με την επόμενη γενιά της οικογένειας, οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσελκύσουν και να διατηρήσουν αξιόλογα στελέχη.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ