Η ψηφιοποίηση της φορολογίας, πρόκληση για τις επιχειρήσεις το 2018

Έρευνες - Μελέτες

27 Ιουνίου 2018

Την ψηφιοποίηση της φορολογίας κατονομάζουν οι επιχειρήσεις ως μία από τις βασικές προκλήσεις, που καλούνται να αντιμετωπίσουν το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα, το εύρος των αλλαγών αναφορικά με την ψηφιακή φορολογία απασχολεί τα στελέχη των εταιρειών, με το 37% να προβλέπει υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις το 2018 ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης.

Το 37% των στελεχών αναμένει αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, λόγω των νομοθετικών αλλαγών που φέρνει η ψηφιοποίησηΤα παραπάνω ευρήματα προκύπτουν από την πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, “The outlook for global tax policy in 2018”, που περιλαμβάνει εκτιμήσεις με εξειδίκευση σε φορολογικά θέματα από 41 χώρες σε όλον τον κόσμο.


Σύμφωνα με την έκθεση, πολλές χώρες εξακολουθούν να επιδιώκουν την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, διατηρώντας ή μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές των επιχειρήσεων. Πάντως, η προσπάθεια των κυβερνήσεων να παραμείνουν ανταγωνιστικές περιλαμβάνει και άλλα επιχειρηματικά κίνητρα, όπως αυτά που αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), καθώς 14 από τις 41 χώρες (34%) προβλέπουν μεγαλύτερη ενίσχυση για τις επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα το 2018. Έξι περιοχές (Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Κίνα, Σιγκαπούρη, και Χονγκ Κονγκ) ενισχύουν τα επιχειρηματικά κίνητρα, μεταξύ των οποίων και για την Ε&Α, το 2018.


Φορολογικοί συντελεστές
Για την Ελλάδα, η έκθεση αναφέρει ότι δεν προβλέπεται μεταβολή των βασικών φορολογικών συντελεστών το 2018, αν και διαπιστώνει ότι ενδέχεται να υπάρξει αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σε τομείς, όπως η φορολόγηση των κεφαλαιουχικών κερδών, η παρακράτηση φόρων και η φορολόγηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων. Η έκθεση προβλέπει, επίσης, την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, ενώ ειδική αναφορά γίνεται και στις προσπάθειες φορολόγησης των δραστηριοτήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα.


Η περίπτωση των ΗΠΑ
Σύμφωνα με την έκθεση, η φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με άλλες εξελίξεις, όπως η εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά των Κερδών (BEPS), οι νέες οδηγίες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και τα μέτρα διαφάνειας και δημοσιοποίησης των φορολογικών οφειλών, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων το 2018, ανεξάρτητα από το εάν δραστηριοποιούνται ή όχι στις ΗΠΑ. Η μείωση των συντελεστών στις ΗΠΑ πάνω από 30%, η οποία οδήγησε σε ένα μέσο συντελεστή της τάξης του 26%, αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση που κατέγραψε η έκθεση μεταξύ των χωρών που αναλύθηκαν.


Σημαντικές μειώσεις φορολογικών συντελεστών πραγματοποίησαν, επίσης, η Αργεντινή (από 35% σε 30%), η Κολομβία (από 40% σε 37%) και το Λουξεμβούργο (από 27% σε 26%). Σύμφωνα με την έκθεση, σε 11 χώρες (27% του δείγματος) προβλέπεται για το 2018 χαμηλότερος συνολικός φόρος εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, έναντι 20% το 2017, ενώ μόλις σε επτά χώρες (17%) προβλέπεται υψηλότερη συνολική φορολογική επιβάρυνση για το 2018, έναντι 22% το 2017.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ