Tο ψηφιακό κανάλι φέρνει αποκλεισμένες ομάδες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Έρευνες - Μελέτες

09 Μαΐου 2018

Αυξημένες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τράπεζες θα μπορούσε να φέρει η ένταξη αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων στις αγορές, που υιοθετούν την τεχνολογική καινοτομία. Συγκεκριμένα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετα έσοδα $200 δις, αν εξυπηρετούσαν καλύτερα άτομα και μικρές επιχειρήσεις, που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες σε 60 αναδυόμενες αγορές. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 20% των εσόδων των τραπεζών στις αναδυόμενες αγορές το 2016.

Η ένταξη οικονομικά αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων μπορεί να αυξήσει τα έσοδα των τραπεζών κατά $200 διςΣύμφωνα με μελέτη της ΕΥ, η καλύτερη ενσωμάτωση αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων, μέσω της διάθεσης οικονομικών, προσβάσιμων και χρήσιμων τραπεζικών προϊόντων, θα δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά οφέλη, αυξάνοντας το ΑΕΠ αναπτυσσόμενων οικονομιών, όπως η Ινδία, έως και 14%.

Η μελέτη (Innovation in financial inclusion: revenue growth through innovative inclusion) δείχνει ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης των τραπεζών μέσω της ενσωμάτωσης οικονομικά αποκλεισμένων ομάδων και ατόμων θα είναι μεγαλύτερες στις αγορές που υιοθετούν τις καινοτομίες, που βασίζονται στην τεχνολογία. Επίσης, σε όσες αγορές διαθέτουν ένα σαφές και υποστηρικτικό πλαίσιο πολιτικής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι τεχνολογικές υποδομές που ενισχύουν αυτού του είδους την ανάπτυξη, περιλαμβάνουν τη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τα εθνικά συστήματα ψηφιακής ταυτότητας, τις υποδομές πιστωτικών δεδομένων, την ανοικτή πρόσβαση σε ψηφιακά δεδομένα και στη νομισματική ψηφιοποίηση. Οι πολιτικοί και συστημικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την ισχυρή διασφάλιση των πελατών, τα προγράμματα υπεύθυνης χρηματοοικονομικής παιδείας, το πτωχευτικό δίκαιο, τα ρυθμιστικά κίνητρα για τις τράπεζες, την ποικιλία των χρηματοπιστωτικών οικοσυστημάτων και τα διαλειτουργικά χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Οικονομική ενσωμάτωση
Σύμφωνα με την έκθεση, μεγαλύτερη επιτυχία ως προς την οικονομική ενσωμάτωση θα σημειώσουν οι τράπεζες που θα υιοθετήσουν καινοτομίες στα κανάλια επικοινωνίας, με στόχο την προσέγγιση περισσότερων πελατών σε χαμηλότερο κόστος. “Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πιθανώς θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν μία διπλή προσέγγιση, που θα περιλαμβάνει φυσική παρουσία καταστημάτων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με ψηφιακά κανάλια”, αναφέρει η εταιρεία. Όπως τονίζει η έρευνα, στην Κολομβία, για παράδειγμα, μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών έχει μετατρέψει 13.000 τηλεφωνικούς θαλάμους σε “τηλεφωνικές τράπεζες”. Αυτό επιτρέπει σε πελάτες, που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, να καταθέτουν σε καθημερινή βάση κέρματα ονομαστικής αξίας σε μικρο-αποταμιευτικούς λογαριασμούς, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή για να κάνουν αίτηση για μικρο-δάνεια σε τραπεζικά καταστήματα ή και καταστήματα λιανικής.

Πρόσβαση
Ένας άλλος τρόπος για την ενσωμάτωση αυτών των ομάδων, που βλέπει η ΕΥ, είναι οι εξατομικευμένες προσφορές, με στόχο τη διεύρυνση της βάσης των τραπεζικών λογαριασμών και της αύξησης της συνάφειας: Για να ενισχύσουν την οικονομική ένταξη, οι τράπεζες θα πρέπει να σχεδιάσουν απλοποιημένες και ιδιαίτερα συναφείς οικονομικές λύσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών τους σε προσιτό κόστος. Για παράδειγμα, στην Κένυα και την Ουγκάντα, ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός παρέχει ομαδικούς, αποταμιευτικούς λογαριασμούς χαμηλού κόστους σε φτωχές κοινότητες, διαθέτοντας πάνω από 229 χιλιάδες δολάρια σε δάνεια.

Τέλος, μια τρίτη οδός για την ενσωμάτωση των οικονομικά αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων είναι η δημιουργική διαχείριση του κινδύνου για την αντιμετώπιση της απουσίας πιστωτικού ιστορικού. Οι μη τραπεζικές επιχειρήσεις, όπως οι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών και ορισμένοι οργανισμοί μικρο-δανείων, πρωτοπορούν σε αυτόν τον τομέα, αναπτύσσοντας νέα analytics για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, στην Ινδία, μια εταιρεία που δανείζει σε μικρές επιχειρήσεις ανέπτυξε διαδικασίες πιστοληπτικής αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας επιχειρηματικά δεδομένα και δεδομένα συμπεριφοράς, στοιχεία από εμπορικές ενώσεις και συστάσεις, σε συνδυασμό με σύγχρονες διαδικασίες αυτοματοποίησης ροής εργασιών. Από το 2014, έχει εκταμιεύσει δάνεια ύψους $32 εκατ. δολαρίων σε ΜμΕ στην Ινδία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ