Τα data analytics “όπλο” στα χέρια των φορολογικών Αρχών

Έρευνες - Μελέτες

20 Απριλίου 2018

Σε σημαντικό “όπλο” στα χέρια των φορολογικών Αρχών μπορούν να εξελιχθούν οι νέες τεχνολογίες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά σε χώρες, όπως η Ελλάδα, όπου η παραοικονομία ανθεί, αποτελώντας το 26% του ΑΕΠ, η χρήση των νέων τεχνολογιών από τις φορολογικές Αρχές θα μπορούσε να προσφέρει ισχυρή στήριξη στην οικονομία.

Οι νέες τεχνολογίες θα συμβάλουν σημαντικά στην πάταξη της παραοικονομίαςΤα νέα εργαλεία, που αναπτύσσονται παγκοσμίως, δίνουν στις φορολογικές Αρχές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον τεράστιο όγκο διαθέσιμων δεδομένων μέσω των data analytics. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπίζουν άμεσα ανωμαλίες, ύποπτες συναλλαγές και συμπεριφορές, που ξεφεύγουν από τους κανόνες και με αυτόν τον τρόπο, να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα μη συμμόρφωσης έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά.


Την έκταση και τις συνέπειες της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στη χώρα μας, καθώς και μία δέσμη προτάσεων για την άμεση και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του φαινομένου, ανέπτυξαν στην ομιλία τους στη διάρκεια του 14ου Athens Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου στελέχη της ΕΥ Ελλάδος. Σύμφωνα με τους ομιλητές της ΕΥ, η χρήση της τεχνολογίας από τις φορολογικές αρχές, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών, αναμένεται να ακολουθήσει παγκοσμίως τα εξής βήματα: ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων και λογιστικών βιβλίων, η ηλεκτρονική υποβολή λοιπών στοιχείων και διασταύρωση στοιχείων και με πληροφορίες από άλλες χώρες, διενέργεια ηλεκτρονικών ελέγχων με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων στοιχείων, υπολογισμός και καταλογισμός φόρων από τις φορολογικές αρχές, χωρίς την ανάγκη υποβολής δηλώσεων από τους φορολογούμενους. 

Παραοικονομία
Από την έναρξη της κρίσης το 2009 μέχρι σήμερα και ενώ η έκταση της παραοικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε. μειώθηκε από 19,2% σε 16,7%, στη χώρα μας αυξήθηκε από το 23,2% στο 28,4% το 2012, οπότε και άρχισε να μειώνεται για να φτάσει στο 26,5% το 2015. Για το διάστημα 2004-2015, η χώρα μας βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την έκταση της παραοικονομίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο, δεδομένου ότι η Ελλάδα βρισκόταν το 2016 στην έκτη υψηλότερη θέση ως προς τη μέση συνολική φορολογική επιβάρυνση μιας τετραμελούς οικογένειας, με ποσοστό 38,2% του εισοδήματος, έναντι 28,6% μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ.      

Σύμφωνα με την ΕΥ, οι προκλήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, καθώς νέες τάσεις της οικονομίας δυσκολεύουν την ανίχνευση και την πρόληψη δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη σκιώδη οικονομία: η μεγέθυνση της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy), οι νέες μορφές εργασίας, η αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών και των συναλλαγών μέσω διαδικτύου και η χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία ψευδών στοιχείων.

Ωστόσο, όπως τόνισαν οι ομιλητές, λύσεις που μπορούν να δώσουν αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα υπάρχουν, αν ξεκινήσουμε από τη σωστή βάση. Βασικές προτεραιότητες, σύμφωνα με την ΕΥ, είναι: η μείωση των φορολογικών συντελεστών και ανταποδοτικότητα φορολογικού συστήματος, η εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος και η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η απλοποίηση των διαδικασιών για την προώθηση της συμμόρφωσης και τη διευκόλυνση φορολογουμένων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ