Το «Σκεπτόμενο» Διαδίκτυο κυρίαρχη τεχνολογική τάση την επόμενη τριετία

Έρευνες - Μελέτες

22 Φεβρουαρίου 2018

Ως θρυαλλίδα για τον εκ βάθρων μετασχηματισμό των οικονομικών και κοινωνικών μοντέλων λειτουργεί πλέον η τεχνολογία. Νέες τεχνολογικές τάσεις, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη ή η επαυξημένη πραγματικότητα, έρχονται να διαταράξουν τον κόσμο όπως τον ξέραμε, επηρεάοντας καθοριστικά το επιχειρηματικό τοπίο τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας μετασχηματίζει άρδην τα οικονομικά και κοινωνικά μοντέλαΣύμφωνα με το Accenture Technology Vision 2018, την ετήσια μελέτη της Accenture, η οποία προβλέπει τις σημαντικές τεχνολογικές τάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το επιχειρηματικό τοπίο, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και άλλες τεχνολογίες επιταχύνουν τη δημιουργία ευφυών επιχειρήσεων, επιτρέποντας στις εταιρείες να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι στις ζωές των ανθρώπων, Ωστόσο, για την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας παράλληλα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, απαιτείται μια νέα εποχή σε επίπεδο ηγεσίας, η οποία θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην εμπιστοσύνη και την υπευθυνότητα.

Το Technology Vision εντοπίζει πέντε αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη οι εταιρείες, προκειμένου να χτίσουν τις συνεργασίες που θα διασφαλίζουν την επιτυχία στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία:

-Η τεχνητή νοημοσύνη ως Πολίτης: Εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Καθώς αυξάνονται οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), μεγεθύνεται και ο αντίκτυπός της στη ζωή των ανθρώπων. Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναγνωρίζουν τον αντίκτυπό της, «βελτιώνοντας» την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να δρα ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της εταιρείας.

-Διευρυμένη πραγματικότητα: Το τέλος των αποστάσεων. Οι τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας μεταμορφώνουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, καταργώντας τις αποστάσεις μεταξύ ατόμων, πληροφοριών και εμπειριών.  

Αληθή δεδομένα
-Αληθή δεδομένα: Η σημασία της εμπιστοσύνης. Καθώς οι εταιρείες μετασχηματίζονται ώστε να λειτουργούν βάσει δεδομένων, έρχονται αντιμέτωπες με ένα νέο είδος απειλής: μη ακριβή, παραποιημένα και μεροληπτικά δεδομένα, τα οποία οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα και αποφάσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, οι εταιρείες πρέπει να προβούν σε διπλά μέτρα: μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των δεδομένων και παράλληλα ελαχιστοποίηση των κινήτρων για παραποίησή τους.

-Απρόσκοπτη επιχειρηματικότητα: Συνεργασία σε κλίμακα. Η περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών εξαρτάται από συνεργασίες με βάση την τεχνολογία, ωστόσο όμως τα υπάρχοντα συστήματα (legacy systems) δεν είναι σχεδιασμένα για υποστήριξη συνεργασιών σε μεγαλύτερη κλίμακα. Για πλήρη υποστήριξη της διασυνδεδεμένης ευφυούς επιχείρισης, οι εταιρείες πρέπει πρώτα να προβούν οι ίδιες σε μετασχηματισμό.

«Σκεπτόμενο» Διαδίκτυο
-«Σκεπτόμενο» Διαδίκτυο: Δημιουργία έξυπνων κατανεμημένων συστημάτων. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε έξυπνα περιβάλλοντα μέσω της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των συναρπαστικών εμπειριών. Ωστόσο, αλλά για την υλοποίησή τους δεν απαιτείται μόνο η προσθήκη κρίσιμων δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στο εργατικό δυναμικό, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της τρέχουσας τεχνολογικής υποδομής των εταιρειών.

Αλλαγή
Στη φετινή μελέτη, «Intelligent Enterprise Unleashed: Redefine Your Company Based on the Company You Keep», τονίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις — συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της προηγμένης ανάλυσης στατιστικών στοιχείων και των τεχνολογιών cloud — επιτρέπουν στις εταιρείες όχι μόνο να δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να αλλάζουν τον τρόπο ζωής και εργασίας των ανθρώπων. Αυτό με τη σειρά του αλλάζει τις σχέσεις των εταιρειών με τους πελάτες και τους εταίρους τους. Στο πλαίσιο της μελέτης Technology Vision, η Accenture διεξήγαγε έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 6.300 επιχειρήσεων και στελεχών ΙΤ παγκοσμίως. Περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες (84%) συμφωνούν ότι μέσω της τεχνολογίας οι εταιρείες συνδέονται απρόσκοπτα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Η φετινή μελέτη τονίζει εξάλλου ότι ο εν λόγω τεχνολογικός μετασχηματισμός είναι μοναδικός, καθώς είναι η πρώτη φορά που η αλλαγή είναι αμφίδρομη: οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν απλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιρειών, αλλά παρέχουν πληροφορίες και πρόσβαση σε αυτές. Για αυτό το επίπεδο «ολοκληρωμένης καινοτομίας» και βαθμού εμπιστοσύνης απαιτείται βαθύτερη σχέση — μια πραγματική συνεργασία που θα βασίζεται όχι μόνο στα προϊόντα αλλά και στους στόχους και τις αξίες της εταιρείας. Και με την εν λόγω αμφίδρομη συνεργασία προκύπτουν νέες ευθύνες — για τους καταναλωτές, τους εταίρους και την κοινωνία γενικότερα — οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την καθοδήγηση και τη δέσμευση από τους ιθύνοντες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ