Σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο

Έρευνες - Μελέτες

22 Ιανουαρίου 2018

Το 70 % της παράνομης ρητορικής μίσους, που τους κοινοποιήθηκε, αφαίρεσαν, κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις Τεχνολογίας και Πληροφοριών (ΤΠ). Τα αποτελέσματα της τρίτης αξιολόγησης του Κώδικα Δεοντολογίας για την Καταπολέμηση της Παράνομης Ρητορικής Μίσους στο Διαδίκτυο δείχνουν, σαφώς, ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη δέσμευση να εξετάζουν και να αφαιρούν την παράνομη ρητορική μίσους εντός 24 ωρών.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη δέσμευση να αφαιρούν την παράνομη ρητορική μίσους εντός 24 ωρώνΣύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, που διενεργήθηκε από ΜΚΟ και δημόσιους φορείς, οι επιχειρήσεις τεχνολογίας αφαίρεσαν το 70% όλης της παράνομης ρητορικής μίσους που τους κοινοποιήθηκε. 

Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σταθερά από 28% στον πρώτο γύρο παρακολούθησης το 2016 και 59% στον δεύτερο γύρο παρακολούθησης το Μάιο του 2017. Πλέον, όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν πλήρως τον στόχο να εξετάζουν τις περισσότερες κοινοποιήσεις εντός 24 ωρών, φθάνοντας, κατά μέσο όρο, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 81%. Το ποσοστό αυτό διπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο παρακολούθησης και αυξήθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο παρακολούθησης, όταν είχε εξεταστεί εντός 24 ωρών το 51%.

Ο τρίτος γύρος παρακολούθησης δείχνει ότι οι επιχειρήσεις τηρούν, πλέον, ολοένα και περισσότερο τη δέσμευσή τους για αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους της παράνομης ρητορικής μίσους εντός 24 ωρών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, ιδίως η έλλειψη συστηματικής ανατροφοδότησης προς τους χρήστες. 

Αποτελέσματα
Από την έκδοση του, το Μάιο του 2016, ο κώδικας δεοντολογίας έχει επιφέρει σταθερή πρόοδο, όσον αφορά την αφαίρεση του κοινοποιούμενου παράνομου περιεχομένου. Από το Μάιο του 2016, το Facebook, το Twitter, το YouTube και η Microsoft έχουν δεσμευτεί να καταπολεμούν τη διάδοση τέτοιου περιεχομένου στην Ευρώπη μέσω του κώδικα δεοντολογίας. Το Instagram και το Google+ ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή ότι, επίσης, υιοθετούν τον κώδικα δεοντολογίας, διευρύνοντας, έτσι, περισσότερο τον αριθμό των φορέων που καλύπτονται από αυτόν.

Σύμφωνα με την τρίτη αξιολόγηση, ενώ έχουν τηρηθεί οι βασικές δεσμεύσεις του κώδικα δεοντολογίας, πρέπει να επιτευχθούν περαιτέρω βελτιώσεις, καθώς εξακολουθεί να απουσιάζει η ανατροφοδότηση των χρηστών για σχεδόν το ένα τρίτο των κοινοποιήσεων κατά μέσο όρο, με διαφορετικά ποσοστά απαντήσεων από διάφορες επιχειρήσεις ΤΠ. Η διαφάνεια και η ανατροφοδότηση των χρηστών είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις. 

Εθνικές Αρχές
Ο Κώδικας Δεοντολογίας συμπληρώνει τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η οποία απαιτεί την αποτελεσματική δίωξη όσων διαπράττουν αδικήματα παράνομης ρητορικής μίσους, είτε μέσω Διαδικτύου, είτε εκτός. Κατά μέσο όρο, μία στις πέντε περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στις επιχειρήσεις δηλώθηκαν, επίσης, από τις ΜΚΟ και στις αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές. Ο αριθμός αυτός έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την τελευταία έκθεση παρακολούθησης. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να διερευνώνται αμέσως από την αστυνομία. Σήμερα, περίπου τα δύο τρίτα των κρατών μελών διαθέτουν, πλέον, εθνικό σημείο επαφής, αρμόδιο για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ειδικός διάλογος μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών και των επιχειρήσεων ΤΠ την άνοιξη του 2018. 

Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί σε τακτική βάση την εφαρμογή του κώδικα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ΤΠ με τη βοήθεια των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και επιδιώκει να τη διευρύνει σε περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες. Θα εξετάσει, μάλιστα, πρόσθετα μέτρα, αν δεν καταβληθούν προσπάθειες ή αν οι προσπάθειες επιβραδυνθούν.

Να σημειωθεί ότι, στις 9 Ιανουαρίου 2018, πέντε Ευρωπαίοι Επίτροποι συναντήθηκαν με εκπροσώπους των διαδικτυακών πλατφορμών, προκειμένου να εξετάσουν την επιτευχθείσα προόδου, όσον αφορά την αντιμετώπιση της διάδοσης παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής τρομοκρατικής προπαγάνδας και της μισαλλόδοξης, ρατσιστικής και παράνομης ρητορικής μίσους, καθώς και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Κώδικας δεοντολογίας
Η απόφαση - πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ποινικοποιεί τη δημόσια υποκίνηση πράξεων βίας ή μίσους, που στρέφονται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής καταγωγής. Η ρητορική μίσους, όπως ορίζεται στην εν λόγω απόφαση - πλαίσιο, συνιστά ποινικό αδίκημα κι όταν συμβαίνει στο διαδίκτυο.

Η Ε.Ε. και τα κράτη - μέλη της, από κοινού με τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πλατφόρμες, έχουν συλλογική ευθύνη για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ελευθερίας της έκφρασης σε ολόκληρο τον κόσμο του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν την ευθύνη να μεριμνούν, ώστε το διαδίκτυο να μην καταστεί ασύδοτος χώρος ρητορικής μίσους και βίας.

Για να ανταποκριθούν στο εντεινόμενο πρόβλημα της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις ΤΠ (Facebook, Microsoft, Twitter και YouTube) παρουσίασαν, το Μάιο του 2016, “κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο”.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020