Οι δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα διπλασιαστούν το 2021

Έρευνες - Μελέτες

19 Δεκεμβρίου 2017

Το ρόλο του ως θρυαλλίδα όχι μόνο για την παγκόσμια αγορά της Τεχνολογίας επιβεβαιώνει ο - πολλά υποσχόμενος - ψηφιακός μετασχηματισμός (Digital Transformation-DX) της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται σε απόλυτα μεγέθη στο αναθεωρημένο report της IDC “Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide”. Οι παγκόσμιες δαπάνες για τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού (hardware, software and services) αναμένεται να ανέλθουν σε σχεδόν $1,3 τρις το 2018, καταγράφοντας αύξηση 16,8%, έναντι των $1,1 τρις που εκτιμάται ότι δαπανήθηκαν το 2017. Οι δαπάνες για DX, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα διατηρήσουν έναν ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης τουλάχιστον με ορίζοντα το 2021, “τρέχοντας” με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 17,9%. Το 2021, οι δαπάνες DX θα διπλασιαστούν σχεδόν έναντι του τρέχοντος έτους, φθάνοντας τα $2,1 τρις. 

IDC: Στα $2,1 τρις οι παγκόσμιες δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό το 2021, από $1,1 τρις το 2017Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, μέχρι τα τέλη του 2019, οι παγκόσμιες δαπάνες για τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού θα φτάσουν τα $1,7 τρις, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα είναι δε αυξημένες κατά 42% σε σχέση με τις προβλέψεις για τις παγκόσμιες δαπάνες σε DX το τρέχον έτος.

Πάντως, ενώ η IDC εξακολουθεί να βλέπει την τεράστια δυναμική και την επιρροή του DX στις παγκόσμιες τεχνολογικές δαπάνες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του κόσμου και σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, η ψηφιακή ωριμότητα των εταιρειών δεν κρίνεται επαρκής. Μόνο το 59% των εταιρειών βρίσκεται, σήμερα, στο δεύτερο ή στο τρίτο στάδιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μάλιστα, η IDC περιγράφει την υφιστάμενη αυτή κατάσταση ως “ψηφιακό αδιέξοδο”. 

Ψηφιακή ομάδα
Συνολικά, ωστόσο, η IDC προβλέπει “πεδίο δόξης λαμπρό” για τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, η εταιρεία εκτιμά ότι μέχρι το 2019, αν και οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί και τα bots θα εκτελούν μόνο το 1% των συναλλαγών, θα επηρεάζουν ένα σημαντικό ποσοστό και συγκεκριμένα το 10% των πωλήσεων, οδηγώντας την ανάπτυξη μεταξύ των επιχειρήσεων, που θα έχουν καταφέρει να τις αξιοποιήσουν.

Στο μεταξύ, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις της IDC, έως τα τέλη του 2018, τουλάχιστον το 40% των οργανισμών θα έχει μια πλήρως στελεχωμένη “ψηφιακή ομάδα ηγεσίας”. Έως τότε, η συνήθης πρακτική της πλειοψηφίας επιχειρήσεων και οργανισμών θα προβλέπει ένα και μοναδικό στέλεχος, που θα είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη του DX, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στην επιτάχυνση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επιπλέον, έως το 2019, το 40% των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού θα υποστηριχθεί από διαδικασίες Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI), παρέχοντας έγκαιρα κρίσιμες πληροφορίες για νέα μοντέλα λειτουργίας και νομισμάτων. 

Γεωγραφική κατανομή
Σε γεωγραφική βάση, οι ΗΠΑ θα δαπανήσουν περί τα $437 δις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό το 2018, ακολουθούμενες από την περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας) με $412 δις. Οι αντίστοιχες δαπάνες στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) θα ανέλθουν σε $280 δις το 2018.

Οι γεωγραφικές περιοχές, που θα δουν την ταχύτερη αύξηση των δαπανών για DX, είναι ο Καναδάς (25,2% μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης), η Λατινική Αμερική (23,3%), η Ανατολική Ευρώπη (22,1%) και Μέση Ανατολή και Αφρική) (22).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ