Κάτω από 1% του ΑΕΠ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα

Έρευνες - Μελέτες

04 Δεκεμβρίου 2017

Στο “στρατόπεδο” των ευρωπαϊκών χωρών, που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α - R&D) ποσοστό μικρότερο από το 1% του ΑΕΠ, παραμένει η Ελλάδα. Οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στη χώρα αυξήθηκαν μεν από 0,56% του ΑΕΠ το 2006 σε 0,99% το 2016 (σε απόλυτα μεγέθη η Ελλάδα δαπάνησε €1,223 δις το 2006 και €1,733 δις το 2016). Ωστόσο, η Ελλάδα, μαζί με άλλα εννέα κράτη-μέλη συνεχίζουν να καταγράφουν χαμηλές δαπάνες για R&D, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Τα στοιχεία επιφυλάσσουν στην Ελλάδα τη 19η θέση μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε., επίδοση που υπογραμμίζει πολύ χαρακτηριστικά την ανάγκη της χώρας να επενδύσει ακόμη περισσότερα σε Ε&Α, αν θέλει να αποκτήσει πλεονέκτημα καινοτομίας.

Οι δαπάνες για R&D στην Ε.Ε. παρέμειναν στάσιμες το 2016, αντιπροσωπεύοντας κάτι περισσότερο από το 2% του ΑΕΠΣύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat τα δέκα κράτη, που έχουν σήμερα δαπάνες κάτω του 1% του ΑΕΠ, είναι: η Λετονία (0,44%), η Ρουμανία (0,48%), η Κύπρος (0,50%), η Μάλτα (0,61%), η Λιθουανία (0,74%), η Κροατία (0,84%), η Πολωνία (0,97%) και η Ελλάδα (0,99%). 

Το 2016, τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπάνησαν συνολικά περισσότερα από €300 δις για Έρευνα και Ανάπτυξη. Ο δείκτης “Ένταση Ε & Α”, δηλαδή οι δαπάνες Ε & Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρέμειναν σταθερές στο 2,03% το 2016, όταν η αντίστοιχη επίδοση πριν από δέκα χρόνια (2006) ήταν 1,76%.

Το 2016, οι καλύτερες επιδόσεις του δείκτη “Ένταση Ε & Α” καταγράφηκαν στη Σουηδία (3,25%) και στην Αυστρία (3,09%), με τη Γερμανία να ακολουθεί (2,94%), ενώ έπονται η Δανία (2,87%) και η Φινλανδία (2,75%). Τέλος, το Βέλγιο (2,49%), η Γαλλία (2,22% το 2015), οι Κάτω Χώρες (2,03%) και η Σλοβενία (2,00%) κατέγραψαν δαπάνες Ε & Α μεταξύ 2,0% και 2,5% του ΑΕΠ. 

R&D intensity in the EU Member States, 2016

Research and development intensity in the EU

Η “ψαλίδα”
Συνολικά, η Ε.Ε. δεν φαίνεται - με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία - να κλείνει την “ψαλίδα” καινοτομίας, η οποία τη χωρίζει από γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, που βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας στο R&D. Ο δείκτης “Ένταση Ε & Α” στην Ε.Ε. το 2016 ήταν πολύ χαμηλότερος απ’ ό,τι, για παράδειγμα, στη Νότια Κορέα (4,23% το 2015), την Ιαπωνία (3,29% το 2015) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (2,79% το 2015). Επίσης, ο μέσος ευρωπαϊκός δείκτης “Ένταση R&D” βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την Κίνα (2,07% το 2015) και πολύ υψηλότερα απ’ ό,τι στη Ρωσία (1,10% το 2015) και την Τουρκία (0,88% το 2015).

Θυμίζουμε ότι η Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσει προβάδισμα ανταγωνιστικότητας έχει βάλει τον πήχη για τον δείκτη “Ένταση Ε & Α” έως το 2020 στο 3% και αυτό αποτελεί έναν από τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, ο δείκτης “Ένταση της Ε & Α” αυξήθηκε σε 22 κράτη - μέλη, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στην Αυστρία (από 2,36% το 2006 σε 3,09% το 2016 ή +0,73 ποσοστιαίες μονάδες) και το Βέλγιο (+0,68%). Αντίθετα, ο δείκτης μειώθηκε σε έξι κράτη και πιο έντονα στη Φινλανδία (από 3,34% το 2006 σε 2,75% το 2016 ή -0,59%) και το Λουξεμβούργο (-0,43%). 

Research and development expenditure, 2006 and 2016 

Οι επιχειρήσεις
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της Ε.Ε., ο τομέας των επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι ο κύριος κλάδος όσον αφορά τις δαπάνες Ε & Α, αντιπροσωπεύοντας το 65% της συνολικής δραστηριότητας R&D, που πραγματοποιήθηκε το 2016. Ακολουθεί ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (23%), ο δημόσιος τομέας (12%) και ο ιδιωτικός (1%). Να σημειωθεί ότι ο τομέας των επιχειρήσεων ήταν πρωταγωνιστής σε όλα τα κράτη - μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο, τη Λετονία και τη Λιθουανία (όπου ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ο κυρίαρχος).

Τα υψηλότερα μερίδια δαπανών Ε & Α στον επιχειρηματικό τομέα σημειώθηκαν σε Σλοβενία (76%), Ουγγαρία (74%), Βουλγαρία (73%), Ιρλανδία και Αυστρία (71%), το Βέλγιο, τη Σουηδία και τη Γερμανία (68%). Για τον κρατικό τομέα, τα υψηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στη Ρουμανία (33%), τη Λετονία (32%) και το Λουξεμβούργο (30%). 

Research and development expenditure in the EU Member States by performing sector (% of total)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ