Ευκαιρίες Καριέρας

Στη συγκεκριμένη ενότητα έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε διαθέσιμες θέσεις εργασίας που αφορούν στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


 • Η BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του τμήματος Professional Development Services, επιθυμεί να προσλάβει:
  ERP SAP Business One Consultant  Προφίλ Υποψηφίου:
  Ικανότητα επικοινωνίας σε προφορικό και σε γραπτό λόγο  Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  Αναλυτική και συνθετική σκέψη με έμφαση στη λεπτομέρεια
  Ομαδικό πνεύμα   Απαιτούμενα Προσόντα:
  Πτυχίο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών


  Εμπειρία σε Πληροφοριακά Συστήματα Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης

  Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων SAP Business One ERP

  Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση των εφαρμογών και λύσεων του SAP Business One, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές.

  Εμπειρία σε Ανάλυση και Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων

  Εμπειρία στην συλλογή και ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργικών προδιαγραφών  Επιθυμητά Προσόντα:
  Εμπειρία με εργαλεία αναφορών Business Objects (Crystal Reports) ή αντίστοιχο


  Ικανότητα προγραμματισμού σε πλατφόρμα Microsoft .NET (C#)

  Καλή γνώση SQL (Microsoft SQL Server)


  Η θέση προσφέρει ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως προσόντων, άριστες προοπτικές εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και εργασία σε δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον.

  Join to Apply
 • Work with the talented and dedicated team focusing on quality service delivery and problem determination for maintaining the availability and high performance.
  Apply knowledge in maintaining the technical environment stable and up-to-date.
  Adheres to IBM’s Business Conduct Guidelines
  Monitors and actions all problem records assigned within contractual service level agreements & terms and conditions
  Responsible for ensuring/maintaining the technical integrity of the Middleware environment
  Review and maintain Middleware product Standards to ensure currency.
  Responsible for organizing communication of all changes to appropriate parties.
  Performs systematic problem determination.
  Creates & maintains account technical procedure documentation.
  Escalates customer satisfaction problems, if necessary.
  Complies with documented key Operations Management practices and procedures specifically for Problem, Change, Call Management and Request For Service, Alert and Critical Situation Management processes.
  Provide after-hours and on call support.
  Perform security compliance tasks.
  Assume additional responsibilities as assigned.
  Work with the talented and dedicated team focusing on quality service delivery and problem determination for maintaining the availability and high performance.
  Apply knowledge in maintaining the technical environment stable and up-to-date.
  Adheres to IBM’s Business Conduct Guidelines
  Monitors and actions all problem records assigned within contractual service level agreements & terms and conditions
  Responsible for ensuring/maintaining the technical integrity of the Middleware environment
  Review and maintain Middleware product Standards to ensure currency.
  Responsible for organizing communication of all changes to appropriate parties.
  Performs systematic problem determination.
  Creates & maintains account technical procedure documentation.
  Escalates customer satisfaction problems, if necessary.
  Complies with documented key Operations Management practices and procedures specifically for Problem, Change, Call Management and Request For Service, Alert and Critical Situation Management processes.
  Provide after-hours and on call support.
  Perform security compliance tasks.
  Assume additional responsibilities as assigned.


  Desired Skills and Experience


  4- 5 years of experience in VMWare installations, configuration, migrations and problem solving
  4- 5 years of experience in MSSQL installations/configuration/migrations 
  Expert level in Windows Server in installation and problem solving 
  Experience in IP telephony will be highly appreciated
  Senior Level of Linux installation/configuration and problem solving.

  Apply on company website • From virtualized telecommunications networks, Big Data and Internet of Things to mobile financial services, billing and operational support systems, our client is a Leading Multinational company that continually evolves their business to help users become more connected.

  Your responsibilities as a Java Software Developer will include the design, development, and implementation of CRM Software Systems for various Telecommunication companies around the globe following agile methodology.

  Your Responsibilities

  • You will design, develop, modify, debug and/or maintain software code according to functional, non-functional and technical design specifications.
  • You will follow Client’s software engineering standards, applicable software development methodology and release processes, to ensure code is maintainable, scalable, supportable and demo the software products to stakeholders
  • You will investigate issues by reviewing/debugging code, provides fixes and workarounds, and reviews changes for operability to maintain existing software solutions.
  • You will work within a team, collaborate and add value through participation in peer code reviews, provide comments and suggestions, work with cross functional teams to achieve goals.
  • You will assume technical accountability for your specific work products within an application and provide technical support during solution design for new requirements.
  • You will be encouraged to actively look for innovation and continuous improvement, efficiency in all assigned tasks.

  Your Background

  • A university graduate with a Bachelor’s degree in IT, Computer Science or equivalent
  • Advanced knowledge of Java Programming, with exhibited thinking in Object Oriented Programming (OOP) concepts
  • Previous experience in Agile methodology would be considered an advantage
  • Familiarity with continuous integration is also an advantage
  • The ability to collaborate and to work across team boundaries
  • Demonstrates curiosity and the willingness to learn
  • An element of international travel might be required


 • Microsoft envisions a world where passionate innovators come to collaborate, envisioning what can be and taking their careers places they simply couldn’t anywhere else. This is a world of more possibility, more innovation, more openness, and sky’s-the-limit thinking – a cloud-enabled world.
  Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. This mission is ambitious and at the core of what our customers and employees care deeply about. We have unique capability in harmonizing the needs of both individuals and organizations. We deeply care about taking our ideals and vision global and making a difference in lives and organizations in all corners of the planet.
  We are always learning. Insatiably curious. We lean into uncertainty, take risks, and learn quickly from our mistakes. We build on each other’s ideas, because we are better together. We stand in awe of what humans dare to achieve and are motivated every day to empower others to do more and achieve more through our technology and innovation. Together we make a difference.
  To learn more about Microsoft’s mission, please visit: https://careers.microsoft.com/mission-culture.
  Gaming/ online gambling. The European market is the largest market for online gambling worldwide. This leadership comes from the innovative character of European operators, the high internet penetration in Europe and a lack of regulatory opportunities in the US and Asia to build similar industries. The gaming industry is driven by large quantities of data.
  The goal of the Industry Solution Executive (ISE) is to drive our clients’ Digital Transformation, based on a deep understanding of their industry and its drivers. Furthermore, the Industry Solution Executive will utilize their established industry knowledge, experience and expertise to identify and generate sales of Microsoft solutions. As a seasoned and senior individual the ISE will add further credibility to Microsoft’s deep understanding of industry issues, context, and challenges.

  Impact Of The ISE

  • A leader in solution business planning and development.
  • Engage in business discussions to better understand client needs.
  • Work with account teams to increase the sales of Microsoft solutions based on an understanding of industry imperatives.
  • Deliver an industry aligned solution sales plan with the local subsidiaries.
  • Lead solution sales execution.
  • Contribute to the account teams’ strategic account plan (SAP).
  • Form an industry virtual team and drive industry specific education internally.
  • Create and maintain a list of solution providers specific to their industry.

  Experiences Required: key experiences, skills and knowledge:

  • 10+ years of industry experience. Either:
  • Solution sales.
  • Consultancy.
  • Working in the industry.
  • Business development skills.
  • Market development skills.
  • Strong communication skills.
  • High impact and influence.
  • Proven leader.
  • Proven Team player. • From virtualized telecommunications networks, Big Data and Internet of Things to mobile financial services, billing and operational support systems, our client is a Leading Multinational company that continually evolves their business to help users become more connected.

  We are looking for a Full Stack developer that will assist in the research, design and development of one of our core products.

  Your Responsibilities


  • You will design, develop, modify, debug and/or maintain software code according to functional, non-functional and technical design specifications.
  • You will follow client’s software engineering standards, applicable software development methodology and release processes, to ensure code is maintainable, scalable, supportable and demo the software products to stakeholders
  • You will investigate issues by reviewing/debugging code, provides fixes and workarounds, and reviews changes for operability to maintain existing software solutions.
  • You will work within a team, collaborate and add value through participation in peer code reviews, provide comments and suggestions, work with cross functional teams to achieve goals.
  • You will assume technical accountability for your specific work products within an application and provide technical support during solution design for new requirements.
  • You will be encouraged to actively look for innovation and continuous improvement, efficiency in all assigned tasks.


  Your Background


  • Bachelor's degree in Science/IT/Computing or equivalent
  • Good analytical and problem-solving ability
  • Strong communication skills
  • The ability to work independently as well as collaborating with a team.


  The Following Technologies, Frameworks And Toolsets Are Used For Our Billing Solutions, Previous Experience Or Knowledge With Some Or All Of These Is Highly Desirable


  • Integration Tier – Technologies: Java, Spring Integration, Message Oriented middleware, SOA
  • Database/Storage Tier – Technologies: JPA/Hibernate, MySQL/Oracle, OLAP cubes, Amazon AWS Services, Lucene/SOLR
  • Web Technologies: Responsive HTML5 applications, AngularJS, REST, Jersey, Spring Frameworks, OAuth, JQuery, Widgets
  • WebServices, EAI, ETL, XML
  • Development Technologies: Maven, Jenkins, Continuous Integration

  Industry

  Staffing and Recruiting

  Employment type

  Full-time

  Experience

  Entry level

  Job function

  Engineering,Information Technology

  Apply on company website • The successful candidate will be part of a team with the following key responsibilities:

  • Web site development
  • Develop custom CMS modules and components
  • Participation in QA testing, issue tracking and resolution
  • Gather and address technical and design requirements
  • Liaise with developers, designers and system administrators to identify new features
  • Follow emerging technologies
  • Manage cutting-edge technologies to improve legacy applications • Do you want to be part of an Elite team working with the Azure and SQL product group to drive competitive migrations to the Microsoft Data platform and provide insights to drive future product improvements? Would you like an opportunity to travel worldwide to provide our Clients with first hand advice and expertise? Well then, this may be the role which will help you to spread your wings.

  The Team

  The Data Insights Center-of-Expertise supports a companywide strategic initiative to position Microsoft as a leader in cloud and on premises based Data Platform Solutions. The CoE is part of the Data Insights Domain and geographically distributed worldwide. It is chartered to function in close interaction with product engineering, and collaborate with product and services sales teams to drive solution adoption.

  The Position

  Technical Focus


  • Focuses on the SEAL initiative to drive migrations from competitors to the Microsoft Data platform. This includes both OLTP and DSS solutions. Work with customers, partners and engineering to drive CPU core conversion to Microsoft.
  • Drives the Advance Analytics business with Advanced Analytics solutions. Work closely with Platform sales specialists and Services sales during opportunity discovery. Contribute to win sales pursuits focused on Data Insights solutions, leveraging solution accelerators as entry points. Deliver envisioning workshops, designs and develop proof-of-concept prototypes and assists in the development of production pilots. Work with the Microsoft Services and Partners to deploy solutions that drive Azure consumption.


  Business Development


  • Brings their years of expertise to bear on business development opportunities and opportunity discovery.
  • Contributes to thought leadership within and across both their local Microsoft business and more broadly across other Microsoft businesses.


  Leadership


  • Communicates vision, business and technical direction and workgroup commitments; plays a vital part in business strategy by providing internal practice management risk assessment.
  • Contributes to organizational change management for accelerating adoption of solution sales and industrialized solution delivery capabilities.


  Requirements
  Qualifications:


  • Bachelors or higher degree (Computer Science, Engineering, Mathematics)


  Demonstrable Skills


  • Ability to create compelling value propositions and deliver quantified business justifications.
  • Strong executive presence and ability to interact with top executives.
  • Ability to translate technology capabilities into business capabilities.
  • Application development lifecycle, discovering patterns and practices.
  • Solution architecture design, DBMS architecture.
  • Work experience in an Agile environment - preferably Scrum
  • Inclusion of quality attributes in solution designs (security, availability, resilience, performance, scalability, cost, usability).
  • Working knowledge with different Enterprise Architecture Frameworks (e.g. TOGAF, Zachman)
  • Excellent verbal and written communication skills, proficiency in English
  • Willingness to travel on a global basis


  Hands-on technical skills in some of the following areas PLUS the desire to develop skills in others:


  • DBMS: Relational (SQL Server, incl. T-SQL, Scripting, etc), Oracle (ExaData) or IBM DB2, columnar (RedShift, Vertica), noSQL, SAP BW. (MongoDB, Redis, Cassandra - key-value stores, graph databases, RDF triple stores)
  • End-to-end Microsoft BI stack knowledge and experience: SQL Server, Azure, Azure SQL DB, SSIS, SSAS, SSRS, HD Insight, Streaming Insight, Sharepoint BI, PowerPivot, PowerView, Excel, PowerBI.
  • Languages: SQL, C#, Java, or Python / Powershell, use of Visual Studio is preferred
  • ETL technologies: SSIS, Informatica etc. • Microsoft envisions a world where passionate innovators come to collaborate, envisioning what can be and taking their careers places they simply couldn’t anywhere else. This is a world of more possibility, more innovation, more openness, and sky’s-the-limit thinking – a cloud-enabled world.
  Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. This mission is ambitious and at the core of what our customers and employees care deeply about. We have unique capability in harmonizing the needs of both individuals and organizations. We deeply care about taking our ideals and vision global and making a difference in lives and organizations in all corners of the planet.
  We are always learning. Insatiably curious. We lean into uncertainty, take risks, and learn quickly from our mistakes. We build on each other’s ideas, because we are better together. We stand in awe of what humans dare to achieve and are motivated every day to empower others to do more and achieve more through our technology and innovation. Together we make a difference.
  To learn more about Microsoft’s mission, please visit: https://careers.microsoft.com/mission-culture.
  Gaming/ online gambling. The European market is the largest market for online gambling worldwide. This leadership comes from the innovative character of European operators, the high internet penetration in Europe and a lack of regulatory opportunities in the US and Asia to build similar industries. The gaming industry is driven by large quantities of data.
  The goal of the Industry Solution Executive (ISE) is to drive our clients’ Digital Transformation, based on a deep understanding of their industry and its drivers. Furthermore, the Industry Solution Executive will utilize their established industry knowledge, experience and expertise to identify and generate sales of Microsoft solutions. As a seasoned and senior individual the ISE will add further credibility to Microsoft’s deep understanding of industry issues, context, and challenges.

  Impact Of The ISE


  • A leader in solution business planning and development.
  • Engage in business discussions to better understand client needs.
  • Work with account teams to increase the sales of Microsoft solutions based on an understanding of industry imperatives.
  • Deliver an industry aligned solution sales plan with the local subsidiaries.
  • Lead solution sales execution.
  • Contribute to the account teams’ strategic account plan (SAP).
  • Form an industry virtual team and drive industry specific education internally.
  • Create and maintain a list of solution providers specific to their industry.


  Experiences Required: key experiences, skills and knowledge:


  • 10+ years of industry experience. Either:
  • Solution sales.
  • Consultancy.
  • Working in the industry.
  • Business development skills.
  • Market development skills.
  • Strong communication skills.
  • High impact and influence.
  • Proven leader.
  • Proven Team player.


 • Are you searching for highly experienced colleagues to help you develop your technical knowledge and thrive in technology solutions and job roles? 

  If yes, then it is the right time to apply for the role of Data Core Senior Engineer @ Vodafone. 

  Role Purpose: 

  Contribution to the Integrated Solutions & Cross-Country Harmonisation team responsible to set the framework for the execution of all Data Core projects and programs master plan across Europe. Perform the role of entry point and demand triggering for new programmes, projects, service launches and initiatives within Data Core. Support Data Core strategy and network evolution analyses, by reinforcing the link between the network evolution plan and the defined strategy and the roadmap for actual execution and delivery of Data Core projects, programmes and budget.

  Key accountabilities and decision ownership:
  • Management of Data Core projects and programmes across Europe together with their reporting and entry point for new requirements commercial or technology in Data Core
  • Management of interfaces towards Data Core vertical teams and Europe regional execution teams
  • Support of the build-up and update of the master budget view and its reporting/analyses with Data Core Management
  • Analysis and budget approval preparation including business case documents and technical justifications
  • Driving of the team resources allocation
  • Seeking and implementation of initiatives to promote harmonization across delivery units and OpCos and track alignment against Data Core execution roadmap
  • Contribution and identification of synergies, consolidation of activities and solutions harmonisation of Data Core across European networks and OpCo delivery

  Core competencies, knowledge and experience:
  • Experience in Data Core network engineering, challenges, requirements and development issues and their impact on customer experience
  • Experience in end-2-end sensitivity to manage issues related with the execution of Data Core projects and projects aligned with the defined overall strategy while considering different local market spins and realities
  • Aspiration to influence capabilities across the several data core and external teams and ability to develop it further
  • Ability to identify and establish strong relationships with key stakeholders for data services and strategy and to evolve these relationships in the European organisation context
  • Passion to identify the operational and execution challenges and issues coming from the delivery teams and specific OpCos and integrating them in the execution plan
  • Project management experience
  • Knowledge of NW design / architecture definition
  • Good analytical skills to address complexity of requirements, scenarios and change
  • Strong cost and performance orientation 
  • Desire to work across multi-functional and cultural boundaries to deliver results/change

  Technical / professional qualifications: 
  • University degree in telecommunication or equivalent
  • Solid writing and oral English skills

 • We are currently looking for a Security Solutions Architect who will be responsible for Security Solutions and Services Design, Presales and Implementation.


  Primary Duties/Responsibilities

  • Leadership in Security Solutions Design, Planning, Implementation, and Support
  • Design Security Offerings for our coverage markets
  • Training planning and delivery
  • Support Security resellers in select bids
  • Presentation of Security Solutions
  • Design of Security offerings including services, support, training. Detail definition of Scope of Works, Deliverables, and Pricing
  • Able to travel to other countries for short assignments.
  • Managing assigned projects and program components to deliver services in accordance with established objectives
  • Achieving reliable, timely and high-quality design and deployment work
  • Author of design and configuration documents
  • Any other duties as assigned by management


  Requirements

  • University Degree in Computer Science, Computer Engineering, Cyber Security or related field
  • ≥ 4 years of hands-on experience as a Security Consultant with pre-sales and implementation experience
  • ≥ 8 years of hands-on experience as a Systems Engineer
  • Wide know-how of ICT field and systems, storage, virtualization, and/or security
  • Security Certifications are strongly desired
  • Fluency in both Greek and English


  We reserve the right to remove the announcement at any point in time when a satisfactory number of applications has been received. Only applicants whose previous experience and qualifications closely match the requirements of the position will be contacted.

  Join to Apply
 • INTERSYS A.E., a leading Greek company in the areas of Integrated Printing Solutions and Consumer Electronics, is seeking for a bright and energetic professional to fill in the following position:

  Senior Product Manager (ath-01) 

  Responsibilities

  • Gain a deep understanding of customer experience, identify and fill product gaps and generate new ideas that grow market share, improve customer experience and drive growth. Determines customers' needs and desires by specifying the research needed to obtain market information
  • Create buy-in for the product vision both internally and with key external partners
  • Develop product pricing and positioning strategies
  • Translate product strategy into detailed requirements
  • Act as a product evangelist to build awareness and understanding and more specifically in changing the company’s products from commodity to premium label product
  • Scope and prioritize activities based on business and customer impact
  • Work closely with production teams to deliver with quick time-to-market response time and optimal resources
  • Drive product launches including working with public relations team, executives, and other product management team members
  • Represent the company by visiting customers to solicit feedback on company products and services
  • Recommends the nature and scope of present and future product lines by reviewing product specifications and requirements; appraising new product ideas and/or product or packaging changes
  • Assesses market competition by comparing the company's product to competitors' products
  • Provides source data for product line communications by defining product marketing communication objectives
  • Obtains product market share by working with Marketing & Sales Manager to develop product sales strategies
  • Assesses product market data by calling on customers with field salespeople and evaluating sales call results
  • Provides information for management by preparing short-term and long-term product sales forecasts and special reports and analyses; answering questions and requests
  • Facilitates inventory turnover and product availability by reviewing and adjusting inventory levels and production schedules
  • Brings new products to market by analyzing proposed product requirements and product development programs; preparing return-on-investment analyses; establishing time schedules with engineering and manufacturing
  • Introduces and markets new products by developing time-integrated plans with sales, advertising, and production.
  • Determines product pricing by utilizing market research data; reviewing production and sales costs; anticipating volume; costing special and customized orders
  • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies
  • Designs, develops and implements the relevant product’s annual marketing plan and controls the assigned marketing budget


  Requirements

  • Education to a University degree is desirable
  • Written and spoken fluency in English is required.
  • At least 5 years of experience in a similar role in a production environment is a must
  • Proven track record of managing all aspects of a successful product throughout its lifecycle to minimize inventory risks
  • Proven ability to develop product and marketing strategies and effectively communicate recommendations to management
  • Strong problem solving skills and willingness to roll up one’s sleeves to get the job
  • Project management skills - Ability to manage multiple projects with overlapping deadlines
  • Skilled at working effectively with cross functional teams in a matrix organization
  • A result oriented executive with high level of integrity, business acumen and practices a strong sense of urgency
  • Comfortable working under pressure
  • Experience with Microsoft programs


  We offer

  • A competitive remuneration package
  • Excellent career opportunities
  • Annual bonus – based on specific targets
  • Continuous training and professional development
  • Modern and friendly corporate environment
  • The opportunity to work with highly talented and experienced teams


 • INTRALOT, a public listed company established in 1992, is a leading gaming solutions supplier and operator active in 55 regulated jurisdictions around the globe. With €1.91 billion turnover and a global workforce of more than 5,200 employees in 2015, INTRALOT is an innovation - driven corporation focusing its product development on the customer experience. The company is uniquely positioned to offer to lottery and gaming organizations across geographies market-tested solutions and retail operational expertise. Through the use of a dynamic and omni-channel approach, INTRALOT offers an integrated portfolio of best-in-class gaming systems and product solutions & services addressing all gaming verticals (Lottery, Betting, Interactive, VLT). Players can enjoy a seamless and personalized experience through exciting games and premium content across multiple delivery channels, both retail and interactive. INTRALOT has been awarded with the prestigious WLA Responsible Gaming Framework Certification by the World Lottery Association (WLA) for its global lottery operations.

  INTRALOT is looking to employ a:

  Senior Product Manager of Interactive Games Solution

  Main Responsibilities:

  • Determines product/solution development roadmap and maintains control over implementation in order to fulfil commercial expectations and USPs.
  • Supervises technical & solution product management teams in detecting market trends, prioritizing requirements and monitor development progress according to identified business needs.
  • Plans/Determines iGames solution proposals (RFP responds) and online casinos (integrations).
  • Oversees iGames solution performance to ensure business case KPIs are met and develop strategies that mitigate potential risk to budgeted financial goals.
  • Define & monitor cooperation with external service providers.
  • Drives Interactive Games Solution certification/licensing per jurisdiction and assess solution compliance.

  Desired Skills and Experience:

  • MSc level or equivalent professional certification in Product Management, Product Development
  • Project Management skills/experience
  • Proven record in large scale and complex project/product launches and relevant Go-to-market planning
  • Customer experience acumen; solution orientation and mindset
  • Experience in online/web projects and Omni-channel product design/development challenges
  • Comfortable in reviewing legal and/or regulatory documentation
  • People management skills, ability to coordinate internal and external resources; including product management, technical, marketing and sales teams. Experience in dealing with PMO
  • Negotiation skills (commercial and product/project related)
  • Good understanding of business / accounting and P&L
  • Analytical thinking and problem solving attitude; able to deal with issues outside of core expertise.
  • Excellent command of written and spoken English
  • Good understanding of IT systems/projects development/project management tools
  • Ability to assess/challenge technical effort estimation for product solutions

  Benefits:

  The Company Offers

  • Attractive remuneration package
  • Challenging work environment
  • Significant opportunities for professional growth • Microsoft envisions a world where passionate innovators come to collaborate, envisioning what can be and taking their careers places they simply couldn’t anywhere else. This is a world of more possibility, more innovation, more openness, and sky’s-the-limit thinking – a cloud-enabled world.
  Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. This mission is ambitious and at the core of what our customers and employees care deeply about. We have unique capability in harmonizing the needs of both individuals and organizations. We deeply care about taking our ideals and vision global and making a difference in lives and organizations in all corners of the planet.
  We are always learning. Insatiably curious. We lean into uncertainty, take risks, and learn quickly from our mistakes. We build on each other’s ideas, because we are better together. We stand in awe of what humans dare to achieve and are motivated every day to empower others to do more and achieve more through our technology and innovation. Together we make a difference.
  To learn more about Microsoft’s mission, please visit: https://careers.microsoft.com/mission-culture.
  Forex (FX) is the largest financial market in the world and FX transactions worth trillions of dollars take place every day. Unlike stocks or commodities there’s no central exchange. Instead, currencies are traded by a global network of banks, dealers and brokers, which means you can trade any time, day or night, Monday to Friday. FX prices are influenced by a range of different factors, including interest rates, inflation, government policy, employment figures and demand for imports and exports. Because of the sheer volume of currency traders and the amount of money exchanged, price movements can happen very quickly, making currency trading not only the largest financial market in the world, but also one of the most volatile and data intensive.
  The goal of the Industry Solution Executive (ISE) is to drive our clients’ Digital Transformation, based on a deep understanding of their industry and its drivers. Furthermore, the Industry Solution Executive will utilize their established industry knowledge, experience and expertise to identify and generate sales of Microsoft solutions. As a seasoned and senior individual the ISE will add further credibility to Microsoft’s deep understanding of industry issues, context, and challenges.

  Impact Of The ISE


  • A leader in solution business planning and development.
  • Engage in business discussions to better understand client needs.
  • Work with account teams to increase the sales of Microsoft solutions based on an understanding of industry imperatives.
  • Deliver an industry aligned solution sales plan with the local subsidiaries.
  • Lead solution sales execution.
  • Contribute to the account teams’ strategic account plan (SAP).
  • Form an industry virtual team and drive industry specific education internally.
  • Create and maintain a list of solution providers specific to their industry.


  Experiences Required: key experiences, skills and knowledge:


  • 10+ years of industry experience. Either:
  • Solution sales.
  • Consultancy.
  • Working in the industry.
  • Business development skills.
  • Market development skills.
  • Strong communication skills.
  • High impact and influence.
  • Proven leader.
  • Proven Team player.


 • Developer Consultant – Application Lifecycle Management

  Are you looking to join a team where you help customers use the latest technology, where you receive cutting edge training and where you're empowered to make a difference?
  We need people like you to provide technical leadership to our customers. We need you to ensure their development projects are well architected and their solutions are optimised and healthy.

  Our Vision

  We work in Microsoft Services. We play a central role in helping our customers and partners achieve more in their digital work and lives. Our capabilities empower and delight our customers.
  What We're Good At
  As Developer Consultants we provide leadership to development teams that are deploying solutions using the latest development tools and methodologies. We work together with experienced developers to ensure customers have the skills to develop, deploy and maintain their solution in line with industry best practices.

  Professional Skills

    Able to build relationships and credibility with customers quickly

    Ability to build trust to drive change with customers

    Confidence to deliver technical presentations and training

    Great organisation and planning skills

    Experience working with large development teams

  Technical Skills

    Experience of source control systems including TFVC and GIT

    Implementing Agile methodologies using TFS / VSTS

    Implementing DevOps effectively with Microsoft technologies

    Real world knowledge of working with Visual Studio and deploying solutions to Microsoft Azure

    Ability to learn new technologies quickly

  Microsoft is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, gender, sexual orientation, gender identity or expression, religion, national origin, marital status, age, disability, veteran status, genetic information, or any other protected status.
  Microsoft’s privacy statement can be viewed on the following web page: http://privacy.microsoft.com/en-gb/default.mspx

 • VAT Accounting Support mission is to facilitate that a quality, reconciled accounting analysis is available for all tax computations, any financial impacts of external tax audits are minimized and company VAT returns are accurate and submitted on a timely basis. VAT Accountants should cover the full VAT accounting operational activities in their work and are primarily responsible for the timely preparation and submission of the countries’ VAT return.

  Responsibilities:

  • Execute all tasks/activities in a timely manner and as prescribed in the VAT return guidelines and process book, including
   • collection, validation and processing data
   • preparation, submission and verification of VAT return
   • transfer of funds to local tax authorities
   • input of monthly journal entries and vouchers
  • Complete balance sheet account reconciliations including monthly commentary analysis
  • Perform other reconciliations such as the VAT return to balance sheet reconciliation, base revenue reconciliation, statutory VAT reconciliation
  • Work together and co-operate with fellow VAT Accounting Analyst and/or Support Analyst
  • Support Tax audits/queries and the local Tax team when input needed
  • Support the VAT Team Leads and Management in ad-hoc projects and queries
  • Looking for and communicate errors/weaknesses and improvement possibilities in the workflow
  • Any other task, requested to be fulfilled by the direct supervisor, which is coming from the nature of the position, or is in connection with the job tasks, or required by the tasks/responsibilities/scope of activities of the given position.

  Desired Skills and Experience

  • English: Fluent
  • French: Fluent
  • Applied accounting skills
  • Applied skills in using MS Excel spreadsheets
  • Good problem solving skills and ability to collaborate across different functions
  • Ability to work under pressure and meet tight deadlines • The Budapest Indirect Tax Center of Excellence (IDT CoE), established in 2008, provides professional Indirect Tax compliance support for IBM companies in more than 56 countries across the Globe.
  Being a strategic location for Indirect Tax compliance, the Budapest Indirect Tax will continue to expand and enrich its portfolio of activities managed and its transformation journey to become a best-in class Indirect Tax compliance center, drive process improvements and value generation through the course of 2016 and 2017.
  What can we offer?


  • Work in a responsible position supporting IBM clients all over the world
  • Work in a dynamic, multinational team with great atmosphere
  • Participate in training projects to improve your hard and soft skills
  • Develop, grow and build your future career within IBM
  • Competitive compensation package
  • Good location in the heart of Budapest


  The Indirect Tax Operation Team Leader is primarily responsible for the daily support of VAT Accounting Analysts with primary emphasis on reviewing duties.

  Responsibilities


  • Lead the IDT Team for the countries managed to ensure that all IDT returns and associated processes (submission, payment and reconciliations) are completed accurately and on time
  • Review and approve balance sheet reconciliations and journal entries
  • Take a lead and support Internal/External Audits by providing timely response to data requests and/or review responses of Accounting Analysts
  • Give recommendation to address identified process weaknesses to improve quality
  • Ad-hoc support of Indirect Tax Center or Excellent Management in ad-hoc projects and queries

  Desired Skills and Experience

  • English: fluent (written and oral)
  • Applied accounting skills and IDT knowledge
  • Basic leadership skills
  • Strong knowledge in using MS Excel spreadsheets and Powerpoint
  • Good problem solving skills
  • Ability to work under pressure and meet tight deadlines
  • Ability to work with people in remote locations and with different cultures
  • Strong organizational/communication skills
  • Work independently • Are you looking to join a team where you help customers use the latest technology, where you receive cutting edge training and where you're empowered to make a difference?

  We need people like you to provide technical leadership to our customers. We need you to ensure their development projects are well architected and their solutions are optimised and healthy.

  Our Vision

  We work in Microsoft Services. We play a central role in helping our customers and partners achieve more in their digital work and lives. Our capabilities empower and delight our customers.
  What We're Good At
  As Developer Consultants we provide leadership to development teams that are deploying solutions using the latest development tools and methodologies. We work together with experienced developers to ensure customers have the skills to develop, deploy and maintain their solution in line with industry best practices.

  Professional Skills


    Able to build relationships and credibility with customers quickly

    Ability to build trust to drive change with customers

    Confidence to deliver technical presentations and training

    Great organisation and planning skills


    Experience working with large development teams

  Technical Skills


    Experience of source control systems including TFVC and GIT

    Implementing Agile methodologies using TFS / VSTS

    Implementing DevOps effectively with Microsoft technologies

    Real world knowledge of working with Visual Studio and deploying solutions to Microsoft Azure


    Ability to learn new technologies quickly

  Microsoft is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, gender, sexual orientation, gender identity or expression, religion, national origin, marital status, age, disability, veteran status, genetic information, or any other protected status.
  Microsoft’s privacy statement can be viewed on the following web page: http://privacy.microsoft.com/en-gb/default.mspx


ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

  Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

12

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2016/ 2017 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ