Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

22 Ιουλίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της “Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.”, για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €18.000,00 (δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% (€22.320,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Αναστασίου Τσόχα 7, 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού, ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ), το αργότερο μέχρι την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00.

Για να δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας