Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Διακήρυξης Διενέργειας Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο “Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΑΑΔΗΣΥ - Κεντρικός και Περιφερειακός Εξοπλισμός"

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

17 Οκτωβρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) έχει αναρτήσει σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου, Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Κεντρικός και Περιφερειακός Εξοπλισμός".

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού στο χώρο που θα διατεθεί από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης διαχειριστών, δοκιμαστικής λειτουργίας, εγγύησης και υποστήριξης των υποδομών.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eaadhsy@eaadhsy.gr, με βάση το σχετικό πρότυπο έγγραφο υποβολής προτάσεων.

Το σχέδιο διακήρυξης προς διαβούλευση βρίσκεται εδώ και το πρότυπο έγγραφο υποβολής προτάσεων εδώ.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Αρχής: http://www.hsppa.gr/index.php/8-c-eaadhsy/67-diavouleysh-gia-diagonismo-tpe

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας