Διαγωνισμός για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

09 Οκτωβρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει προκηρύξει διαγωνισμό για υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού με PowerΒuilder. Ο σκοπός αυτής της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης - πλαισίου με ένα φορέα για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών σε PowerBuilder. Το έργο περιλαμβάνει, κυρίως, την ανάπτυξη των εφαρμογών σε PowerBuilder 12.5 και νεότερες εκδόσεις και ανάπτυξη βάσης δεδομένων Sybase ASE 15.5.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, ώρα 17:00.

Το κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/24472.aspx

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας