Διαγωνισμός για την “Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού συντήρησης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

29 Οκτωβρίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου “Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2015”, Υποέργο 9 “Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2015 – 31/12/2015” που χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους, έχει προκηρύξει Πρόχειρο (Συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό, για να προμηθευτεί εξοπλισμό λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και συνοδευτικών υπηρεσιών είναι €55.000,00  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €44.715,45, ΦΠΑ: €10.284,55).

Αναλυτικότερα, ο διαγωνισμός αφορά  την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

1. Δρομολογητής περιφερειακού κόμβου (BR).

2. Συσκευή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (PDU).

3. Συσκευή πρόσβασης σειριακών θυρών διαχείρισης δικτυακών συσκευών (console server).

4. Οπτικός προσαρμογέας.

5. Τροφοδοτικό για δρομολογητή Cisco7600.

6. Τροφοδοτικό για δρομολογητή Cisco3845.

7. LTO6  cartridges για  Βιβλιοθήκη Ταινιών.

8. Δίσκος για εξυπηρετητή HP DL 380 G5.

9. Μετατροπέας σειριακής θύρας από USB σε RS232.

10. Συσκευή λήψης και επεξεργασίας Video.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την Πέμπτη  12 Νοεμβρίου 2015, ώρα 12:00

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.sch.gr/3312-2015-10-27-13-32-31

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας