Διαγωνισμοί από την Περιφέρεια Αττικής

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

26 Αυγούστου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής, έχει προκηρύξει τους παρακάτω διαγωνισμούς:

α) Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού από την Περιφέρεια Αττικής:
Η Περιφέρεια Αττικής, έχει προκηρύξει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ - Φορητοί Υπολογιστές – Εκτυπωτές - Σαρωτές) για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού €1.897.644,00  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Διακ. 12/2014), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 10.30, στην Περιφέρεια Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, Γραφείο 307). 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 310), τηλ. 213-20.65.137, fax. 213-20.65.015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=11063%3A2014-08-01-06-51-28&catid=4%3A2008-09-06-21-43-20&Itemid=32&lang=el  

β) Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 60 ηλεκτρονικών υπολογιστών
Η Περιφέρεια Αττικής έχει προκηρύξει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια εξήντα (60) ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ’ των Τεχνικών Προδιαγραφών της σχετικής διακήρυξης), προϋπολογισμού €60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι €73.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.30

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=10921%3A-60-&catid=4%3A2008-09-06-21-43-20&Itemid=32&lang=el


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας