Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο “Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής ΠΣΔ στα πλαίσια διασύνδεσης στο ΠΣΔ μονάδων που μετέχουν στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών των ΟΤΑ και άλλων σύγχρονων ευρυζωνικών τεχνολογιών”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

18 Σεπτεμβρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο “Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής ΠΣΔ στα πλαίσια διασύνδεσης στο ΠΣΔ μονάδων που μετέχουν στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών των ΟΤΑ και άλλων σύγχρονων ευρυζωνικών τεχνολογιών”, στο πλαίσιο του έργου:

“Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω” - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”, Υποέργο 14: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής ΠΣΔ στα πλαίσια διασύνδεσης στο ΠΣΔ μονάδων που μετέχουν στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών των ΟΤΑ και άλλων σύγχρονων ευρυζωνικών τεχνολογιών”, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Αναθέτουσα αρχή είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - “Διόφαντος” (ΙΤΥΕ) και Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ισούται με €734.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €596.747,97 - ΦΠΑ: €137.252,03) και αφορά το σύνολο των προβλεπόμενων δυο (2) Τμημάτων. 

Η δημόσια διαβούλευση είχε διάρκεια από 14 έως 28 Ιουλίου 2014.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.sch.gr/files/diagonismoi/Apotelesmata_diavoulefsis_MAN.pdf


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας